Az Európai Unió egységes követelményeket állapít meg a pénzügyi eszközök Unión belüli kiegyenlítésére vonatkozóan, és szabályokat ír elő a központi értéktárak szervezetére és irányítására a biztonságos, hatékony és zökkenőmentes kiegyenlítés előmozdítása érdekében. Az Európai Unión belüli értékpapír-kiegyenlítés javításáról és a központi értéktárakról, valamint 98/26/EK és a 2014/65/EU irányelv, valamint a 236/2012/EU rendelet módosításáról szóló 909/2014/EU rendelet (CSDR) 2014. szeptember 18-án lépett hatályba, és a rendeleti forma miatt az Európai Unió valamennyi tagállamában – így Magyarországon is – közvetlenül alkalmazandó. A CSDR azon rendelkezéseit, amelyekhez végrehajtási szabályok (szabályozás-technikai-Regulatory Technical Standard-RTS, vagy végrehajtás-technikai-Implementing Technical Standard-ITS) is kapcsolódnak, főszabályként csak a végrehajtási szabályok elfogadását és hatályba lépését követően kell alkalmazni.

A CSDR fő célja a kiegyenlítések biztonságának növelése annak érdekében, hogy segítse egy egységesen szabályozott európai értékpapír piac létrejöttét és növelje a központi értéktárak biztonságát. A szabályozás kiemelendő elemei az alábbiak:

  • Rövidebb kiegyenlítési időszak;
  • Szigorú kiegyenlítési fegyelemre vonatkozó előírások [értékpapír kiegyenlítés elmaradása esetén kényszerbeszerzés („buy-in”) alkalmazása];
  • Dematerializált formában történő nyilvántartás előírása;
  • Szigorú prudenciális és üzletviteli szabályok a központi értéktárak számára;
  • Értéktárakhoz való hozzáférés szabályozása;
  • Banki jellegű kiegészítő szolgáltatáshoz kapcsolódó szigorú prudenciális és felügyeleti előírások.

Az Európai Bizottság honlapján elérhetők további információk, valamint a szabályozást érintő „Kérdések és válaszok” (Q&A)

Hírek

A kiegyenlítési internalizálók CSDR 9. cikke szerinti jelentéstételéről szóló ESMA iránymutatás 23. pontja alapján a SCDR 9. cikke szerint a kiegyenlítési internalizálóknak 2019. július 12-ig kell elküldeniük beszámolójukat az illetékes hatóságoknak. A vonatkozó adatszolgáltatási kötelezettség (Internalised Settlement Reporting) szerinti adatszolgáltatást az MNB fogadja be és továbbítja az ESMA felé, az MNB jelentéstételi csatornát érintő fejlesztései folyamatban vannak.

2020. február 11.

Felhívjuk a figyelmet, hogy az ESMA 2020. február 5-én közzétett közleménye szerint az ESMA kezdeményezte az EU Bizottságnál a kiegyenlítési fegyelemre vonatkozó 2018/1229/EU felhatalmazáson alapuló rendelet (RTS) hatályba lépésének 2021. február 1-ig való elhalasztását. Az RTS módosításának az EU Bizottság általi jóváhagyását követően az Európai Parlament és a Tanács még kifogást emelhet.

CSDR (első-, másod- és harmadszintű szabályozás /L1, L2, L3)

Level 1: CSDR rendelet

magyarul

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 909/2014/EU RENDELETE (2014. július 23.) az Európai Unión belüli értékpapír-kiegyenlítés javításáról és a központi értéktárakról, valamint 98/26/EK és a 2014/65/EU irányelv, valamint a 236/2012/EU rendelet módosításáról

angolul

REGULATION (EU) No 909/2014 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 23 July 2014 on improving securities settlement in the European Union and on central securities depositories and amending Directives 98/26/EC and 2014/65/EU and Regulation (EU) No 236/2012

Level 2: Az EU Hivatalos Lapjában kihirdetett rendeletek

Level 3: ESMA által kiadott iránymutatások, ajánlások

Az ESMA honlapján elérhető további információk

Technikai információk

A CSDR 9. cikk (1) bekezdése szerint a kiegyenlítési internalizálók negyedévente kötelesek jelentést tenni a Magyar Nemzeti Bank felé az értékpapír-elszámolási rendszeren kívüli végrehajtott értékpapírügyletek összesített mennyiségéről és értékéről. Az ESMA a tesztelést 2019. május 15-én megnyitotta, az adatszolgáltatók jelentései tesztelésre beküldhetők.

A jelentés beküldésének folyamata: A CSDR jelentéseket az MNB számára az ERA elektronikus ügyintézést biztosító Oktató rendszerében kell beküldeni.

A belső kiegyenlítést végző intézmény felhasználójának be kell jelentkeznie az ERA Oktató felületére, és az E-ügyintézés-Tőkepiac /CSDR9 elektronikus űrlapot kell kiválasztania. Az intézmény képviselőjének kell kitöltenie az űrlap mezőit, be kell csatolnia a szükséges állományt és elektronikus aláírással ellátva kell beküldenie az űrlapot. A befogadás sikerességét a Fogadótól visszakapott KSzám jelzi. Az űrlapon kötelezően meg kell adni az intézmény LEI kódját. Az ISO 20022-es formátumú CSDR jelentést tesztelésre (az ESMA névkonvenciója szerint DATISR_HU…) az ERA Oktató rendszerben szükséges feltölteni.

Mivel az űrlapon kötelezően meg kell adni az intézmény LEI kódját, ezért, ha valamely intézménynek nincs ilyen, kérjük, minél előbb igényelje meg.

A beküldéssel kapcsolatos kérdéseket, esetleges problémákat a csdr9_help@mnb.hu e-mail címen kérjük jelezni.

KÉRDÉSEK ÉS VÁLASZOK