A Magyar Nemzeti Bank 3000 forintos címletű ezüst emlékérmét bocsátott ki „Az Európai Unió Tanácsának magyar elnöksége” megnevezéssel annak alkalmából, hogy 2011 első félévében Magyarország tölti be az Európai Unió Tanácsának soros elnöki tisztségét.

Az ezüstérmét Rónay Attila tervezte. Az emlékérme előlapján, felső köriratban a „MAGYAR KÖZTÁRSASÁG” felirat olvasható. Az emlékérme két szélétől párhuzamosan induló, a középmező felé haladva egymástól elváló négy vonal és – a magyar zászlót jelképező – három sáv a középmezőben elhelyezett keretet tart. A keretet a „2011” verési évszám választja ketté. A keret felső – tömör – részén, egymás alatti vízszintes sorokban a „3000” értékjelzés és a „FORINT” felirat olvasható, az alsó részén a Magyar Köztársaság címerének ábrázolása, alatta a „BP.” verdejel látható.

Az emlékérme hátlapján az emlékérme két szélétől párhuzamosan induló, a középmező felé haladva egymástól elváló négy vonal és – a magyar zászlót jelképező – három sáv a középmezőben elhelyezett, kaput szimbolizáló keretet tart. A keret felső részén az Európai Uniót jelképező, tizenkét csillagból álló csillagkoszorú látható, közepén az „eu” betűpárral. A keret alsó részén az Országház épületének ábrázolása látható, előtérben a Dunával. Az emlékérme szélén, felső köriratban „AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSÁNAK” felirat, lent, egymás alatti vízszintes sorokban a „MAGYAR”, az „ELNÖKSÉGE” és a „2011” felirat olvasható. Az emlékérme alsó szélén, középen Rónay Attila tervezőművész mesterjegye látható.

Az emlékérme 925 ezrelék finomságú ezüstből készült, súlya 10 gramm, átmérője 30 mm, széle recézett.

Az emlékérméből 8000 db verhető, amelyből 5000 darab különleges – ún. proof – technológiával készíthető.

Az emlékérme megvásárolható 2011. január 12-től a Magyar Pénzverő érmeboltjában (Magyar Nemzeti Bank Látogatóközpont, V. ker. Budapest, Szabadság tér 8-9.), illetve honlapján (www.penzvero.hu).