Emlékérme-kibocsátás a Himnusz megzenésítésének 175. évfordulója alkalmából

Budapest, 2019. július 1. – A Magyar Nemzeti Bank a „Himnusz megzenésítése” megnevezéssel különlegesen nagy méretű ezüst emlékérmét bocsát ki 2019. július 2-án, a Himnusz első nyilvános bemutatójának 175. évfordulóján a gyulai Erkel Ferenc Emlékházban. A 20 000 Ft névértékű emlékérmével és annak 3000 Ft névértékű színesfém változatával a jegybank nemzeti énekünk keletkezésének állít emléket, a költeményt és a zeneművet együttesen jeleníti meg.

Kölcsey Ferenc 1823-ban írta meg hazafias költészetének legnagyobb remekművét „Hymnus, a’ Magyar nép Zivataros századaiból” címmel. A keretes szerkezetű, romantikus jegyeket magán viselő költemény megzenésítésére a Nemzeti Színház 1844-ben írt ki nyílt pályázatot, melyen Erkel Ferenc – a Színház karmestere – győzedelmeskedett. Az „Itt az írás, forgassátok/Érett ésszel, józanon” jeligéjű pályázati anyag sikerének kulcsa az volt, hogy szépen ötvözte a himnuszi magasztosságot és a dallamegyszerűséget, és integrálta a magyar és az európai zenei hagyományokat.

A Himnuszt hivatalosan az 1989-es Alkotmány iktatta be nemzeti jelképeink sorába. A 2012. január 1-jén életbe lépett Alaptörvény alapvetésének I. cikke kimondja: „Magyarország himnusza Kölcsey Ferenc Himnusz című költeménye Erkel Ferenc zenéjével”.

A „Himnusz megzenésítése” emlékpénzérmék hazánk törvényes fizetőeszközei, de nem forgalmi célokat szolgálnak, elsődleges szerepük a megemlékezés, a figyelemfelkeltés nemzeti értékeinkre. Az ezüst és a színesfém változat azonos érmeképpel rendelkezik, csak értékjelzésükben térnek el.

A Himnusz megzenésítése emlékpénzérmék előlapja

himnusz-20000ft-v2-elolap-170.pnghimnusz-3000ft-elolap-170.png

Ezüst emlékpénzérme                  Színesfém emlékpénzérme

Az emlékérmék előoldalán a nemzeti fohászt szerző Kölcsey Ferenc félalakos ábrázolása jelenik meg, melyet Franz Eybl litográfiája és Anton Einsle olajfestménye ihletett. A portré hátterében a Himnusz kéziratának töredékesen megjelenő, plasztikusan ábrázolt első versszaka olvasható, amelyet Kölcsey kézjegye zár.

Az emlékpénzérmék előlapján helyezkednek el az érmék kötelező alaki kellékei: felső félköriratban a MAGYARORSZÁG felirat és a 20 000, illetve a 3000 Ft értékjelzés, alatta középen a 2019 verési évszám, valamint az ábrázolásba rejtve a BP. verdejel.

A Himnusz megzenésítése emlékpénzérmék hátlapja

himnusz-20000ft-v2-hatlap-170.pnghimnusz-3000-hatlap-170.png

Ezüst emlékpénzérme                  Színesfém emlékpénzérme

Az emlékérmék hátlapján a Himnuszt megzenésítő Erkel Ferenc félalakos ábrázolása látható, amelyet a Pataki József által készített Erkel portré és a Canzi Ágoston Erkelt megjelenítő kőnyomata ihletett. A portré hátterében balra Erkel Ferenc névaláírása, jobbra a Himnusz szöveggel ellátott kottájának részlete látható. Az emlékérme szélén, balra csúsztatott félköriratban az „A HIMNUSZ MEGZENÉSÍTÉSE · 1844” felirat utal a zenemű születésére, az emlékpénzérme kibocsátásának apropójára. A portré ábrázolásába illesztve jelenik meg az emlékpénzt tervező Kereszthury Gábor iparművész mesterjegye.

Mindkét emlékérme átmérője 52,5 mm, széle recézett. A 20 000 Ft névértékű emlékérme 925 ‰ finomságú ezüstből, míg a 3000 Ft névértékű színesfém változat réz (75%) és nikkel (25%) ötvözetéből készült. A 77,76 gramm súlyú ezüst érme tükörfényes (proof), a 76,5 gramm súlyú színesfém érme selyemfényes (BU) kivitelben készült. Az emlékérmék ezúttal is korlátozott példányszámban jelennek meg: az ezüst érméből 7000, míg a színesfém érméből 5000 darab készíthető.

Az emlékpénzek értékközvetítő és ismeretterjesztő szerepének minél szélesebb körű érvényesülése érdekében, a „Himnusz megzenésítése” ezüst emlékérme a rendelkezésre álló készlet függvényében a kibocsátást követő három hónapig, a színesfém emlékpénz egy évig névértéken vásárolható meg 2019. július 2-tól az érméket gyártó és forgalmazó Magyar Pénzverő Zrt. érmeboltjában (V. ker. Budapest, Báthory u. 7.), illetve a vállalat honlapján üzemeltetett webáruházban (https://www.penzvero.hu/).