Tisztelt Látogatónk!

A Magyar Nemzeti Bank (MNB) a pénz- és tőkepiacok átlátható működésének biztosítása, a befektetések biztonságának növelése és a befektetők védelme érdekében kéri a segítségét a piaci visszaélések kiszűrésében.

Tájékoztatjuk, hogy a piaci visszaélésekről szóló irányelv (MAD II) célja, hogy a legsúlyosabb piaci visszaélésekre (bennfentes kereskedelem, bennfentes információk jogosulatlan közzététele, piaci manipuláció) az Unióban mindenütt álljanak rendelkezésre büntetőjogi szankciók, míg a rendelet (MAR) közös szabályozási keretet teremt a piaci visszaélésekre vonatkozóan, valamint intézkedéseket állapít meg azok megelőzésére. Az új európai uniós szabályozás hatálybalépésével, és a vonatkozó hazai szabályok módosulásával az MNB az ilyen típusú bejelentéseket speciális szabályok szerint kezeli.

A piaci visszaélésekről szóló bejelentéseket az MNB a megjelölt, kifejezetten erre a célra létrehozott kommunikációs csatornákon keresztül fogadja és azokat bizalmasan kezeli.

Tájékoztatjuk, hogy lehetősége van ANONIM módon is bejelentést tenni, egyéb esetben pedig kérheti, hogy a bejelentésben feltüntetett személyes adatait az MNB zártan kezelje, ekkor az adatait kizárólag az MNB, illetve a jogszabályban meghatározott személyek ismerhetik meg.

Az MNB biztosítja a piaci visszaélésről szóló bejelentést tevő, valamint a jogsértéssel vádolt munkaszerződés alapján foglalkoztatott személyek védelmét.

A bejelentésben foglalt gyanú megalapozásához az MNB további adatgyűjtést végez, melynek keretében felhívhatja a bejelentő személyt az információk pontosítására, valamint további információk nyújtására.

Az MNB minden, a kijelölt kommunikációs csatornán érkező, piaci visszaélésekkel kapcsolatos bejelentést megvizsgál, illetve amennyiben a bejelentő megadta postai vagy elektronikus elérhetőségét arról visszaigazolást küld.

Tájékoztatjuk, hogy a piacfelügyeleti eljárás az Ön bejelentés nyomán nem indul, azonban az itt rendelkezésre bocsátott információk az MNB piacmonitoring tevékenységét segítik, és amennyiben az MNB úgy ítéli meg, hivatalból indít eljárást.

Az MNB nyilatkozik, hogy az 596/2014/EU rendelettel összhangban nyújtott tájékoztatás nem minősül az információközlés bármely, szerződésben, jogalkotási, szabályozási vagy igazgatási rendelkezésben meghatározott korlátozása megsértésének, és azért a bejelentő személy semmilyen módon nem vonható felelősségre.

Piaci visszaélésekkel kapcsolatos bejelentését megteheti az alábbi módokon:

Bennfentes kereskedelem, piaci manipuláció bejelentése:

ONLINE

EMAIL

TELEFON
06/1 489-98-89

SZEMÉLYES TALÁLKOZÓ

(Előzetes időpont egyeztetés alapján a 06/1 489-98-89-es telefonszámon)

Tájékoztatjuk, hogy a fenti bejelentési csatornákon kizárólag piaci visszaélések témakörben fogadja az MNB a bejelentését!

Engedéllyel rendelkező pénzügyi szervezettel kapcsolatos panasz esetén az alábbi linken írt módon és formában jelezheti azt az MNB-nek:

Mit tegyünk, ha pénzügyi panaszunk van?

Jogosulatlan tevékenységgel kapcsolatos bejelentését az alábbi linken jelezheti az MNB-nek:

Engedély nélkül, vagy bejelentés hiányában végzett tevékenység bejelentése

Köszönjük segítségét!