A Magyar Nemezeti Bank a Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvényben, az uniós jogszabályokban, a magyar ágazati törvényekben, kormányrendeletekben és egyéb jogszabályokban foglaltak szerint látja el felügyeleti, fogyasztóvédelmi feladatait. Mindezeken a szabályozó eszközökön túl azonban a gyakorlati tapasztalatok alapján szükség van olyan felügyeleti eszközökre is, amelyek a felügyelt intézményeket segítik, orientálják a jogszabályok felügyeleti értelmezésével, betartásával kapcsolatban, leírják a jegybank konkrét elvárásait, illetve egyes kiemelt kérdéskörökben tájékoztatják az összes piaci szereplőt, érdeklődőt. A felügyeleti szabályozó eszközök nem jogi kötelmen alapulnak, azok betartása nem kényszeríthető ki, de alkalmazásukat az MNB vizsgálja és értékeli.

A felügyelt intézményeknek, illetve ezek vezetőinek szóló, a jegybank jogszabály-értelmezését, elvárásait kommunikáló eszköz az ajánlás, a vezetői körlevél és a módszertani kézikönyvek. Az intézményeket a jogszabályok betartásában segítik a mintaszabályzatok és mintatájékoztatók, amelyeket az intézmény akár beépíthet saját szabályzatai közé. A tájékoztatók az egyes kiemelt témák iránt érdeklődőknek készülnek, hasznos információkkal látják el a piaci szereplőket, beleértve az ügyfeleket is.