Budapest, 2017. március 2. – A Magyar Nemzeti Bank Arany János születésének 200. évfordulója alkalmából 5000 Ft névértékű arany, 10 000 Ft címletű ezüst emlékérmét, valamint ez utóbbi 2000 Ft-os címletű színesfém változatát bocsátja ki 2017. március 3-án. Az arany emlékérme a világ legkisebb arany érméje gyűjtői sorozatba illeszkedik, az ezüst érme a magyar költőket bemutató tematikus sorozat részeként jelenik meg.

Az Arany János emlékérmék hazánk törvényes fizetőeszközei, de nem forgalmi célokat szolgálnak. Az emlékérméket Király Vilmos tervezte, mesterjegye az érmék hátoldalán található. Mindhárom érme kísérletet tesz Arany János irodalmi munkásságát a maga teljességében bemutatni. Az arany emlékérme előoldalán, a középmezőben az aranymetszésre utaló motívum jelenik meg, mely a maga tökéletes arányaival Arany János kiérlelt, klasszikus költészetét hivatott szimbolizálni. A középpontból indulva enyhe hullámvonalban, a repülő malomkövet jelképezve Arany János néhány jelentős művének a címe olvasható: PÁZMÁN LOVAG, HÍD-AVATÁS, BOLOND ISTÓK, TETEMRE HÍVÁS, VÖRÖS RÉBÉK, A BAJUSZ, A FÜLEMILE, CSALÁDI KÖR, TENGERI-HÁNTÁS, TOLDI-TRILÓGIA, A NAGYIDAI CIGÁNYOK, A WALESI BÁRDOK, SZONDI KÉT APRÓDJA, MÁTYÁS ANYJA, ÁGNES ASSZONY. Az alsó körirat Arany János irodalmi pályafutásában áttörést hozó művéből, a Toldiból idéz: „REPÜL A NEHÉZ KŐ: KI TUDJA, HOL ÁLL MEG?”. Az arany emlékérme előoldalán találhatóak továbbá a kötelező érmeképi elemek: a MAGYARORSZÁG felirat, az 5000 FORINT értékjelzés, a BP. verdejel, valamint a 2017 verési évszám.

A miniarany emlékérme hátlapján Arany János Barabás Miklós metszete alapján készült fiatalkori ábrázolása szerepel. Félköriratban az „ARANY JÁNOS” felirat olvasható. Az 1817 és az 1882 évszámok Arany János születési és halálozási évére utalnak.

Az ezüst és a színesfém emlékérme érmeképileg azonos, csak az értékjelzésben térnek el. Előlapjukon a kötelező érmeképi elemeken túl (MAGYARORSZÁG felirat, 10 000 illetve 2000 FORINT értékjelzés, a mikroírásos biztonsági elemeket tartalmazó BP. verdejel, valamint a 2017 verési évszám) Stróbl Alajos Arany János emlékművének talapzatán található Toldi Miklós szobor jelenik meg félköriratban a „RÉMLIK, MINTHA LÁTNÁM TERMETES NÖVÉSÉT” Toldi-idézettel.

Az emlékérme hátlapján Arany János időskori, félalakos ábrázolása látható, mellette névaláírása, középen, két egymás alatti sorban születési és halálozási éve szerepel. A hátlapon olvasható, Arany János: A walesi bárdok című művéből vett idézet – „KOBZÁN A DAL MAGÁRA VALL” –a költő ars poeticájára utal.

 

 

Az 5000 Ft-os címletű arany emlékérme 999 ‰ finomságú aranyból készült, súlya 0,5 gramm, átmérője 11 mm, széle sima. A 10 000 forintos címletű emlékérme 925 ‰ finomságú ezüstből készült, súlya 31,46 gramm. A 2000 forintos címletű színesfém változat réz (75%) és nikkel (25%) ötvözetéből készült, súlya 30,8 gramm. A két érmetípus mérete azonos, átmérőjük 38,61 mm. Az emlékérmék széle recézett.

Mindhárom emlékérméből 5000 darab készíthető, az aranyból proof-like, az ezüstből tükörfényes (proof), a színesfémből selyemfényes (BU) kivitelben. Az emlékérmék értékközvetítő, ismeretterjesztő szerepének minél szélesebb körű betöltését elősegítendő, a 10 000 forintos ezüst érme a kibocsátási dátumtól, azaz 2017. március 3-tól három hónapig, a 2000 forintos címletű színesfém emlékérme időkorlát nélkül, a teljes készlet erejéig a rajtuk szereplő névértékkel azonos áron vásárolható meg a Magyar Pénzverő Zrt. érmeboltjában (V. ker. Budapest, Báthory u. 7.), illetve a vállalat honlapján üzemeltetett webáruházban (http://penzvero.hu/).

Magyar Nemzeti Bank