Tájékoztatók

A Magyar Nemzeti Bank (MNB) által kiadott tájékoztatók – az MNB törvényben az EU tagságból eredő és az egyéb kötelezettségek teljesítéseként – egy adott kérdés vagy kérdéskör leglényegesebb információit foglalják össze. A tájékoztatók címzettjei elsősorban az MNB által felügyelt intézmények, piaci szereplők. Célja az egyes témakörökhöz kapcsolódó szabályozó eszközök összegyűjtése azok betartásának megkönnyítése érdekében, illetve egy-egy bonyolultabb kérdéskör részletes értelmezése. Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy az engedélyezéshez kapcsolódó tájékoztatók ezen a linken érhetők el.

 

Útmutatók

Az MNB a feladat- és hatáskörébe tartozó ügyekben a vonatkozó pénzügyi ágazati jogszabályokban foglaltakkal kapcsolatban, azok helyes és hatékony alkalmazásának elősegítése érdekében útmutatókat bocsájt ki az általa felügyelt intézmények, piaci szereplők számára. Az MNB által kiadott útmutatók célja az, hogy az egyes témakörökhöz kapcsolódóan összefoglalja a vonatkozó jogszabályi előírásokat, továbbá gyakorlati segítséget nyújtson azok alkalmazásához, amelyeket a felügyelt intézményeknek, piaci szereplőknek figyelembe kell venni.

Engedélyezéshez kapcsolódó útmutatók ezen a linken érhetők el.

Tájékoztatók

Tájékoztató a biztosítók minimális tőkeszükségletének számításához alkalmazandó abszolút alsó korlát 2024. évre érvényes forintértékéről Tájékoztató a többes ügynökök és alkuszok felelősségbiztosítási limitjeinek 2024. évre érvényes forintértékéről Tájékoztató a likviditással összefüggő szabályozásról (2023. november) Tájékoztató a szavatoló tőkével összefüggő szabályozásról (2023. november) Tájékoztató a hitelkockázattal összefüggő szabályozásról (2023. szeptember) Tájekoztató a működési kockázattal összefüggő szabályozásról (2023. szeptember) Tájékoztató a hitelintézetekre, a befektetési vállalkozásokra és a befektetési alapkezelőkre vonatkozó hatályos javadalmazási szabályokról (2023. szeptember) Tájékoztató a 575/2013/EU rendelet szerinti intézményi nyilvánosságrahozatali követelményekkel összefüggő szabályozásról (2023. július) Tájékoztató a biztosítók minimális tőkeszükségletének számításához alkalmazandó abszolút alsó korlát 2023. évre érvényes forintértékéről Tájékoztató a többes ügynökök és alkuszok felelősségbiztosítási limitjeinek 2023. évre érvényes forintértékéről Tájékoztató a biztosítók minimális tőkeszükségletének számításához alkalmazandó abszolút alsó korlát 2022.10.19. - 2022. 12. 31. között érvényes forintértékéről Tájékoztató a többes ügynökök és alkuszok felelősségbiztosítási limitjeinek 2022. évre érvényes forintértékéről Tájékoztató a biztosítók minimális tőkeszükségletének számításához alkalmazandó abszolút alsó korlát 2022. évre érvényes forintértékéről Tájékoztató a többes ügynökök és alkuszok felelősségbiztosítási limitjeinek 2021. évre érvényes forintértékéről Tájékoztató a biztosítók minimális tőkeszükségletének számításához alkalmazandó abszolút alsó korlát 2021. évre érvényes forintértékéről Tájékoztató a biztosítók minimális tőkeszükségletének számításához alkalmazandó abszolút alsó korlát 2020. évre érvényes forintértékéről Tájékoztató a többes ügynökök és alkuszok felelősségbiztosítási limitjeinek 2020. évre érvényes forintértékéről Tájékoztató a biztosítók minimális tőkeszükségletének számításához alkalmazandó abszolút alsó korlát 2019. évre érvényes forintértékéről Tájékoztató a többes ügynökök és alkuszok felelősségbiztosítási limitjeinek 2019. évre érvényes forintértékéről Tájékoztató a pénzügyi ágazaton kívüli befolyásoló részesedés figyelembevételéről és a késedelmes hitelkötelezettség lényegességi határértékéről (2018.12.06.) Tájékoztató a biztosítók minimális tőkeszükségletének számításához alkalmazandó abszolút alsó korlát 2018. évre érvényes forintértékéről.docx Tájékoztató a befektetési tanácsot vagy információt nyújtó természetes személyek szakmai képességeinek és kompetenciáinak követelményeiről szóló szabályozásról (2018. február) Többes ügynökök és alkuszok felelősségbiztosítási limitjei a 2018. évre vonatkozóan Tájékoztató az árualapú származtatott termékekre vonatkozó bennfentes információk fogalommeghatározásával kapcsolatban Tájékoztató a biztosítók minimális tőkeszükségletének számításához alkalmazandó abszolút alsó korlát 2017. évre érvényes forintértékéről Többes ügynökök és alkuszok felelősségbiztosítási limitjei a 2017. évre vonatkozóan Tájékoztató a jelzáloghitel-közvetítői tevékenységet jelenleg is végző közvetítők számára a 2017. március 21. napjáig esedékes engedélyezési feltételek teljesítéséről Tájékoztató a biztosítók minimális biztonsági tőke illetve minimális szavatolótőke-szükségletének számításához alkalmazandó 2016 évre érvén Többes ügynökök és alkuszok felelősségbiztosítási limitjei a 2016 évre vonatkozóan A Magyar Nemzeti Bank tájékoztatója az EIOPA iránymutatások 1. és 2. csomagjáról A Magyar Nemzeti Bank tájékoztatója a likviditási követelményeknek való megfelelésről (2015. 11. 25) Tájékoztató a globális jogalany-azonosítóról (LEI) és annak használatáról (2014. 01. 28.)

Az MNB 2022-ben az alábbi útmutatókat adta ki: