Szektorsemleges ajánlások

1) Pénzmosással kapcsolatos ajánlások

a. A Magyar Nemzeti Bank 15/2022. (IX.15.) számú ajánlása a pénzmosási és terrorizmus finanszírozási kockázatok értékeléséről és a kapcsolódó intézkedések meghatározásáról hatályos: 2023.01.01-től

b. A Magyar Nemzeti Bank 8/2019. (IV.1.) számú ajánlása a hitelintézet által közvetlenül, valamint a kiemelt közvetítő útján végzett pénzváltási  tevékenységről

c. A Magyar Nemzeti Bank 14/2020. (XII.17.) számú ajánlása a pénzügyi intézmények és azok közvetítői által megkövetelt, a pénzeszközök forrására vonatkozó információkról, valamint ezen információk igazoló ellenőrzése érdekében a pénzeszközök forrására vonatkozó dokumentumok bemutatásáról, a bejelentések alapjául szolgáló adat, tény, körülmény felismerésének elősegítéséről és a magas kockázattal járó ügyletek bejelentéséhez kapcsolódó intézkedésekről

2) A Magyar Nemzeti Bank 4/2019. (IV.1.) számú ajánlása a közösségi és publikus felhőszolgáltatások igénybevételéről

3) A Magyar Nemzeti Bank 12/2022. (VIII.11.) számú ajánlása a belső védelmi vonalak kialakításáról és működtetéséről, a pénzügyi szervezetek irányítási és kontroll funkcióiról hatályos: 2023.01.01-től

4) A Magyar Nemzeti Bank 4/2017. (III.13.) számú ajánlása a fogyatékos ügyfelekkel kapcsolatos bánásmódról 

5) A Magyar Nemzeti Bank 8/2020. (VI.22.) számú ajánlása az informatikai rendszer védelméről

6) A Magyar Nemzeti Bank 7/2020. (VI.3.) számú ajánlása a külső szolgáltatók igénybevételéről

7) A Magyar Nemzeti Bank 16/2021. (XI.25.) számú ajánlása a pénzügyi szervezetek panaszkezeléséről

Szektorspecifikus ajánlások

PÉNZPIACI SZEKTOR

 1. A Magyar Nemzeti Bank 2/2019. (II.13.) számú ajánlása a fogyasztóval szembeni követeléskezelési tevékenységről  
 2. A Magyar Nemzeti Bank 8/2019. (IV.1.) számú ajánlása a hitelintézet által közvetlenül, valamint a kiemelt közvetítő útján végzett pénzváltási tevékenységről 
 3. A Magyar Nemzeti Bank 14/2019. (VII.3.) számú ajánlása a tartalékmechanizmus alóli mentesség igénybevételének feltételeiről 
 4. A Magyar Nemzeti Bank 5/2018. (II.19.) számú ajánlása a szakmai felelősségbiztosítás vagy más hasonló garancia minimális pénzösszegének meghatározására vonatkozó kritériumokról   
 5. A Magyar Nemzeti Bank 24/2018. (VII.5.) számú ajánlása a pénzügyi intézmények által közvetlenül, valamint függő kiemelt közvetítők útján végzett kézizálog fedezete mellett történő pénzkölcsön-nyújtásáról
 6. A Magyar Nemzeti Bank 26/2018. (VIII.16.) számú ajánlása a pénzforgalmi szolgáltatások működési és biztonsági kockázataival kapcsolatos biztonsági intézkedésekről  
 7. A Magyar Nemzeti Bank 11/2020. (X.20.) számú ajánlása a pénzügyi szervezetek működésének fizikai biztonsági és humánkockázatkezelési feltételeiről
 8. A Magyar Nemzeti Bank 9/2020. (VII.14.) számú ajánlása a pénzügyi szervezetek számára a fogyasztóvédelmi elvek alkalmazásáról
 9. A Magyar Nemzeti Bank 1/2022. (I.17.) számú ajánlása a vezető testületi tagok és a kulcspozíciót betöltő személyek alkalmasságának értékeléséről és az 1/2022. (I.17.) MNB ajánlás 2.számú melléklete
 10. A Magyar Nemzeti Bank 8/2022. (V.13.) számú ajánlása a hitelintézetek és befektetési vállalkozások által kötelezően elkészítendő helyreállítási tervről és a 8/2022. (V.13.) MNB ajánlás 4. számú melléklete
 11. A Magyar Nemzeti Bank 4/2022. (IV.8.) számú ajánlása a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló törvény szerinti javadalmazási politika alkalmazásáról
 12. A Magyar Nemzeti Bank 2/2022. (II.11.) számú ajánlása a hitelintézetek és biztosítók Budapesti Értéktőzsdére való bevezetésének elősegítéséről

TŐKEPIACI SZEKTOR

 1. A Magyar Nemzeti Bank 12/2022. (VIII.11.) számú ajánlása a belső védelmi vonalak kialakításáról és működtetéséről, a pénzügyi szervezetek irányítási és kontroll funkcióiról hatályos 2023.01.01
 2. A Magyar Nemzeti Bank 22/2019. (XII.17.) számú ajánlása a befektetési szolgáltatások nyújtásához kapcsolódóan alkalmazandó javadalmazási politikáról és gyakorlatról
 3. A Magyar Nemzeti Bank 18/2019. (IX.20.) számú ajánlása a tőkepiaci intézmények személyes ügyletekre vonatkozó belső szabályairól
 4. A Magyar Nemzeti Bank 2/2023. (I.30.) számú ajánlása a befektetési szolgáltatás nyújtása során irányadó megfelelőség értékelésére és a kizárólag végrehajtással kapcsolatos szolgáltatásokra vonatkozó kötelezettségek teljesítésének egyes szempontjairól hatályos 2023.01.01
 5. A Magyar Nemzeti Bank 25/2018. (VII.5.) számú ajánlása a tőkepiacon irányadó termékjóváhagyásra vonatkozó követelményekhez kapcsolódóan
 6. A Magyar Nemzeti Bank 4/2018. (I.16.) számú ajánlása az alternatív befektetési alapkezelők által alkalmazandó javadalmazási politikáról
 7. A Magyar Nemzeti Bank 3/2018. (I.16.) számú ajánlása az ÁÉKBV-alapkezelők által alkalmazandó javadalmazási politikáról
 8. A Magyar Nemzeti Bank 1/2022. (I.17.) számú ajánlása a vezető testületi tagok és a kulcspozíciót betöltő személyek alkalmasságának értékeléséről és az 1/2022. (I.17.) MNB ajánlás 2.számú melléklete
 9. A Magyar Nemzeti Bank 8/2022. (V.13.) számú ajánlása a hitelintézetek és befektetési vállalkozások által kötelezően elkészítendő helyreállítási tervről és a 8/2022. (V.13.) MNB ajánlás 4. számú melléklete
 10. A Magyar Nemzeti Bank 2/2022. (II.11.) számú ajánlása a hitelintézetek és biztosítók Budapesti Értéktőzsdére való bevezetésének elősegítéséről
 11. A Magyar Nemzeti Bank 14/2022. (VIII.15.) számú ajánlása a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól szóló törvény szerinti javadalmazási politika alkalmazásáról hatályos: 2022.09.30

BIZTOSÍTÁSI SZEKTOR

 1. A Magyar Nemzeti Bank 7/2018. (II. 21.) számú ajánlása a kapcsolt vállalkozások, köztük a részesedések biztosítók, viszontbiztosítók általi kezeléséről
 2. A Magyar Nemzeti Bank 6/2016. (VI.14.) számú ajánlása a folyamatos tőkemegfelelést biztostó volatilitási tőkepuffer tartásáról
 3. A Magyar Nemzeti Bank 3/2016. (VI.6.) számú ajánlása a saját kockázat- és szavatolótőke-értékelési rendszerről 
 4. A Magyar Nemzeti Bank 5 /2015. számú ajánlása a biztosítási termékek bemutatását, összehasonlítását szolgáló és a biztosításközvetítés során használt elektronikus felületekről

Vezető engedélyezés

 1. A Magyar Nemzeti Bank 17/2019. (IX.20.) számú ajánlása a biztosítók és viszontbiztosítók irányítási rendszeréről 
 2. A Magyar Nemzeti Bank 1/2022. (I.17.) számú ajánlása a vezető testületi tagok és a kulcspozíciót betöltő személyek alkalmasságának értékeléséről és az 1/2022. (I.17.) MNB ajánlás 2.számú melléklete

SII-es engedélyezések

 1. A Magyar Nemzeti Bank 21/2022. (XII.12.) számú ajánlása a biztosítástechnikai tartalékok meghatározásáról hatályos: 2023.01.01
 2. A Magyar Nemzeti Bank 19/2018. (IV.9.) számú ajánlása az eszközök és a biztosítástechnikai tartalékoktól eltérő kötelezettségek elismeréséről és értékeléséről
 3. A Magyar Nemzeti Bank 17/2018. (IV.9.) számú ajánlása a biztosítók és viszontbiztosítók Szolvencia II szerinti felügyeleti jelentéstételéről és a közzétételről
 4. A Magyar Nemzeti Bank 9/2018. (II. 21.) számú ajánlása a belső modell alkalmazásáról 
 5. A Magyar Nemzeti Bank 8/2018. (II. 21.) számú ajánlása a biztosítóspecifikus paraméterek alkalmazásáról 
 6. A Magyar Nemzeti Bank 6/2018. (II. 21.) számú ajánlása a biztosítók és viszontbiztosítók pénzügyi stabilitási célokra történő jelentéstételéről
 7. A Magyar Nemzeti Bank 20/2015. (XII.8.) számú ajánlása az egészségbiztosítási katasztrófakockázati részmodul alkalmazásához
 8. A Magyar Nemzeti Bank 19/2015. (XII.8.) számú ajánlása a szavatoló tőke besorolására vonatkozóan
 9. A Magyar Nemzeti Bank 18/2015. (XII.8.) számú ajánlása az elkülönített alapokra vonatkozóan
 10. A Magyar Nemzeti Bank 17/2015. (XII.8.) számú ajánlása a csoportszintű szavatolótőke-megfelelésre vonatkozóan 
 11. A Magyar Nemzeti Bank 16/2015. (XII.8.) számú ajánlása az áttekintés elvének („look-through approach”) alkal-mazására vonatkozóan
 12. A Magyar Nemzeti Bank 10/2015. (VII. 22.) számú ajánlása a kiegészítő szavatoló tőkéről
 13. A Magyar Nemzeti Bank 9/2015. (VII. 22.) számú ajánlása az életbiztosítási kockázati modul alkalmazásáról
 14. A Magyar Nemzeti Bank 8/2015. (VII. 22.) számú ajánlása a báziskockázatról
 15. A Magyar Nemzeti Bank 7/2015. (VII. 22.) számú ajánlása a viszontbiztosításba adási megállapodások nem-életbiztosítási katasztrófakockázati részmodulban való figyelembevételére vonatkozóan

PÉNZTÁRI SZEKTOR

 1. A Magyar Nemzeti Bank 20/2019. (IX.20.) számú ajánlása az önkéntes nyugdíjpénztárak teljes költségmutatója számításáról és közzétételéről és a 20/2019. (IX.20.) MNB ajánlás 1. számú melléklet részét képező TKM számítás
 2. A Magyar Nemzeti Bank 12/2016. (XII.1.) számú ajánlása az önkéntes nyugdíjpénztárak választható portfóliós rendszerének kialakításáról, működtetéséről