Kedves Látogató! Amennyiben hibát talál az oldalon, vagy további, technikai okokból adódó problémája merül fel, kérjük, hívja az ügyfélszolgálatot. Telefonszám 06-80-203-776. Köszönettel Magyar Nemzeti Bank.
EN

Hiányos, sérült, szennyezett pénzek

nyomtatás

festekes.pngegett.pnggyurott2.png

A nehezen felismerhető, valamint a sérült (hiányos, szakadt, ragasztott, szennyezett stb.) forintbankjegyeket, illetve -érméket az MNB-n kívül a hitelintézetek és a posta a pénztárral rendelkező fiókjaikban kötelesek azonos címletű, forgalomképes forintbankjegyekre, illetve -érmékre cserélni, vagy címletváltás keretében – a nehezen felismerhető, sérült fizetőeszközök névértékével egyező összegben – más címletű, forgalomképes forintbankjegyekre, illetve -érmékre átváltani.

Az olyan sérült forintbankjegyet vagy -érmét, amelynek a valódisága vagy névértéke nem állapítható meg egyértelműen, a hitelintézet és a posta köteles az ügyféltől jegyzőkönyv felvétele mellett átvenni és az MNB részére szakértői vizsgálatra továbbítani.

Hiányos sérült forintbankjegy abban az esetben váltható át, ha a bankjegynek több mint 50%-át benyújtják. Ha a benyújtott hiányos forintbankjegynél nem állapítható meg egyértelműen, hogy felülete meghaladja-e az 50%-ot, a hitelintézetek és a posta kötelesek a bankjegyet az ügyféltől jegyzőkönyv felvétele mellett átvenni és az MNB részére szakértői vizsgálatra továbbítani. Kötelesek továbbá azokat a hiányos bankjegyeket is jegyzőkönyv felvétele mellett átvenni az ügyféltől és az MNB részére továbbítani, amelyeknek felülete nem haladja meg az 50%-ot. Az MNB – a 2012. január 1-jén hatályba lépett jegybanktörvény alapján – az ilyen hiányos bankjegyeket térítés nélkül bevonja a forgalomból és megsemmisíti.

A hitelintézetek és a posta nem kötelesek cserélni, illetve átváltani a szándékosan megcsonkított (pl. félbevágott, átlyukasztott, esztergált) forintérméket.


A HITELINTÉZETEKNÉL ÉS A POSTÁNÁL KEZDEMÉNYEZHETŐ NEHEZEN FELISMERHETŐ VAGY SÉRÜLT FORINTBANKJEGYEK ÁTVÁLTÁSÁRÓL BŐVEBB INFORMÁCIÓT ITT TALÁL

A HITELINTÉZETEKNÉL ÉS A POSTÁNÁL KEZDEMÉNYEZHETŐ NEHEZEN FELISMERHETŐ VAGY SÉRÜLT FORINTÉRMÉK ÁTVÁLTÁSÁRÓL BŐVEBB INFORMÁCIÓT ITT TALÁL

A hitelintézetek és a postahivatalok számára a vonatkozó MNB rendeletek kötelezővé teszik a sérült bankjegyek és érmék azonos címletben történő cseréjét, vagy címletváltás keretében történő átváltását. A címletváltási tevékenység bizonyos korlátozások, illetve feltételek mellett végezhető, ilyen feltétel lehet pl. a címletváltás egyéb szolgáltatás igénybevételéhez (pl. bankszámla meglétéhez) kötése, valamint díj felszámítása. Az azonos címletben történő átváltás bankszámla meglétéhez, illetve más szolgáltatás igénybevételéhez nem köthető, és az átváltásért díj nem számítható fel. Az ügyfeleket az átváltás igénybevételének lehetőségéről a fiókokban jól látható helyen elhelyezett, valamint az internetes honlapon könnyen hozzáférhető módon közzétett hirdetmény útján tájékoztatni kell.

A nehezen felismerhető, valamint a sérült forintbankjegyet és forintérmét fizetési művelet során azonban senkinek sem kötelező elfogadnia.

Az MNB a nehezen felismerhető, valamint a sérült bankjegyeket és érméket törvényes fizetőeszközre a lakossági pénztárában (Budapest, V. Kiss Ernő u. 1.) költségmentesen váltja át ügyfelei számára.

A NEHEZEN FELISMERHETŐ VAGY SÉRÜLT FIZETŐESZKÖZÖK MNB-NÉL TÖRTÉNŐ ÁTVÁLTÁSÁRÓL BŐVEBB INFORMÁCIÓT ITT TALÁL 

Hiányos forintbankjegy: az a lyukas bankjegy, amelynek felületén legalább egy látható (10 mm2-nél nagyobb területű) lyuk található, valamint az a csonka bankjegy, amely esetében a hiányzó rész meghaladja a 3 mm-t.  

(A hiányos, valamint a forgalomképtelen forintbankjegy további részletes meghatározását a bankjegyek feldolgozásáról, forgalmazásáról, valamint hamisítás elleni védelmével kapcsolatos technikai feladatokról szóló 19/2019. (V. 13.) MNB rendelet – 1. sz. melléklete tartalmazza.)

Sérült bankjegy: olyan bankjegy, amelynek állapota fizikai (mechanikai) vagy vegyi hatásra, illetve bármilyen egyéb más módon megváltozott, pl. a kémiailag (vegyszerrel), biológiailag, vagy a pénzlopás megelőzésére használt biztonsági eszközök működésbe hozatala miatt szennyezett, lyukasztott, kimosott bankjegy.

Nehezen felismerhető érme: az a forintérme, amely megkopott, jelentősen elszíneződött, illetve a külső felületének állapota nem teszi lehetővé a névérték vagy az érmekép felismerését (pl. korrodált forintérme).

Sérült érme: az a forintérme, amely eredeti alakját elveszítette.Ez a weboldal sütiket használ a kényelmesebb böngészés érdekében. A honlap használatával Ön elfogadja, hogy az oldal sütiket használ. Kérjük, olvassa elSüti tájékoztatónkat,amelyben további információkat olvashat a sütikről és azt is megtudhatja, hogyan tudja kikapcsolni vagy törölni őket.Elfogadom

Tájékoztatjuk, hogy az adatvédelmi jogszabályoknak való megfelelés érdekébenAdatvédelmi tájékoztatónkmegváltozott.Értem