Orosz-ukrán konfliktusra tekintettel elrendelt szankciók

Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét aláásó vagy fenyegető intézkedések miatt az Európai Unió Tanácsa a közelmúltban számos korlátozó intézkedést tartalmazó rendeletet és határozatot tett közzé. A Pmt. hatálya alá tartozó szolgáltatók az Európai Unió Tanácsa által publikált, rendszeresen frissített összefoglalóból időrendben tájékozódhatnak a kapcsolódó korlátozó intézkedéseket tartalmazó Európai Uniós joganyagokról és az azokhoz kapcsolódó Tanácsi sajtóközleményekről. Emellett az egyes Európai Felügyeleti Hatóságok és egyéb jogalanyok által az Európai Bizottság számára megküldött, a korlátozó intézkedésekben foglaltakkal összefüggésben értelmezést igénylő kérdések, és az azzal kapcsolatos válaszok a Bizottság honlapján publikált, rendszeresen frissített, az Európai Bizottság által kizárólag angol nyelven publikált honlapon érhetők el a „frequently asked questions” menüpont alatt.

Pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedések

Az Egyesült Nemzetek Biztonsági Tanácsa (ENSZ BT) a terrorizmus elleni küzdelem jegyében, valamint a nemzetközi béke és biztonság fenntartása, illetve helyreállítása érdekében korlátozó intézkedések foganatosításáról dönthet. A szankciók alkalmazásának célja közvetlenül, a korlátozó intézkedések listáján szereplő személyek, illetve szervezetek gazdasági szempontból történő ellehetetlenítése, erőforrásaik korlátozása.

Az Európai Unió szankciós intézményrendszere egyrészt ezen intézkedések végrehajtását szolgálja, másrészt autonóm európai pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedéseket tartalmaz. Annak érdekében, hogy a szolgáltatók a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvényben foglaltakat, valamint az Európai Unió és az ENSZ Biztonsági Tanácsa által elrendelt pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedések végrehajtásáról szóló 2017. évi LIII. törvényben (Kit.) előírt, a pénzeszközök és gazdasági erőforrások uniós jogi aktus által elrendelt befagyasztását, valamint a pénzeszköz vagy gazdasági erőforrás rendelkezésre bocsátásának uniós jogi aktusban rögzített tilalmát az egyes áruk, szolgáltatások és anyagi értéket képviselő jogok vámhatárt vagy országhatárt átlépő kereskedelméről szóló 52/2012. (III. 28.) Korm. rendeletben foglaltakra is tekintettel végre tudják hajtani, kötelező jelleggel figyelemmel kell, hogy kísérjék az Európai Unió szankciós listáit.
>>Tovább

Ajánlott listák

A nemzetközi fizetési forgalomban érintett szolgáltatóknak – az elszámolások zavartalan lebonyolítása és az esetleges szankciók (pl.: eszközök befagyasztása) elkerülése érdekében – javasolt figyelemmel kísérniük az Amerikai Egyesült Államok korlátozó intézkedéseit is, melyek végrehajtásáért a pénzügyminisztérium Külföldi Vagyont Ellenőrző Hivatala (OFAC) felel. 

>>Tovább

Pénzügyi akciócsoport (FATF)

A Pénzügyi Akciócsoport (FATF) a pénzmosás és terrorizmus finanszírozása elleni küzdelem nemzetközi standardjait meghatározó kormányközi szervezet. A pénzügyi rendszer pénzmosás és terrorizmus finanszírozása kockázataitól való megóvása, valamint a nemzetközi küzdelem stratégiájának való hatékonyabb megfelelés érdekében, az FATF azonosítja azon országokat, melyek AML/CFT vonatkozásában stratégiai hiányosságokkal küzdenek. A szervezet felhívja ezen országok figyelmét akcióterv kidolgozásra, illetve a feltárt hiányosságok határidőn belül történő felszámolására. A megtett lépéseket és eredményeket folyamatos felügyelet keretében ellenőrzi és rendszeres jelleggel felhívásokat tesz közzé a magas kockázatú és nem együttműködő országok vonatkozásában.
>>Tovább

Stratégiai hiányosságokkal rendelkező, kiemelt kockázatot jelentő harmadik országok

Azon országok, amelyek a pénzmosás és a terrorizmusfinanszírozás elleni küzdelem vonatkozásában hiányos jogi és intézményi kerettel rendelkeznek, illetve a pénzmozgások ellenőrzése terén nem kielégítő szabályrendszert alkalmaznak, komoly fenyegetést jelentenek az Unió pénzügyi rendszerének megfelelő működése szempontjából. A kockázatok hatékony kezelése érdekében a Pmt. hatálya alá tartozó szolgáltatóknak fokozott átvilágítási intézkedéseket és megerősített eljárást kell alkalmazniuk azon ügyfelekkel fennálló üzleti kapcsolat során, ahol az ügyfél, vagy tényleges tulajdonosa stratégiai hiányosságokkal rendelkező kiemelt kockázatot jelentő harmadik országban lakóhellyel vagy székhellyel rendelkezik.
>>Tovább