A lakossági ügyfélkörrel rendelkező hitelintézetek és a postahivatalok kötelesek a nehezen felismerhető és a sérült bankjegyeket is azonos címletű, forgalomképes bankjegyekre cserélni, vagy címletváltás keretében – a sérült bankjegyek névértékével egyező összegben – más címletű, forgalomképes bankjegyre vagy érmére átváltani. Címletváltás keretében egy alkalommal azonban legfeljebb 50 darab bankjegyet kötelesek elfogadni és az átváltásért díjat számíthatnak fel, amelynek maximális mértéke az ügyfélnek kifizetett bankjegyek névértékének 3%-a, a kifizetett érmék névértékének 10%-a. Az azonos címletben történő átváltásnál mennyiségi korlát nincs és az átváltásért díj nem számítható fel. Az átváltás történhet fizetésül elfogadással is, ideértve az ügyfél saját fizetési számlájára történő befizetést is.

A hitelintézetek és a posta az átváltásra vonatkozó kötelezettség teljesítéséhez - a vonatkozó MNB rendeletekben meghatározott feltételekkel - közreműködőt is igénybe vehetnek. A hitelintézetek és a postahivatalok kötelesek az ügyfeleiket a fiókjaikban jól látható helyen elhelyezett, valamint az internetes honlapjukon könnyen hozzáférhető módon közzétett hirdetmény útján tájékoztatni az átváltás, illetve a címletváltás igénybevételének lehetőségéről, a feltételeiről és díjakról, a végrehajtással kapcsolatos információkról, közreműködő igénybevétele esetén a közreműködő nevéről és az átváltást, illetve címletváltást végző fiókjának címéről.

A hitelintézetek és a posta pénztárosai akkor váltják át azonnal a nehezen felismerhető vagy sérült forintbankjegyeket, ha ott a helyszínen egyértelműen meg tudják állapítani az átváltani kívánt bankjegy címletét, valódiságát, méretét és mennyiségét. Hiányos (lyukas, csonka) bankjegy esetén az átváltás további feltétele, hogy az ügyfél a bankjegynek a felénél nagyobb részét benyújtsa. A több darabból álló hiányos bankjegyek esetében – abban az esetben is, ha az egyes darabokat összeragasztották – az átváltás feltétele az is, hogy az egyes daraboknak azonos bankjegyhez kell tartozniuk.

Ha a nehezen felismerhető vagy sérült forintbankjegy átválthatóságát a pénztáros nem tudja megállapítani egyértelműen, akkor jegyzőkönyv kiállításával –­ az MNB által elvégzendő szakértői vizsgálatra továbbítás céljából – veszi át a kérdéses bankjegyet az ügyféltől.

Az MNB-ben egy szakértői bizottság megvizsgálja a beküldött bankjegyet, melynek az alábbiakban felsorolt eredményei a következő intézkedéseket vonják maguk után:

  • Ha a szakértői bizottság azt állapítja meg, hogy a nehezen felismerhető vagy sérült forintbankjegy átváltható, akkor az MNB az ellenértéket a beküldő hitelintézetnek, illetve a postának átutalja, ahonnan majd az ügyfél megkapja az ellenértéket.
  • Ha a szakértői bizottság azt állapítja meg, hogy a kérdéses bankjegy nem váltható át, akkor az MNB értesíti a bankjegyet beküldő hitelintézetet, illetve a postát, ahonnan majd az ügyfél megkapja az értesítést.
  • Amennyiben az adott bankjeggyel kapcsolatban bűncselekmény gyanúja merül fel, az MNB jogosult – az adott bankjeggyel összefüggésben indított büntetőeljárás lezárásig – visszatartani az ellenértéket, és a büntetőeljárás eredményétől függően, az eljáró hatóság rendelkezésétől függően téríteni, vagy nem téríteni az ellenértéket.