Magyarország fejlődéséhez erős, stabil, versenyző, innovációkra nyitott, egészséges és a közbizalmat élvező pénzügyi szektorra van szükség. Ennek kialakítása, illetve megőrzése a Magyar Nemzeti Bank feladata, amelyhez számos makro- és mikroprudenciális eszköz áll a rendelkezésére. Az első, 2014-2019-es időszakra szóló felügyeleti stratégiát 2014. júliusában fogadta el a Pénzügyi Stabilitási Tanács. Az elmúlt öt évben a Felügyelet jegybankba történő teljes mértékű integrálása volt az egyik legnagyobb kihívás, amely maradéktalanul megtörtént. Az árstabilitás elérése és fenntartása mellett az MNB legfontosabb feladata, hogy a rendelkezésére álló eszközökkel támogassa, erősítse a pénzügyi stabilitást, illetve szükség esetén kezelje a pénzügyi rendszert érő sokkok hatásait. Ez csak az MNB különböző területeinek egymásra épülő és egymást támogató munkájával valósítható meg és az elmúlt időszak egyértelműen bizonyította, hogy a felügyeleti tevékenység szerves része a jegybanknak.

2019 végén, az MNB törvény 13. § (2) bekezdés e) pontjában előírtaknak megfelelően a Pénzügyi Stabilitás Tanács elfogadta a 2020-2025-re vonatkozó új felügyeleti stratégiát, amely szervesen illeszkedik mind az MNB Alapokmányában foglaltakhoz, mind a korábbi stratégiához, mintegy folytatva az ott megfogalmazott és mind a mai napig tartható célokat, kiegészítve az újabb kihívásokkal. A Felügyelet jövőképe – a piaci változásokra, trendekre reflektálva - fejlődő, versenyző, egészséges pénzügyi szektor – támogató, formáló, hatékonyan felügyelő MNB. A Felügyelet küldetése a pénzügyi rendszer stabiliásának támogatása és mélyítése, kiemelt fókusszal a fogyasztóvédelemre, digitalizációra és fenntarthatóságra.

A piaci célok tekintetében a pénzügyi piacok esetében alapvető cél a sokkellenálló-képesség növelése, a pénzügyi rendszer-finanszírozási képességének növelése, és az egészséges verseny biztosítása az ügyfelek érdekében. A sokkellenálló képesség megbízhatóan működő, biztonságos tőkehelyzettel rendelkező piaci szereplőkkel, minden szektorban kialakított garanciamechanizmusokkal, és a környezeti anomáliák következtében megjelenő kockázatokra való megfelelő felkészüléssel érhető el, míg a pénzügyi rendszer finanszírozási képességének növelését az egészséges mérlegszerkezet és portfolióminőség kialakításával és fenntartásával, a fenntartható gazdasági növekedés támogatásával kívánja az MNB megvalósítani. Az egészséges verseny többek között a transzparencia – kiemelten az árazás vonatkozásában - kikényszerítésével és az egyenszilárdságú szabályrendszerrel biztosítható.

Szervezeti célként az erőteljes fogyasztóvédelem keretében a tisztességes szolgáltatói magatartással kapcsolatos szektorszintű és egyedi elvárások összehangolása, valamint a termékfókuszú fogyasztóvédelem került megfogalmazásra. A kockázat alapú felügyelet továbbra is kiemelt cél, mind az MNB-n belüli felügyeleti tevékenység, mind a nemzetközi, home-host felügyeleti együttműködések, mind a határon átnyúló tevékenységek vonatkozásában. Jogérvényesítés tekintetében a következő időszakban cél a határozott, időbeni fellépés, beavatkozás. 2020-2025 között a folyamatos fejlődést támogató felügyeleti tevékenység keretében történik majd a hasznos innovációk támogatása, felhasználása, szükség esetén a károsak kiszűrése; az innovációkhoz kapcsolódó, szükséges jogi keretekre vonatkozó javaslatok kialakítása, a pénzügyi tudatosság támogatása és ügyfélbarát engedélyezési folyamatok kialakítása, a kapuőri szerep fenntartása mellett. Az aktív nemzetközi és hazai szabályozói szerepvállalást továbbra is fontosnak tartja a felügyelet, ennek keretében nagy hangsúlyt kap a proaktív együttműködés erősítése a hazai és külföldi társhatóságokkal, érdekvédelmi szervezetekkel, valamint a felügyeleti tapasztalatokra építő jogfejlesztés.

Magyarország, illetve a hazai gazdaság fejlődését a Felügyelet elsősorban úgy segíti, hogy folyamatosan biztosítja a pénzügyi szektor prudens működését, támogatja a piaci szereplőket – megkülönböztetett figyelemmel kezelve a fogyasztókat –, aktívan figyelemmel kíséri az innovációkat, valamint mélyíti a pénzügyi tudatosságot. Az egészséges pénzügyi szektor finanszírozza a gazdaságot; miközben megbízhatóan és az ügyfelek számára eredményesen kezeli a megtakarításokat; működése során tekintettel van a legújabb trendekre, mint a digitalizáció, fenntartható fejlődés, innováció és a piaci szereplők számára a tisztességes jövedelmezőség lehetőségét biztosítja.