Budapest, 2022. szeptember 29. – A Magyar Nemzeti Bank „Hugonnai Vilma” megnevezéssel 15 000 Ft névértékű ezüst és 2000 Ft névértékű színesfém emlékérméket bocsát ki az első magyar orvosnő születésének 175. évfordulója alkalmából. Az emlékérméket Szabó Virág szobrászművész tervezte.

Hugonnai Vilma 1847. szeptember 30-án grófi családba született. Fiatal korától kezdve autodidakta módon képezte magát, megtanulta a betegápolást és a gyógyászat alapjait, majd később férje és apja engedélyével, de anyagi támogatás nélkül költözött Svájcba, ahol már engedélyezték a nők egyetemi képzését. Annak érdekében, hogy finanszírozni tudja tanulmányait, eladásra kínálta családi ékszereit. Elhivatottságának köszönhetően 1879-ben lediplomázott és Svájcban orvossá avatták.

Diplomájának akkreditálása rendkívüli akadályokba ütközött, 1881-ben letette a hazai egyetemi tanulmányokhoz feltétlenül szükséges érettségi vizsgát, majd kérvényezte az orvosi diplomájának elismerését, azonban az akkori oktatásügyi szabályozás ezt nem tette lehetővé. Hugonnai Vilma hangsúlyt fektetett az egészségügyi nevelésre, ezért a szegényebb rétegeknek is előadásokat tartott. Küzdött a nők egyenjogúságáért, tanulmányt írt a munka és családi élet egyensúlyáról, valamint a leányok iskoláztatásának fontosságáról. 1895-ben a törvény lehetővé tette a nők számára is az orvosi, bölcsészeti és gyógyszerészeti karok látogatását, sőt a külföldön megszerzett diplomák honosítását is. Hugonnai 1897-ben így Magyarországon is leszigorlatozott, és Ferenc József jelenlétében átvehette első magyar nőként orvosi diplomáját. Az első világháború idején 65 évesen elvégezte a hadisebészeti tanfolyamot, és ugyan a frontvonalon nem végzett szolgálatot, de tizennégy vidéki városban szervezett betegmegfigyelő központokat. 1915-ben kitüntetést kapott a hadi egészségügyi ellátásban végzett munkájáért.

Hugonnai Vilma 1922-ben hunyt el. Nemcsak orvosként mutatott példát, de a női jogokért folytatott harcának köszönhetően, a nőknek egyre több lehetősége adódott: munkát vállalhattak, továbbtanulhattak vagy akár diplomát is szerezhettek.

Az MNB 15000 Ft névértékű ezüst és 2000 Ft névértékű színesfém emlékérmék kibocsátásával tiszteleg Hugonnai Vilma munkássága előtt az első magyar orvosnő 175. születési évfordulója alkalmából. Az emlékérmék érmeképe azonos, csak az értékjelzésük tér el.

Az emlékérmék előoldalán, bal oldalon Hugonnai Vilma teljes alakos ábrázolása jelenik meg, középen egy orvosi diploma stilizált részletével, jobb oldalon pedig orvosi váróteremben ülő nőalakok ábrázolásával. Az előlap bal oldali szélén, lent, két egymás alatti sorban a „2022” verési évszám és a „BP.” verdejel, az előlap jobb oldali szélén, fent, köriratban a „MAGYARORSZÁG” felirat, lent, két egymástól kissé eltolt sorban a „15000” , illetve a „2000” értékjelzés és a „FORINT” felirat olvasható.

A Hugonnai Vilma emlékérmék előlapja

 

Ezüst emlékérme

Színesfém emlékérme

 

Az emlékérme hátoldalán Hugonnai Vilma portréja látható. A portrétól balra, két egymás alatti sorban az orvosnő születésének és halálának évét jelölő, „1847” és „1922” évszámok, a portrétól jobbra, két egymás alatti sorban vezeték- és keresztneve olvasható. A hátlap szélén, a portrétól jobbra, fent, köriratban „AZ ELSŐ MAGYAR ORVOSNŐ” felirat szerepel, lent, jobb oldalon – a portré ábrázolásába illesztve – Szabó Virág tervezőművész mesterjegye látható.

 

A Hugonnai Vilma emlékérmék hátlapja

Ezüst emlékérme

Színesfém emlékérme

 

Mindkét emlékérme átmérője 38,61 mm, szélük recézett. A 15 000 forintos névértékű emlékérme 925 ‰ finomságú ezüstből készült, súlya 31,46 gramm. A 2000 Ft névértékű színesfém változat réz (75%) és nikkel (25%) ötvözetéből készült, súlya 30,80 gramm. Az ezüst emlékérméből tükörfényes (proof) kivitelben, a színesfém változatból selyemfényes (BU) kivitelben 5-5000 darab készíthető.

 

Az emlékérmék értékközvetítő és figyelemfelhívó szerepének minél szélesebb körű érvényesülése érdekében a „Hugonnai Vilma” ezüst emlékérme - a rendelkezésre álló készlet függvényében - a kibocsátást követő három hónapig, a színesfém változat pedig egy évig névértéken vásárolható meg 2022. szeptember 29-től az érméket gyártó és forgalmazó Magyar Pénzverő Zrt. érmeboltjában (V. ker. Budapest, Báthory u. 7.) és webáruházában (https://www.penzvero.hu/).