Az MNB a honlapján közzéteszi azon magyar és európai jogszabályok listáját, amelyek érintik az általa felügyelt intézmények tevékenységét és szolgáltatások végzését. Ezen túlmenően a felügyeleti érdekkörébe tartozó jogszabályok esetében az alkalmazandó hatályos jogi normák szövegének elérhetőségét is biztosítja, eleget téve ezzel a Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvényben meghatározott nyilvánosságra hozatali kötelezettségének is.