Kedves Látogató! Amennyiben hibát talál az oldalon, vagy további, technikai okokból adódó problémája merül fel, kérjük, hívja az ügyfélszolgálatot. Telefonszám 06-80-203-776. Köszönettel Magyar Nemzeti Bank.
EN

Ellenőrzési terv és jelentés

nyomtatás

A Magyar Nemzeti Bank felügyeleti tevékenységének része az ellenőrzési eljárás, melyet egyrészt az adatszolgáltatásból származó adatok, másrészt a részére átadott dokumentumok, információk, illetve a hivatalosan ismert információk ellenőrzésével és elemzésével valósít meg.

Az ellenőrzési eljárások keretében átfogó vizsgálatot, utóvizsgálatot, célvizsgálatot, vagy több szervezetnél, személynél azonos téma kapcsán egyidejűleg témavizsgálatot végez, illetve felügyeleti ellenőrzést folytat. A vizsgálatok gyakoriságát törvényi előírások határozzák meg: banknál, szakosított hitelintézetnél, biztosítónál, viszontbiztosítónál, befektetési vállalkozásnál, alapkezelőnél – kivéve kockázati-tőkealap kezelők –, elektronikuspénz-kibocsátó intézménynél, pénzforgalmi intézménynél legalább három évente, pénztárnál, illetve kisbiztosítónál legalább öt évente kell helyszíni vizsgálatot lefolytatni.

Az MNB a prudenciális ellenőrzések éves tervét a jogszabályi előírások alapján közzéteszi. Az ellenőrzési terv tartalmazza az ellenőrzések tárgyát, szempontrendszerét, az ellenőrzési időszakot, az ütemezést, a rendelkezésre álló eszközöket, valamint az ellenőrzött szervezetek körét intézménytípusonkénti megjelöléssel.

2020-ban a teljes pénzügyi szektorra vonatkozó prioritás az elavult IT rendszerek kiemelt vizsgálata. A pénzpiaci és tőkepiaci szektor vonatkozásában kiemelten ellenőrizzük a PSD2 követelményeknek való megfelelést, melynek fókuszában az erős ügyfélhitelesítés áll.

A pénzpiaci szektorban kiemelt gazdasági cél a hitelezési folyamatok támogatása, amelynek prudensen és fair módon kell megvalósulnia. Ennek érdekében az MNB mikroprudenciális és fogyasztóvédelmi vizsgálatai során átvilágítja az intézmények hitelezési tevékenységét, a makroprudenciális előírásoknak való megfelelést és folyamatosan nyomon követi a piaci szereplők magatartását. Ezzel összefüggésben kiemelt figyelmet fordít a nemteljesítő hitelek szektorszintű arányának további csökkentésére, a hitelezési tevékenység megfelelőségére és a projekthitelezés kockázataira. Prioritásként jelenik meg az Azonnali Fizetési Rendszer követelményeinek ellenőrzése, a nem bankcsoporti pénzügyi vállalkozások saját és jegyzett tőkéjére vonatkozó jogszabályi előírások betartásának fokozott figyelemmel kísérése, illetve továbbra is fókuszban van az IFRS alkalmazásának megfelelősége, valamint a pénzmosás- és terrorizmus-finanszírozás kockázata.

Piaci és felügyeleti szempontból is jelentős kihívást jelentenek az elmúlt években elfogadott és életbe lépett uniós szabályok és a hozzájuk kapcsolódó további szabályozó eszközök, új adatszolgáltatási rendeletek, amelyek számos területen fogalmaznak meg új vagy éppen szigorúbb elvárásokat a hitelintézetek számára. Ezek betartásához az MNB egyrészt szakmai támogatást kíván nyújtani, másrészt a rendelkezésére álló felügyeleti eszközökkel ellenőrzi az előírások maradéktalan betartását. Kiemelt fogyasztóvédelmi feladat a fizetési számla-, hitel- és betéti termékekhez kapcsolódó, szerződéskötést, illetve a szerződés megszűnését követő tájékoztatások megfelelőségének ellenőrzése, a Minősített Fogyasztóbarát Lakáshitelek, illetve a Minősített Fogyasztóbarát Otthonbiztosítások megfelelőségének ellenőrzése, de ide tartozik az IDD-ban foglalt előírások teljesülésének ellenőrzésére az utasbiztosítások területén.

Az MNB a biztosítói területen kiemelt figyelmet fordít a személyi sérüléses KGFB károk rendezésére, a biztosítói unit-linked eszközalapok befektetési tranzakcióinak monitorozására, és továbbra is kiemelten ellenőrzi a biztosítók értékesítési tevékenységét az új jogszabályi előírások (IDD, PRIIPS) tükrében.

A pénztári szektorban prioritásként kezeljük a belső kontrollrendszerek hatékonyságának és a pénztárak üzleti modellje megalapozottságának vizsgálatát, továbbá a pénztári befektetési tranzakciók monitorozását. Új elemként jelenik meg a pénztárak IT biztonság megfelelőségének, valamint a befektetési politika megfelelőségének és a tényleges eszközösszetétellel való összhangjának vizsgálata.

A független biztosítási- és pénzpiaci közvetítők vonatkozásában az etikus közvetítői értékesítés tematikus vizsgálatokkal történő ellenőrzése kezelendő hangsúlyosan.

A tőkepiacon az uniós és a hazai jogszabályok betartatása mellett évek óta kiemelt felügyeleti feladat az ügyfélkövetelések rendelkezésre állását, prudens kezelését veszélyeztető magatartások, visszaélések visszaszorítása. Prioritásként kezelendő a nyilvánosan forgalomba hozott értékpapírok kibocsátóit terhelő rendszeres és rendkívüli tájékoztatási kötelezettségnek való megfelelés, kiemelt figyelemmel a szabályozott piacra bevezetett értékpapírt kibocsátókra, valamint azon kibocsátókra, melyek a transzparens működés elveit több esetben vagy súlyosan sértették. Mindezek mellett továbbra is hangsúlyos a MiFID II szabályrendszer megvalósulásának, ezen belül is az ösztönzőkre vonatkozó előírásainak ellenőrzése a befektetési szolgáltatók forgalmazási tevékenységének keretében elfogadott jutalékok tekintetében. A MiFIDII/MiFIR szabályozás fogyasztóvédelmi előírásainak ellenőrzése, illetve a befektetési alapok piaci sérülékenységének, likviditási kockázatainak ellenőrzése, valamint az engedély nélkül működő szereplők visszaszorítása - figyelemmel a jogosulatlanul végzett forrásgyűjtési tevékenységek térnyerésének megelőzése - is prioritás.

Ez a weboldal sütiket használ a kényelmesebb böngészés érdekében. A honlap használatával Ön elfogadja, hogy az oldal sütiket használ. Kérjük, olvassa elSüti tájékoztatónkat,amelyben további információkat olvashat a sütikről és azt is megtudhatja, hogyan tudja kikapcsolni vagy törölni őket.Elfogadom

Tájékoztatjuk, hogy az adatvédelmi jogszabályoknak való megfelelés érdekébenAdatvédelmi tájékoztatónkmegváltozott.Értem