A Magyar Nemzeti Bank 2007. március 25-én, a Római Szerződés aláírásának 50. évfordulója alkalmából 2 millió példányban 50 forintos forgalmi érme emlék változatát bocsátotta ki.

Az érmék névértékes oldala megegyezik a forgalomban lévő 50 forintosokéval, a másik oldalon pedig az Európai Gazdasági Közösséget megalapító hat ország által 1957. március 25-én aláírt szerződés ábrázolása látható. A szerződés ábrázolása fölött az „EURÓPA” felirat olvasható, a háttérben – az aláírás helyszínére utalva – a római Piazza Del Campidoglio (Michelangelo által tervezett) kövezetét ábrázoló motívum látható. Az érme szélén található körirat és az érme középmezőjében látható motívum között köriratban, fent az „50 ÉVES”, lent pedig „A RÓMAI SZERZŐDÉS” felirat olvasható.

Az évforduló alkalmából valamennyi eurózónabeli ország a fentiekben ismertetett érmeképpel, az adott ország nyelvén írott szövegfeliratokkal 2 eurós forgalmi érmét bocsát ki. A közös érmekép felhasználásával, magyar nyelvű feliratokkal ellátott 50 forintos új érmeoldalát a Magyar Pénzverő Zrt. fővésnöke, Kósa István tervezte.

Az érme réz (75%) és nikkel (25%) ötvözetéből készült, súlya 7,70 gramm, átmérője 27,4 mm, széle sima.

Az új 50 forintos forgalmi érmékkel a lakosság a készpénzfizetési forgalomban, a mindennapi vásárlások során találkozhat majd.

Forgalomba még nem került, verdefényes érméhez a gyűjtők az MNB Budapest,  Hold utca 7. sz alatti pénztárában, váltás útján tudnak hozzájutni.

Az érmék első napi veréséből 12 ezer darab sorszámozott díszcsomagolásban kerül forgalomba 2007. március 26-ától, 5 ezer BU és ugyancsak 5 ezer proof kivitelű érme pedig a 2007. évi forgalmi sorban lesz kapható, 2007 május végétől.

A sorszámozott díszcsomagolású érméket és forgalmi sorokat az érdeklődők a Magyar Pénzverő Zrt. székhelyén, a Könyves Kálmán körút 38. sz. alatti, valamint a Magyar Nemzeti Bank Látogatóközpontjában működő üzlethelyiségében vásárolhatják meg.