Szektorsemleges ajánlások

1) Pénzmosással kapcsolatos ajánlások

a. A Magyar Nemzeti Bank 6/2019. (IV.1) számú ajánlása a pénzügyi intézmények és azok közvetítői által
megkövetelt, a pénzeszközök forrására vonatkozó információkról, valamint ezen információk igazoló ellenőrzése
érdekében a pénzeszközök forrására vonatkozó dokumentumok bemutatásáról, a bejelentések alapjául szolgáló adat, tény,
körülmény felismerésének elősegítéséről és a magas kockázattal járó ügyletek bejelentéséhez kapcsolódó intézkedésekről

b. A Magyar Nemzeti Bank 7/2019. (IV.1.) számú ajánlása a pénzügyi intézmények pénzmosási és terrorizmus finanszírozási
kockázatainak értékeléséről, és a kapcsolódó intézkedések meghatározásáról

c. A Magyar Nemzeti Bank 8/2019. (IV.1.) számú ajánlása a hitelintézet által közvetlenül, valamint a kiemelt közvetítő útján végzett pénzváltási  tevékenységről

2) A Magyar Nemzeti Bank 4/2019. (IV.1.) számú ajánlása a közösségi és publikus felhőszolgáltatások igénybevételéről

3) A Magyar Nemzeti Bank 27/2018. (XII.10.) számú ajánlása a belső védelmi vonalak kialakításáról és működtetéséről, a
pénzügyi szervezetek irányítási és kontroll funkcióiról

4) A Magyar Nemzeti Bank 4/2017. (III.13.) számú ajánlása a fogyatékos ügyfelekkel kapcsolatos bánásmódról 

5) A Magyar Nemzeti Bank 8/2020. (VI.22.) számú ajánlása az informatikai rendszer védelméről

6) A Magyar Nemzeti Bank 7/2020. (VI.3.) számú ajánlása a külső szolgáltatók igénybevételéről

7) A Magyar Nemzeti Bank 13/2015. (X. 16.) számú ajánlása a pénzügyi szervezetek panaszkezelési eljárásáról

Szektorspecifikus ajánlások

PÉNZPIACI SZEKTOR

1) A Magyar Nemzeti Bank 2/2019. (II.13.) számú ajánlása a fogyasztóval szembeni követeléskezelési tevékenységről  

2) A Magyar Nemzeti Bank 8/2019. (IV.1.) számú ajánlása a hitelintézet által közvetlenül, valamint a kiemelt közvetítő útján végzett pénzváltási tevékenységről 

3) A Magyar Nemzeti Bank 11/2019. (V.6.) számú ajánlása a vezető testületi tagok és kulcsfontosságú pozíciót betöltő személyek alkalmasságának értékeléséről 

4) A Magyar Nemzeti Bank 14/2019. (VII.3.) számú ajánlása a tartalékmechanizmus alóli mentesség igénybevételének feltételeiről 

5) A Magyar Nemzeti Bank 5/2018. (II.19.) számú ajánlása a szakmai felelősségbiztosítás vagy más hasonló garancia minimális pénzösszegének
meghatározására vonatkozó kritériumokról
   

6) A Magyar Nemzeti Bank 24/2018. (VII.5.) számú ajánlása a pénzügyi intézmények által közvetlenül, valamint függő kiemelt közvetítők útján
végzett kézizálog fedezete mellett történő pénzkölcsön-nyújtásáról
 

7) A Magyar Nemzeti Bank 26/2018. (VIII.16.) számú ajánlása a pénzforgalmi szolgáltatások működési és biztonsági kockázataival kapcsolatos biztonsági intézkedésekről  

8) A Magyar Nemzeti Bank 3/2017. (II.9.) számú ajánlása a javadalmazási politika alkalmazásáról 

9) Útmutató a Pénzügyi vállalkozások számára az engedélyezés eljárások során benyújtandó üzleti tervek értékelésének szempontjairól

10) A Magyar Nemzeti Bank 11/2020. (X.20.) számú ajánlása a pénzügyi szervezetek működésének fizikai biztonsági és humánkockázatkezelési feltételeiről

11) A Magyar Nemzeti Bank 9/2020. (VII.14.) számú ajánlása a pénzügyi szervezetek számára a fogyasztóvédelmi elvek alkalmazásáról

12) 3/2019. (II.18.) számú ajánlása a hitelintézetek és befektetési vállalkozások által kötelezően elkészítendő helyreállítási tervről és a 3/2019. (II.18.) MNB ajánlás 3. számú melléklete  

 

TŐKEPIACI SZEKTOR

1) A Magyar Nemzeti Bank 27/2018. (XII.10.) számú ajánlása a belső védelmi vonalak kialakításáról és működtetéséről, a pénzügyi szervezetek irányítási és kontroll funkcióiról

2) A Magyar Nemzeti Bank 11/2019. (V.6.) számú ajánlása a vezető testületi tagok és kulcsfontosságú pozíciót betöltő személyek alkalmasságának értékeléséről

3) A Magyar Nemzeti Bank 22/2019. (XII.17.) számú ajánlása a befektetési szolgáltatások nyújtásához kapcsolódóan alkalmazandó javadalmazási politikáról és gyakorlatról

4) A Magyar Nemzeti Bank 18/2019. (IX.20.) számú ajánlása a tőkepiaci intézmények személyes ügyletekre vonatkozó belső szabályairól

5) A Magyar Nemzeti Bank 10/2019. (IV.15.) számú ajánlása a befektetési szolgáltatás nyújtása során irányadó előzetes tájékozódási kötelezettség megfelelő teljesítésének egyes szempontjairól

6) A Magyar Nemzeti Bank 3/2019. (II.18.) számú ajánlása a hitelintézetek és befektetési vállalkozások által kötelezően elkészítendő helyreállítási tervről és a 3/2019. (II.18.) MNB ajánlás 3. számú melléklete

7) A Magyar Nemzeti Bank 25/2018. (VII.5.) számú ajánlása a tőkepiacon irányadó termékjóváhagyásra vonatkozó követelményekhez kapcsolódóan

8) A Magyar Nemzeti Bank 4/2018. (I.16.) számú ajánlása az alternatív befektetési alapkezelők által alkalmazandó javadalmazási politikáról

9) A Magyar Nemzeti Bank 3/2018. (I.16.) számú ajánlása az ÁÉKBV-alapkezelők által alkalmazandó javadalmazási politikáról

 

BIZTOSÍTÁSI SZEKTOR

1) A Magyar Nemzeti Bank 7/2018. (II. 21.) számú ajánlása a kapcsolt vállalkozások, köztük a részesedések biztosítók, viszontbiztosítók általi kezeléséről

2) A Magyar Nemzeti Bank 6/2016. (VI.14.) számú ajánlása a folyamatos tőkemegfelelést biztostó volatilitási tőkepuffer tartásáról

3) A Magyar Nemzeti Bank 3/2016. (VI.6.) számú ajánlása a saját kockázat- és szavatolótőke-értékelési rendszerről 

4) A Magyar Nemzeti Bank 5 /2015. számú ajánlása a biztosítási termékek bemutatását, összehasonlítását szolgáló és a biztosításközvetítés során használt elektronikus felületekről

 

Vezető engedélyezés

1) A Magyar Nemzeti Bank 11/2019. (V.6.) számú ajánlása a vezető testületi tagok és kulcsfontosságú pozíciót betöltő személyek alkalmasságának értékeléséről 

2) A Magyar Nemzeti Bank 17/2019. (IX.20.) számú ajánlása a biztosítók és viszontbiztosítók irányítási rendszeréről 

 

SII-es engedélyezések

1) A Magyar Nemzeti Bank 16/2019. (IX.20.) számú ajánlása a biztosítástechnikai tartalékok meghatározásáról

2) A Magyar Nemzeti Bank 19/2018. (IV.9.) számú ajánlása az eszközök és a biztosítástechnikai tartalékoktól eltérő kötelezettségek elismeréséről és értékeléséről

3) A Magyar Nemzeti Bank 17/2018. (IV.9.) számú ajánlása a biztosítók és viszontbiztosítók Szolvencia II szerinti felügyeleti jelentéstételéről és a közzétételről

4) A Magyar Nemzeti Bank 9/2018. (II. 21.) számú ajánlása a belső modell alkalmazásáról 

5) A Magyar Nemzeti Bank 8/2018. (II. 21.) számú ajánlása a biztosítóspecifikus paraméterek alkalmazásáról 

6) A Magyar Nemzeti Bank 6/2018. (II. 21.) számú ajánlása a biztosítók és viszontbiztosítók pénzügyi stabilitási célokra történő jelentéstételéről

7) A Magyar Nemzeti Bank 20/2015. (XII.8.) számú ajánlása az egészségbiztosítási katasztrófakockázati részmodul alkalmazásához

8) A Magyar Nemzeti Bank 19/2015. (XII.8.) számú ajánlása a szavatoló tőke besorolására vonatkozóan

9) A Magyar Nemzeti Bank 18/2015. (XII.8.) számú ajánlása az elkülönített alapokra vonatkozóan

10) A Magyar Nemzeti Bank 17/2015. (XII.8.) számú ajánlása a csoportszintű szavatolótőke-megfelelésre vonatkozóan 

11) A Magyar Nemzeti Bank 16/2015. (XII.8.) számú ajánlása az áttekintés elvének („look-through approach”) alkal-mazására vonatkozóan

12) A Magyar Nemzeti Bank 10/2015. (VII. 22.) számú ajánlása a kiegészítő szavatoló tőkéről

13) A Magyar Nemzeti Bank 9/2015. (VII. 22.) számú ajánlása az életbiztosítási kockázati modul alkalmazásáról

14) A Magyar Nemzeti Bank 8/2015. (VII. 22.) számú ajánlása a báziskockázatról

15) A Magyar Nemzeti Bank 7/2015. (VII. 22.) számú ajánlása a viszontbiztosításba adási megállapodások nem-életbiztosítási katasztrófakockázati részmodulban való figyelembevételére vonatkozóan

  1.  
  2.  
 

 

PÉNZTÁRI SZEKTOR

1) A Magyar Nemzeti Bank 20/2019. (IX.20.) számú ajánlása az önkéntes nyugdíjpénztárak teljes költségmutatója számításáról és közzétételéről és a 20/2019. (IX.20.) MNB ajánlás 1. számú melléklet részét képező TKM számítás

2) A Magyar Nemzeti Bank 12/2016. (XII.1.) számú ajánlása az önkéntes nyugdíjpénztárak választható portfóliós rendszerének kialakításáról, működtetéséről