A természetes személyek elektronikus ügyintézése - ÁNYK

 

Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény (a továbbiakban: Eüsztv.) 9. § (3) bekezdése értelmében természetes személy csak törvényben kötelezhető elektronikus ügyintézésre. A Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény 58. § (2) bekezdése alapján az elektronikus kapcsolattartásra nem kötelezett természetes személy kérelmét a jogérvényesítési eljárásokban a Központi Ügyfél-regisztrációs Nyilvántartás-regisztrációhoz tartozó tárhelyen elérhető, kérelem céljára rendszeresített ÁNYK űrlapon jogosult benyújtani, a jogszabályban mellékletként meghatározott, illetve az MNB által előírt egyéb dokumentumok egyidejű feltöltésével. (A fentiek irányadóak a hiánypótlások megküldésére, ezek szintén külön e célra rendszeresített ÁNYK űrlapon nyújthatók be.)

Az MNB jogérvényesítési eljárásaiban alkalmazandó, természetes személyek részére szolgáló ÁNYK űrlapok ezen menüpontból érhetőek el. Az ÁNYK űrlapokhoz csatolni szükséges a jogszabályban mellékletként meghatározott, illetve az MNB által előírt egyéb dokumentumokat is.

A nyomtatvány letöltéséhez kattintson ide: Biztosítói/Biztosításközvetítői/Pénztári jogérvényesítési eljárásokban természetes személyek által alkalmazható űrlapok