1. 2023. évre vonatkozó adatszolgáltatások

1.1. Közlemények

Megjelent a 2/2023. (I. 17.) MNB rendelet az adatszolgáltatási tárgyú MNB rendeletek módosításáról

A befektetési vállalkozások IFR 3.2-es taxonómiájában szereplő főbb változások

Az EBA honlapján elérhető az adatszolgáltatási ITS EBA 3.2 taxonómia verzió

1.2. MNB rendelettel elrendelt adatszolgáltatások

52/2022. (XI. 29.) MNB rendelet
a tőkepiaci szervezetek által a jegybanki információs rendszerhez elsődlegesen a Magyar Nemzeti Bank felügyeleti feladatai ellátása érdekében teljesítendő adatszolgáltatási kötelezettségekről

36/2015. (IX. 24.) MNB rendelet
az értékpapírszámla, ügyfélszámla belépési azonosító és jelszó megképzésének módszertanáról, a kapcsolódó adatszolgáltatásról, valamint az adatbiztonsági követelményeket rögzítő szabályzat kötelező tartalmi elemeiről.

1.3. MNB határozattal elrendelt adatszolgáltatások

1.4 Közvetlenül hatályos EU rendeletek (ITS-ek)

Az EU-s szabályozásokkal kapcsolatos aktualitások a Szabályozás (mnb.hu) aloldalon követhetők figyelemmel.

2. Várható új, vagy módosuló adatszolgáltatások

3. Kapcsolódó előírások, technikai segédletek

3.1. ERA és STEFI elérhetőségek

3.2 Ellenőrző szabályok, adatmodellek

3.2.1 Az 52/2022. (XI. 29.) MNB rendelet 2., 8. és 10. mellékletében előírt felügyeleti adatszolgáltatások ellenőrző szabályai

3.2.2 A CRR és az IFR adatszolgáltatási ITS-ek ellenőrző, validációs szabályai

3.3 Technikai segédletek

3.3.1 Technikai segédlet a 30PE és 30ER táblák kitöltéséhez (az MNB felügyelete alatt álló hazai befektetési vállalkozások, illetve hazai, befektetési szolgáltatási tevékenységet végző intézmények listája)

3.3.2. Kódtárak az 52/2022. (XI. 29.) MNB rendelet 10. és 11. mellékletéhez

3.3.3. XBRL formátumú beküldés

4. Az adatszolgáltatással kapcsolatos közérdekű kérdések és válaszok

4.1 Az 52/2022. (XI. 29.) MNB rendeletben előírt felügyeleti adatszolgáltatással kapcsolatos közérdekű kérdések és válaszok

4.2 Az EBA ITS adatszolgáltatásokkal kapcsolatos közérdekű kérdések és válaszok

4.2.1 Az IFR alapján előírt EBA ITS adatszolgáltatással kapcsolatos közérdekű kérdések és válaszok

4.2.2 A CRR alapján előírt EBA ITS adatszolgáltatással kapcsolatos közérdekű kérdések és válaszok

4.3 Az EBA ITS adatszolgáltatással kapcsolatos MNB-nek feltett jogértelmezési kérdések és válaszok

4.4 Az adatszolgáltatók Európai Bankhatóságnak (EBA) közvetlenül feltett kérdései és az EBA publikált válaszai (Q&A Single Rulebook)

5. Elérhetőségek

Az adatszolgáltatásra kötelezettek a rendelethez és a kitöltési útmutatóhoz kapcsolódó kérdéseiket az adatszolgbefvall@mnb.hu, az adatszolgáltatásra vonatkozó technikai, informatikai kérdéseiket az adatszolgaltatas@mnb.hu, a törzsadat-bejelentéssel kapcsolatos kérdéseiket az eform@mnb.hu e-mail címen tehetik fel.