Kedves Látogató! Amennyiben hibát talál az oldalon, vagy további, technikai okokból adódó problémája merül fel, kérjük, hívja az ügyfélszolgálatot. Telefonszám 06-80-203-776. Köszönettel Magyar Nemzeti Bank.
EN

Ellenőrzési terv és jelentés

nyomtatás

Az MNB felügyeleti tevékenységének része az ellenőrzési eljárás, melyet egyrészt az adatszolgáltatásból származó adatok, másrészt a részére átadott dokumentumok, információk, illetve a hivatalosan ismert információk ellenőrzésével és elemzésével valósít meg.

Az ellenőrzési eljárások keretében átfogó vizsgálatot, utóvizsgálatot, célvizsgálatot, vagy több szervezetnél, személynél azonos téma kapcsán egyidejűleg témavizsgálatot végez, illetve felügyeleti ellenőrzést folytat. A vizsgálatok gyakoriságát törvényi előírások határozzák meg: banknál (beleértve a takarékszövetkezeti integrációs szervezetet), szakosított hitelintézetnél, biztosítónál, viszontbiztosítónál, befektetési vállalkozásnál, alapkezelőnél, elektronikuspénz-kibocsátó intézménynél, pénzforgalmi intézménynél legalább három évente, pénztárnál, illetve kisbiztosítónál legalább öt évente kell helyszíni vizsgálatot lefolytatni.

Az MNB a prudenciális ellenőrzések éves tervét a jogszabályi előírások alapján közzéteszi. Az ellenőrzési terv éves bontásban tartalmazza az ellenőrzések tárgyát, szempontrendszerét, az ellenőrzési időszakot, az ütemezést, a rendelkezésre álló eszközöket, valamint az ellenőrzött szervezetek körét intézménytípusonkénti megjelöléssel.

Az MNB mikroprudenciális és fogyasztóvédelmi területe 2019-re vonatkozó ellenőrzési tervéhez kapcsolódó kiemelt szempontjainak meghatározása az alábbiak figyelembe vételével történt:

  • az elmúlt időszak felügyelési tapasztalatai,
  • az európai felügyeleti hatóságok és testületek döntéseiből, ajánlásaiból, munkaterveiből adódó felügyelési feladatok,
  • az azonosított makroprudenciális kockázatok,
  • magyar jogszabályok megjelenésével, módosításával kapcsolatos új felügyeleti feladatok.

2019-ben a teljes pénzügyi szektorra vonatkozó prioritás a visszaélések, csalások kiszűrését segítő belső és külső ellenőrzési kontrollok vizsgálata, az adatszolgáltatások adatminőségének biztosítása, valamint a pénzmosás és terrorizmus-finanszírozás kockázata.

A pénzpiaci szektorban kiemelt gazdasági cél a hitelezési folyamatok támogatása, amelynek prudensen és fair módon kell megvalósulnia. Ennek érdekében az MNB mikroprudenciális és fogyasztóvédelmi vizsgálatai során átvilágítja az intézmények hitelezési tevékenységét, a makroprudenciális előírásoknak való megfelelést és folyamatosan nyomon követi a piaci szereplők magatartását. Ezzel összefüggésben kiemelt figyelmet fordít a nemteljesítő hitelek szektorszintű arányának további csökkentésére, a hitelezési tevékenység megfelelőségére és a projekthitelezés kockázataira. Prioritásként jelenik meg a felügyelt intézmények belső védelmi vonalainak működése, az IT stratégia megfelelősége és a Fintech-re való felkészülés, illetve továbbra is fókuszban van az IFRS-re történő átállás megfelelőségének ellenőrzésére.

Piaci és felügyeleti szempontból is jelentős kihívást jelentenek az elmúlt években elfogadott és életbe lépett uniós szabályok és a hozzájuk kapcsolódó további szabályozó eszközök, új adatszolgáltatási rendeletek, amelyek számos területen fogalmaznak meg új vagy éppen szigorúbb elvárásokat a hitelintézetek számára. Ezek betartásához az MNB egyrészt szakmai támogatást kíván nyújtani, másrészt a rendelkezésére álló felügyeleti eszközökkel ellenőrzi az előírások maradéktalan betartását. Kiemelt fogyasztóvédelmi feladat egyrészt a lakosság pénzügyi intézmények általi tájékoztatásának (kamatkockázatra vonatkozó tájékoztatások a lakossági jelzáloghitelezés kapcsán, illetve a felügyelt intézmények által alkalmazott levélsablonok) megfelelősége, másrészt a fogyasztóvédelmi szabályok (MIFID II, gépjárműlízing) elemzése, ellenőrzése. Ezen túlmenően a fogyasztóvédelmi vizsgálatok tekintetében az MNB prioritásként kezeli többek között a nem kívánatos pénzügyi termékekkel szembeni fellépést és a biztosítási szektort érintő új fogyasztóvédelmi előírások érvényesülését is.

Az MNB a biztosítói területen kiemelt figyelmet fordít a személyi sérüléses KGFB károk rendezésére, a biztosítói unit-linked eszközalapok befektetési tranzakcióinak monitorozására, és továbbra is kiemelten ellenőrzi az SII előírásoknak való megfelelését, illetve a biztosítók értékesítési tevékenységét az új jogszabályi előírások (IDD, PRIIPS) tükrében.

A pénztári szektorban kiemelt feladat a belső kontrollrendszerek hatékonyságának és a pénztárak üzleti modellje megalapozottságának vizsgálata, továbbá a vizsgálatok fókuszába került a pénztári befektetési tranzakciók monitorozása is.

A tőkepiacon az uniós és a hazai jogszabályok betartatása mellett évek óta kiemelt felügyeleti feladat az ügyfélkövetelések rendelkezésre állása, mely vizsgálatok során hangsúlyos az ügyfelek eszközeinek kezelésére vonatkozó előírások ellenőrzése. Prioritásként jelenik meg továbbá a befektetési szolgáltatók és az ügyfelek közötti érdekkonfliktus kockázata a forgalmazási tevékenység keretében elfogadott jutalék vonatkozásában. Mindezek mellett továbbra is hangsúlyos a MiFID II szabályrendszer megvalósulásának, illetve a befektetési alapok piaci sérülékenységének, likviditási kockázatainak ellenőrzése, valamint az engedély nélküli forrásgyűjtési tevékenységek térnyerésének megelőzése.

Ez a weboldal sütiket használ a kényelmesebb böngészés érdekében. A honlap használatával Ön elfogadja, hogy az oldal sütiket használ. Kérjük, olvassa elSüti tájékoztatónkat,amelyben további információkat olvashat a sütikről és azt is megtudhatja, hogyan tudja kikapcsolni vagy törölni őket.Elfogadom

Tájékoztatjuk, hogy az adatvédelmi jogszabályoknak való megfelelés érdekébenAdatvédelmi tájékoztatónkmegváltozott.Értem