1. 2022. évre vonatkozó adatszolgáltatások

1.1. Közlemények

1.2. MNB rendelettel elrendelt adatszolgáltatások

  • 55/2021. (XI. 23.) MNB rendelet
    a pénz- és hitelpiaci szervezetek által a jegybanki információs rendszerhez elsődlegesen a Magyar Nemzeti Bank felügyeleti feladatai ellátása érdekében teljesítendő adatszolgáltatási kötelezettségekről

1.3. MNB határozattal elrendelt adatszolgáltatások

1.4 Közvetlenül hatályos EU rendeletek (ITS-ek)

2. Várható új, vagy módosuló adatszolgáltatások

3. Kapcsolódó előírások, technikai segédletek

3.1. ERA és STEFI elérhetőségek

3.2 Ellenőrző szabályok

3.3 Technikai segédletek

3.3.1 Technikai segédletek az 55/2021. (XI. 23.) MNB rendelethez

3.3.2. Technikai segédlet az intézmények CRR szerinti felügyeleti adatszolgáltatásáról szóló (EU) 2021/451 bizottsági végrehajtási rendelethez

3.3.3. XBRL formátumú beküldés

4. Az adatszolgáltatással kapcsolatos közérdekű kérdések és válaszok

4.1 Az 55/2021. (XI. 23.) MNB rendeletben előírt felügyeleti adatszolgáltatással kapcsolatos közérdekű kérdések és válaszok

4.2 Az EBA ITS adatszolgáltatással kapcsolatos közérdekű kérdések és válaszok

4.3 Az EBA ITS adatszolgáltatással kapcsolatos MNB-nek feltett jogértelmezési kérdések és válaszok

4.4 Az adatszolgáltatók Európai Bankhatóságnak (EBA) közvetlenül feltett kérdései és az EBA publikált válaszai (Q&A Single Rulebook)

5. Elérhetőségek

Az adatszolgáltatásra kötelezettek a rendelethez és a kitöltési útmutatóhoz kapcsolódó kérdéseiket az adatszolghitint@mnb.hu, az adatszolgáltatásra vonatkozó technikai, informatikai kérdéseiket az adatszolgaltatas@mnb.hu, a törzsadat-bejelentéssel kapcsolatos kérdéseiket az eform@mnb.hu e-mail címen tehetik fel.