A Magyar Nemzeti Bank a „Szent István intelmei” megnevezéssel 50 000 és 500 000 forintos címletű arany emlékérmét bocsátott ki 2010. augusztus 20-án, Szent István ünnepén. Az érmékkel az MNB Szent István királynak a fiához, Szent Imre herceghez intézett, a leendő uralkodó feladatait részletező intelmeinek („Libellus de Institutione Morum”,  Intelmek Könyve) állít emléket.

Mindkét emlékérmét Szöllőssy Enikő tervezte, az érmeképük azonos, csak az értékjelzésük különbözik. Az előlapon a kötelező érmeképi elemek („50 000 FORINT” illetve „500 000 FORINT” értékjelzés, a „MAGYAR KÖZTÁRSASÁG” felirat, a 2010 verési évszám, valamint a BP. verdejegy) mellett az Intelmek középkori latin nyelvű kézírásos szövegének bevezetése  olvasható, szabálytalan pergamenre helyezve.

Az emlékérme hátlapján fő motívumként Szent István király és Szent Imre herceg ábrázolása látható, amely a mateóci (Matejovce, ma a szlovákiai Poprád településrésze) Szent István király plébániatemplom XV. századi szárnyas oltárának főoltárképe alapján készült. Az emlékérme szélén, felső köriratban a „SZENT ISTVÁN KIRÁLY INTELMEI”, alsó köriratban a „SZENT IMRE HERCEGHEZ” felirat olvasható. Az emlékérme alsó részén található Szöllőssy Enikő tervezőművész mesterjegye.

Mindkét emlékérme 986 ezrelék finomságú aranyból készült. Az 50 000 forint névértékű súlya 6,982 gramm, átmérője 22 mm, széle sima, míg az 500 000 forint névértékű emlékérme súlya 62,838 gramm, átmérője 46 mm, széle sima.

Az 50 000 forint névértékű emlékérméből 5 000 darab, az 500 000 forint névértékű emlékérméből 500 darab verhető különleges – ún. proof – technológiával.

Az emlékérme 2010. augusztus 23-tól vásárolható meg a Magyar Pénzverő érmeboltjában (Magyar Nemzeti Bank Látogatóközpont, Budapest, V. ker. Szabadság tér 8-9.), illetve honlapján (www.penzvero.hu).