Budapest, 2023. október 17.– A Magyar Nemzeti Bank „Deák Ferenc” megnevezéssel 15 000 Ft névértékű ezüst és 3000 Ft névértékű színesfém emlékérmét bocsát ki a „haza bölcse” születésének 220. évfordulóján. Az emlékérmék az 1848-49. évi forradalom és szabadságharc egyik legfontosabb eredményére, az első felelős magyar kormány megalakulására is felhívják a figyelmet, amelynek szintén idén ünnepeljük a 175. évfordulóját. A jubileumi emlékérméket Bitó Balázs iparművész tervezte. Ünnepélyes kibocsátásukra az Igazságügyi Minisztérium által életre hívott Deák 220 – Joggal a hazáért című tudományos konferencia keretében kerül sor.

220 évvel ezelőtt született Deák Ferenc (1803. október 17. – 1876. január 28.) a „haza bölcse”, a 19. századi magyar történelem egyik legnagyobb formátumú politikusa, az első felelős magyar kormány igazságügyi minisztere. Deák 1848 tavaszán, a forradalom győzelmét követően fontos szerepet játszott a modern, immár polgári magyar állam megteremtésében. A szabadságharc leverése után a passzív ellenállás vezéralakja, majd az 1867-es kiegyezést létrehozó tárgyalássorozat sikeres vezetője. A segítségével megalkotott dualista monarchián belül zajlott le a következő fél évszázadban Magyarország virágzó gazdasági és társadalmi fejlődése, anyagi és szellemi gyarapodása.

A Magyar Nemzeti Bank – „Deák Ferenc” megnevezéssel – 15 000 Ft-os címletű ezüst és 3000 Ft-os névértékű színesfém emlékérmét bocsát ki az államférfi születésének 220. évfordulója alkalmából.

A „Deák Ferenc” emlékérmék fókuszában a „haza bölcse” jogalkotói tevékenysége áll, hiszen jogászként és miniszterként egyik vezetője volt a polgári átalakulás és a nemzeti modernizáció jogi kereteit és joganyagát megvalósító törvényhozási és igazgatási tevékenységnek. Az érmék egyúttal utalnak az 1848-49. évi forradalom és szabadságharc egyik legfontosabb eredményére, az első felelős magyar kormány megalakulására, amelynek idén ünnepeljük a 175. évfordulóját.

Az ezüst és színesfém emlékérmék éremképe azonos, csak az értékjelzésük tér el.

Az emlékérmék előoldalán körvonallal határolt középmezőben az 1848-as igazságügyi miniszteri pecsét viaszlenyomata, a jogalkotás hitelességének egyik biztosítéka látható az emlékérmék kötelező elemeivel: fent a kibocsátóra utaló „MAGYARORSZÁG” felirattal, lent a kibocsátás helyét jelölő „BP.” verdejellel és a „2023” verési évszámmal, valamint a körvonalat bal oldalon megszakító „15000”, illetve „3000 FORINT” értékjelzéssel. Az előoldal szélén körbefutó felirat, „DEÁK FERENC AZ ELSŐ FELELŐS MAGYAR KORMÁNY IGAZSÁGÜGYI MINISZTERE” utal a pecsét jogosult használójára.

A „Deák Ferenc” emlékérmék előlapja

Ezüst emlékérme

Színesfém emlékérme

 

Az emlékérmék hátoldalán, a középmező függőleges és körvonallal határolt jobb oldali részén Deák – a neves osztrák festőművész, Franz Eybl 1842-ben készült litográfiáját idéző – félalakos ábrázolása jelenik meg. A középmező bal oldali részén, a függőleges vonallal párhuzamosan az államférfi kézjegye látható, mellyel teljessé válik a jogalkotói hitelesség, valamint a Deák születési és halálozási évét jelölő 1803 és 1876 évszámok olvashatók. Köriratban Deák egyik legismertebb intelme olvasható: „KOCKÁZTATHATUNK MINDENT A HAZÁÉRT, DE A HAZÁT KOCKÁZTATNI SEMMIÉRT NEM SZABAD”. A portrétól jobbra található a jubileumi emlékérméket tervező Bitó Balázs iparművész mesterjegye.

A „Deák Ferenc” emlékérmék hátlapja

Ezüst emlékérme

Színesfém emlékérme

 

A két érmeoldal összhangját erősíti a kiemelt tematikai elemek – előoldalon a pecsét, hátoldalon a portré – középponthoz viszonyítottan kissé aszimmetrikus elrendezése.

Mindkét emlékérme átmérője 38,61 mm, szélük recézett. A 15 000 forintos névértékű emlékérme 925 ‰ finomságú ezüstből készült, súlya 31,46 gramm. A 3000 Ft névértékű színesfém változat réz (75%) és nikkel (25%) ötvözetéből készült, súlya 30,80 gramm. Az ezüst emlékérméből tükörfényes (proof) kivitelben, a színesfém változatból selyemfényes (BU) kivitelben 5000-5000 db készíthető.

Az emlékérmék értékközvetítő és figyelemfelhívó szerepének minél szélesebb körű érvényesülése érdekében a „Deák Ferenc” ezüst emlékérme - a rendelkezésre álló készlet függvényében - a kibocsátást követő három hónapig, a színesfém változat pedig egy évig névértéken vásárolható meg 2023. október 17-től az érméket gyártó és forgalmazó Magyar Pénzverő Zrt. érmeboltjában (V. ker. Budapest, Báthory u. 7.) és webáruházában (https://www.penzvero.hu/).