A Magyar Nemzeti Bank (MNB) felügyeleti tevékenységének része az ellenőrzési eljárás, melyet egyrészt az adatszolgáltatásból származó adatok, másrészt a részére átadott dokumentumok, információk, illetve a hivatalosan ismert információk ellenőrzésével és elemzésével valósít meg.

Az ellenőrzési eljárások keretében átfogó vizsgálatot, utóvizsgálatot, célvizsgálatot, vagy több szervezetnél, személynél azonos téma kapcsán egyidejűleg témavizsgálatot végez, illetve felügyeleti ellenőrzést folytat. A vizsgálatok gyakoriságát törvényi előírások határozzák meg: banknál, szakosított hitelintézetnél, biztosítónál, viszontbiztosítónál, befektetési vállalkozásnál, alapkezelőnél – kivéve kockázati-tőkealap kezelők –, elektronikuspénz-kibocsátó intézménynél, pénzforgalmi intézménynél legalább három évente, pénztárnál, illetve kisbiztosítónál legalább öt évente kell helyszíni vizsgálatot lefolytatni.

Az MNB a prudenciális ellenőrzések éves tervét a jogszabályi előírások[1] alapján közzéteszi. Az ellenőrzési terv tartalmazza az ellenőrzések tárgyát, szempontrendszerét, az ellenőrzési időszakot, az ütemezést, a rendelkezésre álló eszközöket, valamint az ellenőrzött szervezetek körét intézménytípusonkénti megjelöléssel.


[1] A Magyar Nemzeti Bankról szóló, 2013. évi CXXXIX. törvény 48. § (2c) pontja alapján