Kedves Látogató! Amennyiben hibát talál az oldalon, vagy további, technikai okokból adódó problémája merül fel, kérjük, hívja az ügyfélszolgálatot. Telefonszám 06-80-203-776. Köszönettel Magyar Nemzeti Bank.
EN

Szolvencia II

nyomtatás

A biztosítási és viszontbiztosítási üzleti tevékenység megkezdéséről és gyakorlásáról szóló Európai Parlament és Tanács 2009/138/EK irányelve (2009. november 25.), röviden Szolvencia II irányelv elfogadása mérföldkő a biztosítási szakma történetében. Az eddigi szabály alapú tőkekövetelménnyel („Szolvencia I”) szemben komplex, kockázatalapú tőkekövetelményt, kockázatalapú felügyelési szabályrendszer vezet be európai szinten, ezzel kockázatalapú szemlélet érvényesül a teljes követelményrendszerben. A kockázat-érzékeny szavatolótőke-szükséglet számítás mellett az üzleti tervezésbe, a pénzügyi helyzet értékelésébe is beépül a kockázatalapú szemlélet; a biztosítók saját kockázat- és szolvenciaértékelés (ORSA) keretében rendszeresen felmérik az általános szavatolótőke-szükséglet igényüket az üzleti tervek alapján, kitérve az I. pillérrel le nem fedett (pl. likviditási), illetve a hosszú távú kockázatokra is.

A kockázat alapú szemlélet megjelenik a minőségi követelmények vonatkozásában is. Ezek a minőségi szempontok teljesen új megközelítést jelentenek a biztosító vezető testületei számára, továbbá alapvetően új követelményként jelenik meg az információ nyújtását, a felügyeleti jelentés tartalmát illetően is (egységes európai táblarendszer kerül bevezetésre), amely a Szolvencia II gazdasági értékelési elven alapul, és főként a befektetésekről és a tartalékokról nyújt részletes információt.

A Szolvencia II rendszerben a csoportszemlélet előtérbe kerül.

Az új szabályrendszert teljes körűen 2016. január 1-jétől kell alkalmazni valamennyi tagállamban. Tekintettel arra, hogy a Szolvencia II rendszer a tőkekövetelmények számítására belső modell alkalmazását is lehetővé teszi, a 2016. január 1-i induláshoz biztosítani kell az engedélyezési eljárás lefolytatását. Ennek érdekében a vonatkozó szabályok 2015. április 1-től hatályba léptek.

A Szolvencia II rendszer alkalmazását segíti az SII irányelv 2015/35/EK közvetlenül hatályosuló végrehajtási rendelete, valamint számos szintén közvetlenül hatályosuló technikai standard,és az EIOPA által kiadott iránymutatások.

A Szolvencia II irányelv hazai átültetése a biztosítási tevékenységről szóló 2014. évi LXXXVIII. törvénnyel történt.

Az MNB felügyeleti hatósági jogkörében eljárva eleget tesz az MNB-ről szóló 2013. évi CXXXIX. törvényben foglalt kötelezettségének.

Egyrészt az MNB Tv. a 13. § (2) bekezdés i) pontjának megfelelően kiadja a biztosítási szektort érintő jogalkalmazási gyakorlatát ismertető, kötelező erővel nem bíró ajánlásait, másrészt átülteti az EIOPA iránymutatásait.

Az MNB Tv. 42. § d) pontjának megfelelően ellenőrzi a hazai jogszabályi előírások és az uniós jogi aktusok betartását.

Hasznos linkek

Szolvencia II

Introducing EU-wide Reporting formats

Témával kapcsolatban megjelent fontosabb hírek, cikkek

Ez a weboldal sütiket használ a kényelmesebb böngészés érdekében. A honlap használatával Ön elfogadja, hogy az oldal sütiket használ. Kérjük, olvassa elSüti tájékoztatónkat,amelyben további információkat olvashat a sütikről és azt is megtudhatja, hogyan tudja kikapcsolni vagy törölni őket.Elfogadom

Tájékoztatjuk, hogy az adatvédelmi jogszabályoknak való megfelelés érdekébenAdatvédelmi tájékoztatónkmegváltozott.Értem