Az Európai Unióban a befektetési vállalkozások prudenciális szabályait a befektetési vállalkozások prudenciális felügyeletéről szóló 2019/2034/EU irányelv (IFD) és a befektetési vállalkozások prudenciális követelményeiről szóló 2019/2033/EU rendelet (IFR) határozza meg. A 2021. június 26-tól alkalmazandó IFD és IFR által létrehozott, a befektetési vállalkozások tényleges kockázatait tükröző prudenciális keretrendszer az arányosság elvének érvényesülése érdekében a befektetési vállalkozásokat méretük, tevékenységük jellege és összetettsége vagy a más pénzügyi vagy gazdasági szereplőkkel való összekapcsoltságuk alapján több szabályozási halmazra osztotta fel, amelynek következtében az eltérő kategóriájú befektetési vállalkozásokra eltérő követelményrendszer került meghatározásra.

Az IFR az EU valamennyi tagállamában, így Magyarországon is közvetlenül hatályos, következésképpen nem kell külön hazai jogszabályban implementálni. AZ IFR elsősorban a szavatolótőke-követelmények, a kockázatvállalás, a likviditás, a nyilvánosságra hozatal és az adatszolgáltatás szabályait tartalmazza. Az IFD a befektetési vállalkozásokról szóló törvényben és a hitelintézeti törvényben, valamint részben az MNB törvényben került implementálásra, szabályai határozzák meg az indulótőkére, a prudenciális felügyeletre, a vállalatirányításra, a kockázatkezelésre és a javadalmazásra vonatkozó előírásokat. Az IFD-hez és az IFR-hez kapcsolódó számos részletszabály megalkotására az Európai Bankhatóság (EBA) kapott mandátumot, ezek kidolgozása és az EU Bizottság által történő elfogadásuk az új prudenciális keretrendszer alkalmazása óta is folyamatban van. Az MNB a honlapján közzétett információkkal segíti a hazai intézmények IFD-hez és IFR-hez kapcsolódó jogalkalmazási gyakorlatát.

1. Jogszabályok (IFD, IFR)

2. IFD/IFR alapján kiadott EU Bizottsági rendeletek

3. EBA által kidolgozott szabályozás- és végrehajtás technikai rendeletek, iránymutatások

4. Felügyeleti nyilvánosságra hozatal

5. EBA által kiadott jogértelmezési kérdések és válaszok