A gazdasági és pénzügyi válságot követően egyértelművé vált, hogy az Európai Unióban a nemzeti szinten bevett gyakorlatokat tükröző, magasabb szintű irányítási előírásokra van szükség a nyugdíjkonstrukciók tagjai és ellátottjai védelme, valamint a biztonságos, fenntartható és határokon átnyúló ellátás megkönnyítése érdekében.

A korábbi szabályozás felülvizsgálata következtében született meg a foglalkoztatói nyugellátást szolgáltató intézmények tevékenységéről és felügyeletéről szóló 2016. december 14-i (EU) 2016/2341 európai parlamenti és tanácsi irányelv (IORP II), melynek rendelkezései lehetővé teszik a foglalkoztatói nyugellátást szolgáltató intézmények (IORP-ok) számára, hogy más tagállamokban működjenek, egyszersmind magas szintű védelmet és biztonságot nyújtva a foglalkoztatói nyugdíjkonstrukciók tagjai és ellátottjai számára. A szabályozás nagy hangsúlyt fektet az IORP-ok tagjainak tájékoztatására, újdonsága a nyugdíjkonstrukciók határokon átnyúló átadásának a bevezetése, ami lehetővé teszi egy nyugdíjkonstrukció - akár másik tagállamban működő - más IORP részére történő átadását. A módosult szabályozás biztosítja az intézmények hatékony felügyeletét is, valamint a tagállami felügyeletek szoros együttműködését, ideértve az Európai Biztosítás- és Foglalkoztatóinyugdíj-hatósággal (EIOPA) történő hatékony információcserét is.

Az IORP II rendelkezéseit a magyar jogrendbe a foglalkoztatói nyugdíjról és intézményeiről szóló törvény, a biztosítási tevékenységről szóló törvény, valamint részben az MNB törvény ültette át. Az MNB a honlapján közzétett információkkal segíti a hazai intézmények IORP II rendelkezéseihez kapcsolódó jogalkalmazási gyakorlatát.

A Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény 43. § (2) bekezdés u) pontja szerinti közzététel.