Budapest, 2023. augusztus 21. – A Magyar Nemzeti Bank az államalapítás ünnepének másnapján „I. András király” megnevezéssel 500 000 Ft névértékű egy unciás színarany, 15 000 Ft névértékű szintén egy unciás színezüst és 3000 Ft névértékű színesfém emlékérméket bocsát ki az „Országépítő királyok Árpád dinasztiájából” sorozat részeként. A 2021-ben indult sorozat célja, hogy a történelem-tudomány és a történelmi köztudat eltérő hangsúlyait közelítse egymáshoz. A korhű forrásmotívumokon alapuló emlékérméket Szilos András fémműves formatervező iparművész tervezte. A kivételesen alacsony példányszámban (500 db) megjelenő arany érmék az idei program legértékesebb darabjai.

Az érmék I. András (1046-60) magyar királynak állítanak emléket, aki a Szent István halálát követő zűrzavaros időszakban anélkül állíttatta vissza a keresztény rendet, hogy az ország a Német-Római Birodalom hűbéresévé vált volna. Az országépítő jelzőt emellett azzal érdemelte ki, hogy az országot dinasztikusan megosztotta fivérével, Béla herceggel; Szent István férfiági leszármazottjaként az államalapító király tiszteletét megalapozva, értékrendjét követve uralkodott; 1055-ben Tihanyban bencés monostort alapított, és az uralkodói szuverenitás megnyilvánulásaként okleveleket adott ki, köztük a tihanyi apátság alapítólevelét, melyet az első hazai eredetiben fennmaradt oklevélként és magyar nyelvű szórványemlékként tartunk számon. Az apátság altemplomában található az uralkodó sírhelye.

Az „I. András király” emlékérmék az „Országépítő királyok Árpád dinasztiájából” című sorozat 2. elemeként jelennek meg, mely sorozat a legjelentősebb Árpád-házi királyokat hivatott bemutatni. A sorozat a történeti hűség megsértése nélkül 10 uralkodóra fókuszál, melyet az előzetes tervek szerint két évente egy új taggal bővít a jegybank. A sorozat tematikai jelentőségére tekintettel kivételesen alacsony példányszámban (500) megjelenő színarany, az ismeretterjesztés érvényesülése érdekében magasabb, 5000-5000-es példányszámú színezüst és színesfém emlékérmét bocsát ki a jegybank.

Az „I. András király” emlékérmék hazánk törvényes fizetőeszközének minősülnek, azonban forgalmi célokat nem szolgálnak, elsődleges szerepük az ismeretterjesztés, fókuszukban I. András uralkodói szuverenitásának, legjelentősebb eredményeinek bemutatása áll. Az arany, az ezüst és a színesfém változatok azonos érmeképpel jelennek meg, anyaguk mellett csak értékjelzésükben térnek el.

Az emlékérmék előlapján az uralkodó által veretett ún. második típusú ezüst dénár előlapjának ábrázolása látható, a tihanyi apátság alapítólevelét megidéző pergamenszerű felületen. A poncolásos technikával készült középkori pénzérme latin nyelvű körirata, a „REX ANDREAS” megnevezi a kibocsátót, és a kereszt motívummal kifejezi az uralkodó elkötelezettségét a keresztény rend visszaállítása mellett. A pénzverés egyben az uralkodói szuverenitás megnyilvánulása. A központi motívum körül helyezkednek el az emlékérmék kötelező elemei: fent félköriratban a kibocsátóra utaló „MAGYARORSZÁG” felirat, lent két sorban az értékjelzés, bal oldalon a „BP.” verdejel, valamint jobb oldalon a „2023” verési évszám.

Az „I. András király” emlékérmék előlapja

Arany emlékérme

Ezüst emlékérme

Színesfém emlékérme

 

Az emlékérmék hátlapján visszaköszön az előlapi kompozíció, a tihanyi apátság alapítólevelét megidéző pergamenszerű felületen – I. András idézőpecsétjének ábrázolása látható, amely hiteles forrásként szolgál az uralkodó stilizált ábrázolásához. A pergamenszerű felületen bal oldalon I. András tihanyi apátság alapítólevelén szereplő ligatúrájának, összevont névbetűinek ábrázolása, jobb oldalon a latin nyelvű „REX” (király) felirat szerepel. Fent félköriratban az uralkodó neve olvasható az „I. ANDRÁS” feliratban, míg lent az uralkodásának idejét jelölő „1046 – 1060” évszámok szerepelnek, alatta az emlékérmét tervező Szilos András fémműves formatervező iparművész mesterjegye látható.

Az „I. András király” emlékérmék hátlapja

Arany emlékérme

Ezüst emlékérme

Színesfém emlékérme

 

Mindhárom emlékérme átmérője azonos, 34 mm, szélük sima, szélfelirattal ellátott. A sima széleken a hátoldal központi motívumának, az uralkodói idézőpecsétnek a körfelirata, az „ANDREAS DEI GRACIA VNGARIORUM REX •” szélfelirat fut körbe, melynek jelentése: András, Isten kegyelméből a magyarok királya. Az 500 000 forintos címletű emlékérme 999 ezrelék finomságú aranyból készült, súlya 31,104 gramm (1 uncia). A 15 000 forintos címletű emlékérme 999 ezrelék finomságú ezüstből készült, súlya – hasonlóan az arany változathoz – 31,104 gramm (1 uncia). A 3000 forintos színesfém változat réz (90%) és cink (10%) ötvözetéből készült, súlya 23,40 gramm. Az arany és ezüst emlékpénzekből tükörfényes (proof) kivitelben 500 és 5000 darab, a színesfém változatból 5000 darab bronzpatinázott változat kerül kibocsátásra.

Az emlékérméket a Magyar Pénzverő Zrt. gyártja és forgalmazza. Az emlékérmék értékközvetítő, ismeretterjesztő szerepének minél szélesebb körű érvényesülése érdekében az „I. András király” ezüst emlékérme – a rendelkezésre álló készlet függvényében – a kibocsátást követő 3 hónapig, a 3000 forintos címletű színesfém emlékérme egy évig a rajta szereplő névértékkel azonos áron vásárolható meg a kibocsátás másnapjától, 2023. augusztus 22-től a Magyar Pénzverő Zrt. érmeboltjában (V. ker. Budapest, Báthory u. 7.), illetve a webáruházában (https://www.penzvero.hu/). Az arany emlékérmék vásárlási lehetőségét közjegyzői sorsolással koordinálja a Pénzverő.