Kedves Látogató! Amennyiben hibát talál az oldalon, vagy további, technikai okokból adódó problémája merül fel, kérjük, hívja az ügyfélszolgálatot. Telefonszám 06-80-203-776. Köszönettel Magyar Nemzeti Bank.
EN

Felügyeleti díj

nyomtatás

2019. január1.-től a felügyeleti díj megfizetésének, kiszámításának módjáról és feltételeiről szóló 17/2018. (V.29.) sz. MNB rendelet (R) tartalmazza a hatályos információkat, melynek elérhetősége az alábbi:

http://njt.hu/njtlink.php?njtcp=ee9eg0ed1em8er1ei4dx7cj4cy3bm6dw5eh8dv9eb4dw5cj4by3bw0ce9cb2cf7cd0bm9en6dv7eh6dw3dx8cj5by8c  

(2018. év végéig44/2013. (XII.29.) sz. MNB rendelet volt hatályban)

1. A felügyeleti díj bevallását a fenti rendelet mellékletében található számítási táblákon kell teljesíteni. A felügyeleti díj bevallást papíralapon teljesítő adatszolgáltatóknak szintén a hivatkozott rendeletben található felügyeleti alapdíj számítási táblák kitöltésével kell teljesíteni.

2. Rendszeres adatszolgáltatást teljesítő felügyeleti díj fizetésére kötelezett a felügyeleti díj bevallását elektronikus úton, legalább fokozott biztonságú elektronikus aláíró tanúsítvánnyal hitelesítve az MNB Kihelyezett Adatküldő Programján (KAP) keresztül küldi meg az MNB részére.

3. Nem köteles felügyeleti bevallás benyújtására a tőkepiaci függő ügynök, a független pénzpiaci közvetítő, a független biztosításközvetítő, azonban a díjfizetési kötelezettség fennáll!

felügyeleti díjat az MNB 19017004-01677000-30900001 számú pénzforgalmi számlájára kell befizetni. A felügyeleti díj fizetésére kötelezettnek, a díj megfizetésekor a megbízás közlemény rovatában fel kell tüntetnie a Rendelet 3. mellékletében szereplő pénzforráskódot, befektetési alapok esetében az ISIN azonosítót, egyéb esetben az adószámot.

Az alap- és változódíjak mértékét összefoglaló táblázat tartalmazza.

Alapdíj

A külön jogszabály szerint kiszámított alapdíjat a naptári év első napján engedéllyel rendelkező, illetve az MNB nyilvántartásában szereplő díjfizetésre kötelezett évente egy összegben január 31-ig (amennyiben hétvégére esik, úgy az azt követő első munkanapig) utalja át az MNB számlájára. A felügyeleti díj fizetésére kötelezett tevékenységének felfüggesztése vagy szüneteltetése nem érinti a jelentési kötelezettséget, a felügyeleti díj összegét és esedékességét. Amennyiben a felügyeleti díj fizetésére kötelezett több ágazati törvény hatálya alá tartozó tevékenységet végez, vagy a tevékenységek végzéséhez engedéllyel rendelkezik, akkor minden tevékenység után külön-külön köteles a felügyeleti díjat megfizetni.

Változó díj

A díjfizetésre kötelezett a külön jogszabály szerint kiszámított változó díj összegét negyedévente, a tárgynegyedévet követő hónap utolsó napjáig utalja át az MNB számlájára.

Díjkülönbözet

A díjkülönbözet miatti fizetési kötelezettség a tárgyévet követő év második negyedéves díjszámításából származó díjfizetési kötelezettséggel egy időben válik esedékessé. A díjkülönbözet miatti túlfizetés összegével a tárgyévet követő év második negyedévében esedékessé váló díjtartozás csökkenthető.

A felügyeleti díj megfizetése akkor tekinthető határidőre teljesítettnek, amennyiben az MNB-ről szóló 2013. évi CXXXIX. törvényben és az ágazati törvényekben meghatározott határidőn belül az MNB számlájára megérkezett. A felügyeleti díj meg nem fizetése vagy késedelmes teljesítése esetén az esedékesség napjától a teljesítés napjáig késedelmi pótlékot kell fizetni. A késedelmi pótlék mértéke minden naptári nap után a felszámítás időpontjában érvényes jegybanki alapkamat kétszeresének háromszázhatvanötöd része.

Az adatszolgáltatók a felügyeleti díjakkal kapcsolatos

tartalmi kérdéseiket az adatszolgfeldij@mnb.hu e-mail címen tehetik fel,

az adatszolgáltatásra vonatkozó technikai, informatikai kérdéseiket az adatszolgaltatas@mnb.hu e-mail címre küldjék.

a felügyeleti díjak egyenlegével, pénzügyi rendezettségével kapcsolatos kérdéseiket a felugyeletidij@mnb.hu e-mail címen tehetik fel.

 

Tisztelt Ügyfelünk!

Tájékoztatjuk, hogy a Magyar Nemzeti Bank 2016. június 30. követően elektronikus tárhely szolgáltatás (EÜHT) segítségével elektronikus úton elérhetővé teszi az Ügyfelei részére folyószámla kivonatuk megtekintését díjfizetési időszakot követő 30. naptól. Igény szerint egyedi kivonat lekérdezésére vonatkozó kéréseket is teljesítünk az felugyeletidij@mnb.hu e-mail címre küldött kérelmükre.

A kivonaton az alábbi tételek szerepel(het)nek:

felügyeleti díj előírás és befizetés

hatósági bírság előírás és befizetés

késedelmi kamat előírás és befizetés valamint

igazgatási szolgáltatási díj előírás és befizetés

Az elektronikus tárhely szolgáltatás az ERA (A Magyar Nemzeti Bank elektronikus rendszere hitelesített adatok fogadásához) rendszerbe történő regisztrációval, majd az FD-KIVONAT szolgáltatásra (továbbiakban: Szolgáltatás) történő regisztrációt követően érhető el.

Az ERA és elektronikus tárhely szolgáltatás regisztrációhoz útmutatást az alábbi linken kaphat: https://era.mnb.hu/data/cms2421746/Regisztracios_folyamat_Felhasznaloi_Kezikonyv_20141124.pdf

Tájékoztatásul közöljük, hogy az ERA regisztráció előfeltétele

érvényes Ügyfélkapu regisztráció vagy

tanúsítvány (Nemzeti Hírközlési Hatóság által nyilvántartásba vett hitelesítés-szolgáltatótól származó aláíró tanúsítvány)

A regisztrációhoz a cégjegyzésre jogosult elektronikus aláírásával ellátott regisztrációs lap benyújtása szükséges.

Tájékoztatjuk, hogy sikeres regisztrációt követően az FD-KIVONAT szolgáltatás az EÜHT rendszeren belül érhető el:  https://eukt.mnb.hu/

 

Ez a weboldal sütiket használ a kényelmesebb böngészés érdekében. A honlap használatával Ön elfogadja, hogy az oldal sütiket használ. Kérjük, olvassa elSüti tájékoztatónkat,amelyben további információkat olvashat a sütikről és azt is megtudhatja, hogyan tudja kikapcsolni vagy törölni őket.Elfogadom

Tájékoztatjuk, hogy az adatvédelmi jogszabályoknak való megfelelés érdekébenAdatvédelmi tájékoztatónkmegváltozott.Értem