Európai felügyeleti hatóságok

Európai Bankhatóság

Az Európai Bankhatóságot (EBH) 2011. január 1-vel hozták létre a Pénzügyi Felügyeletek Európai Rendszerének (PFER) részeként, és az akkor megszűnő Európai Bankfelügyelők Hatóságának (CEBS) utódjaként. Az EBH egy független uniós hatóság, amely azon munkálkodik, hogy az európai bankszektor egészében biztosítsa a prudenciális szabályozás és felügyelet hatékony és következetes szintjét. Általános célkitűzései a pénzügyi stabilitás fenntartása az EU-ban, valamint a bankszektor integritásának, hatékonyságának és szabályos működésének biztosítása.

Az EBH fő feladata, hogy kötelező érvényű technikai standardok és iránymutatások elfogadása révén hozzájáruljon a bankszektorban az egységes európai szabálykönyv megteremtéséhez. Az egységes szabálykönyv célja a harmonizált prudenciális szabályok közös készletének biztosítása EU-szerte a pénzügyi intézmények számára. Az EBH fontos szerepet játszik a megfelelő és harmonizált európai felügyeleti gyakorlat biztosításában is, és az EU bankszektorát érintő kockázatok elemzésében.

Európai Értékpapír-piaci Hatóság

Az Európai Parlament és a Tanács 1095/2010/EU számú rendeletével hozta létre az Európai Értékpapír-piaci Hatóságot (European Securities and Markets Authority – ESMA), amely egyike a három európai felügyeleti hatóságnak (ESMA, EBA és EIOPA, együttesen: ESA-k) a Pénzügyi Felügyeletek Európai Rendszerén (ESFS) belül. Az ESMA 2011. január 1-jén jött létre. Az ESMA egy független uniós hatóság, amely az európai tőkepiacok integritásának, transzparenciájának, hatékonyságának és zavartalan működésének biztosítása, valamint a fogyasztóvédelem erősítése révén hozzájárul az EU pénzügyi rendszerének stabilitásához. Az ESMA a felügyeleti konvergencia erősítése és a felügyeleti együttműködés tekintetében is fontos szerepet játszik. Az ESMA önálló és közvetlen felügyeleti jogkörrel bír az EU-ban székhellyel rendelkező hitelminősítő intézetek, illetve kereskedési adattárak vonatkozásában.

Európai Biztosítás- és Foglalkoztatóinyugdíj-hatóság

Az Európai Biztosítás- és Foglalkoztatóinyugdíj-hatóságot (European Insurance and Occupational Pensions Authority = EIOPA) a pénzügyi szektor felügyelése strukturális reformja során hozták létre. Része a Pénzügyi Felügyeletek Európai Rendszerének.

Az EIOPA fő felelőssége a pénzügyi szektor stabilitásának, a piacok és pénzügyi termékek átláthatóságának támogatása, emellett a biztosítottaknak, nyugdíjrendszerek tagjainak és a kedvezményezetteknek a védelme. Feladata továbbá a mikroprudenciális szintű, határokon és szektorokon átívelő trendek, potenciális kockázatok és sérülékenységek monitorozása és azonosítása.

Az EIOPA az Európai Parlament, az Európai Unió Tanácsa és az Európai Bizottság független tanácsadója.

 

Globális standard-alkotók

Értékpapírpiaci Felügyeletek Nemzetközi Szervezete

Az 1983-ban alapított IOSCO a világ értékpapír-felügyeleteinek nemzetközi szervezete és a tőkepiacok vonatkozásában nemzetközi standardalkotó intézmény. E tekintetben az IOSCO fontos szerepet játszik a standardok kidolgozásában, elterjesztésében és végrehajtásuk ellenőrzésében, amelynek keretében szorosan együttműködik a G20-akkal és az FSB-vel. Az IOSCO fontos szerepet játszik a tőkepiaci felügyeletek együttműködésének elősegítésében is, többek között a többoldalú együttműködési megállapodása által.

Biztosításfelügyelők Nemzetközi Szövetsége

Az IAIS a világ biztosítási díjbevételének 97%-át lefedő közel 140 ország több, mint 200 joghatóságának biztosításfelügyelőit és szabályozóit tömörítő szervezet. 1994-ben alakult, a Felügyelet egyik jogelődje, az Állami Biztosításfelügyelet, alapító tagja.

Céljai:

• a biztosítási szektor hatékony és konzisztens felügyeletének elősegítése a tisztességes, biztonságos és stabil biztosítási piacok kialakítása érdekében a biztosítottak védelmére;

• hozzájárulás a globális pénzügyi stabilitáshoz.

Nemzetközi standardalkotó testület, amely a biztosítási szektor felügyeletéhez elveket, standardokat és egyéb segédanyagokat dolgoz ki, és segíti ezek implementálását. Fórumot biztosít tagjai számára tapasztalatcseréhez, a biztosításfelügyelés és a biztosítási piac megismeréséhez és megértéséhez

Nyugdíjfelügyelők Nemzetközi Szervezete

A Nyugdíjfelügyelők Nemzetközi Szervezete (International Organisation of Pension Supervisors = IOPS) a világ több, mint 70 országának nyugdíjfelügyelőit képviselő nemzetközi testület. Tagsága a gazdasági fejlettség legkülönbözőbb szintjén lévő valamennyi nyugdíj- és felügyeleti rendszer típust képviseli.

Az IOPS-ot a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet (Organisation for Economic Co-operation and Development = OECD) és a Nyugdíjszabályozók és -Felügyelők Nemzetközi Hálózata (International Network of Pension Regulators and Supervisors = INPRS) hozta létre 2004 júliusában. A politikai párbeszéd és információcsere egész világra kiterjedő fóruma, ugyanakkor a nyugdíjfelügyelés terén a jó gyakorlatokat elősegítő standardalkotó szervezet. Szorosan együttműködik a nyugdíjfelügyeleti politika kidolgozásában résztvevő más nemzetközi szervezetekkel, köztük az OECD-vel, Világbankkal, ISSA-val, IAIS-szel és az IMF-fel.

Az IOPS fő célja a magánnyugdíj-rendszerek felügyelése minőségének és hatékonyságának növelése az egész világon, elősegítve ezzel a nyugdíjas kori jövedelmek biztonságát a világ minél több országában.

Nemzetközi együttműködési megállapodások