A Magyar Nemzeti Bank (továbbiakban: MNB), mint a KELER KSZF Zrt. nemzeti illetékes hatósága megalapította az EMIR 18. cikk szerinti felügyeleti Kollégiumát. A Kollégiumban való részvétel évente felülvizsgálatra kerül, a legutóbbi felülvizsgálat eredményei az alábbi táblázatban láthatóak:

EMIR 18 cikk (2) bekezdés

Illetékes hatóság

a.

ESMA, a CCP Felügyeleti Bizottságának elnöke vagy független tagja

b.

MNB (HU)

c.

Central Bank of Ireland (IE)

National Bank of Belgium (BE)

MNB (HU)

ca.

-

d.

Consob (IT)
MNB (HU)

Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivata (HU)

e.

-

f.

MNB (HU)

g.

MNB (HU)

h.

MNB (HU)

i.

-

Felügyeleti tájékoztatások

2024.03.25.

Az ESMA az EMIR, az EMIR Refit és a kapcsolódó ESMA technikai standardok szerinti jelentéstételi kötelezettségekhez kapcsolódóan „Iránymutatások az EMIR szerinti jelentéstételhez” címmel iránymutatásokat tett közzé, amelyek 2024. április 29-től alkalmazandók.

https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/2023-10/ESMA74-362-2281_Guidelines_EMIR_REFIT_HU.pdf

Az ESMA Iránymutatás a következő témakörökben nyújt gyakorlati útmutatást a pénzügyi szerződő felek EMIR szerinti jelentéstételi kötelezettségeinek teljesítéséhez:

  • áttérés a jelentéstételről szóló RTS és ITS szerinti jelentéstételre,
  • az adatszolgáltatás tárgyát képező származtatott ügyletek száma,
  • csoporton belüli mentesség, a jelentéstétel felelősségének megoszlása,
  • a jelentéstétel átruházása, az életciklusesemények jelentése,
  • kellő időben történő jelentéstétel az ügylet megkötéséről, módosításáról és lezárásáról,
  • jelentéstétel terméktípusonként, valamint
  • az EMIR szerinti jelentési mezők kitöltéséhez kapcsolódó segédtáblázatok, valamint iránymutatások a származtatott ügyletekkel kapcsolatos adatok kezeléséről.

 

Az MNB fel kívánja hívni az érintett intézmények figyelmét, hogy az EMIR szerinti, aktuális jelentéstételi kötelezettségeik teljesítése során legyenek tekintettel az ESMA Iránymutatásban foglaltakra.
Az EMIR szerinti jelentéstételekkel kapcsolatban az ESMA honlapja további technikai útmutatásokat is tartalmaz, amelyek az alábbi linken érhetők el: https://www.esma.europa.eu/data-reporting/emir-reporting
Az MNB a témában kiadott vezetői körlevele az alábbi linken olvasható.

 

 

2020. június 2.

A 2019. június 17. napján hatályba lépett Európai Parlament és Tanács 2019/834. számú rendelet (REFIT Rendelet v. EMIR 2.1.) bevezette a FRAND elvet (tisztességes, ésszerű és nem diszkriminatív kifejezésekből eredő mozaikszó), amelynek célja az elszámoláshoz való hozzáférés megkönnyítése. Az ESMA 2020. június 2-án publikálta az elszámolási szolgáltatásokra vonatkozó FRAND kereskedelmi feltételekkel kapcsolatos végső jelentését.

https://www.esma.europa.eu/press-news/esma-news/esma-publishes-final-report-frandt-commercial-terms-clearing-services

2020. május 28.

Az ESMA frissítette az EMIR Rendelet implementálásával kapcsolatos „Kérdések-válaszok” dokumentumát:

https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/esma70-1861941480-52_qa_on_emir_implementation.pdf

2020. május 6.

Az ESMA jóváhagyta négy kereskedési adattár regisztrációjának kiterjesztését az értékpapír-finanszírozási ügyletekről szóló rendelet szerinti értékpapír-finanszírozási tranzakciók (SFT) végzésére.

https://www.esma.europa.eu/press-news/esma-news/esma-extends-four-trade-repositories-registrations-include-securities-financing

2020. május 4.

Az Európai Unió Felügyeleti Hatóságai (EBA, ESMA, EIOPA – közösen ESA-k) a közös ’Final Report on EMIR RTS on various amendments to the bilateral margin requirements in view of the international framework’ című dokumentumát véglegesítette és azt megküldte az Európai Bizottság számára. A záró jelentés új szabályozástechnikai standard (RTS) tervezetet terjeszt elő az EMIR rendelkezéseinek megfelelően a központi szerződő fél által nem engedélyezett tőzsdén kívüli származtatott ügyletekhez kapcsolódó kockázatcsökkentési technikákra vonatkozóan (amely módosítja a Bizottság (EU) 2016/2251 felhatalmazáson alapuló rendeletét). Az RTS tervezet az ESA-k kétoldalú letéti követelményekre vonatkozó módosítási javaslatait tartalmazza a nemzetközi implementáció és az egységes joggyakorlat elősegítése érdekében, figyelembe véve a BCBS és az IOSCO által elfogadott nemzetközi keretrendszerben foglaltakat

2020. március 30.

Az ESMA közzétette a központi szerződő felek kollégiumára vonatkozó szabályozástechnikai sztenderdek tervezetét.

https://www.esma.europa.eu/press-news/esma-news/esma-publishes-draft-regulatory-technical-standards-ccp-colleges

2020. március 26.

Az ESMA 2020. március 26-án nyilvános konzultációt indított az EMIR REFIT rezsim alatt az adatok minőségére, az adatok hozzáférésére és a kereskedési adattárak (TR) regisztrációjára vonatkozó szabályozástechnikai sztenderdekkel kapcsolatban, amelyre a válaszokat 2020. július 3-ig várják.

https://www.esma.europa.eu/press-news/consultations/technical-standards-reporting-data-quality-data-access-and-registration

2019. október 9.

Az ESMA frissítette az EMIR Rendelet implementálásával kapcsolatos „Kérdések-válaszok” dokumentumát:

https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/esma70-1861941480-52_qa_on_emir_implementation.pdf

2017. 02. 23.

Az ESA-k közös véleménye a változó letét cseréjéhez kapcsolódóan

Az Európai Unió Felügyeleti Hatóságai (EBA, ESMA, EIOPA – közösen ESA-k) közös véleményt fogalmaz-tak meg a piaci szereplők által a változó letétet cseréjére vonatkozó 2017. március 1-jei megfeleléshez kapcsolódóan megfogalmazott kihívásaira.

https://www.esma.europa.eu/press-news/esma-news/esas-publish-statement-variation-margin-exchange

2017. 02. 06.

Az ESMA frissítette az EMIR Rendelet implementálásával kapcsolatos „Kérdések-válaszok” dokumentumát (Transition to the new EMIR TS on reporting):

https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/esma70-1861941480-52_qa_on_emir_implementation_0.pdf

2017. január 25.

2017. január 11-én megjelent az ESMA és EBA közös jelentése az EMIR és CRR szabályozásról, melynek célja az esetleges duplikációk feltárása és vizsgálata.

https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/esas-2017-82_report_on_the_interaction_with_emir.pdf

2016. november 18.

Az ESMA kéri a Bizottságtól a kis számú OTC derivatív ügyleteket bonyolító (3. kategóriába sorolt) szerződő felekre vonatkozóan a központi elszámolás kiterjesztésének elhalasztását 2019. június 21-re.

https://www.esma.europa.eu/press-news/esma-news/esma-asks-commission-delay-central-clearing-small-financial-counterparties

2016. október 27.

A Bizottság elfogadta a kereskedési adattáraknak szolgáltatandó adatok minimum követelményeiről szóló szabályozástechnikai sztenderdet (RTS):
http://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/3/2016/EN/3-2016-6624-EN-F1-1.PDF

2016. július 28.

Az ESMA frissítette az EMIR rendelettel kapcsolatos Kérdések-válaszok anyagát:

https://www.esma.europa.eu/document/qa-xix-emir-implementation
https://www.esma.europa.eu/press-news/esma-news/esma-updates-its-emir-qa-2

2016. június 6.

Az ESMA ismételten frissítette az EMIR rendelet implementálásával kapcsolatos „Kérdések-válaszok” dokumentumát.

https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/2016-898_qa_xviii_emir.pdf

2016. február 19.

Az ESMA ismételten frissítette az EMIR rendelet implementálásával kapcsolatos „Kérdések-válaszok” dokumentumát.

https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/2016-293_qa_xvi_on_emir_implementation.pdf

2016. február 4.

Az ESMA frissítette az EMIR rendelet implementálásával kapcsolatos „Kérdések-válaszok” dokumentumát. (Az anyagot első ízben 2013. március 20-án tették közzé, azóta szükség esetén rendszeresen bővítik, illetve módosítják. Célja az EMIR alkalmazásának vonatkozásában a felügyeleti konvergencia elősegítése, az általános jellegű, valamint a piaci szereplők és a nemzeti illetékes hatóságok által feltett kérdések megválaszolása.)

https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/2016_242_qa_xv_on_emir_implementation.pdf

2014. július 7.

A KELER KSZF Központi Szerződő Fél Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 1075 Budapest, Asbóth u. 9-11.) (KELER KSZF) által benyújtott kérelemre indult eljárásban a Magyar Nemzeti Bank határozatában engedélyezte, hogy a KELER KSZF a tőzsdén kívüli származtatott ügyletekről, a központi szerződő felekről és a kereskedési adattárakról szóló 648/2012/EU rendelet (EMIR) szerinti elszámolási szolgáltatást nyújtson és az általa elszámolt ügylet teljesítésére kötelezettséget vállaljon. Az engedélyezéssel a KELER KSZF lett a kilencedik EMIR szerint engedélyezett klíringház.

A Magyar Nemzeti Bank H-EN-III-43/2014. számú határozata a KELER KSZF Zrt. számára elszámolási szolgáltatási tevékenység, illetve ehhez kapcsolódó tevékenység végzésének engedélyezése tárgyában

2014. május 8.

Az Európai Értékpapír-piaci Hatóság (European Securities and Markets Authority - ESMA) az Európai Bizottság hivatalos álláspontját kéri az EMIR-rel kapcsolatos ’frontloading’ témában.

http://www.esma.europa.eu/system/files/2014-483_letter_to_european_commission_re_frontloading_requirement_under_emir.pdf

2014. március 20.

Az Európai Bizottság válaszolt az Európai Értékpapír-piaci Hatóság által, egyes származtatott ügyletek EMIR szerinti értelmezésével kapcsolatban 2013. február 17-én küldött levelére.

http://www.esma.europa.eu/news/EC-response-ESMA-classification-financial-instruments?t=326&o=home

2014. február 17.

Az Európai Értékpapír-piaci Hatóság levélben fordult az Európai Bizottsághoz egyes származtatott ügyletek EMIR szerinti értelmezésével kapcsolatban.

Az Európai Értékpapír-piaci Hatóság (European Securities and Markets Authority) 2014. február 14-én megjelentetett egy közleményt, amelyben arról tájékoztatja a nyilvánosságot, hogy az EMIR (648/2012/EU) Rendelet egységes értelmezésének és alkalmazásának érdekében, egy hivatalos levél útján az Európai Bizottság állásfoglalását kéri egyes származtatott ügyletek [azon devizához kapcsolódó határidős megállapodások (FX ügyletek), amelyeknél a teljesítés határideje 7 napnál rövidebb, a kereskedelmi célt szolgáló devizához kapcsolódó határidős megállapodások és a fizikai leszállítással teljesíthető, áruhoz kapcsolódó határidős ügyletek] értelmezésével kapcsolatban, amelyeknél a háttérszabályként alkalmazandó MiFID (2004/39/EK) irányelv (továbbá annak végrehajtási szabályainak) előírásai eltérő nemzeti szintű értelmezést tesznek lehetővé. Az ESMA azon az állásponton van, hogy a Bizottság hivatalos állásfoglalásáig a tagállami illetékes hatóságoknak nem szükséges alkalmazniuk az EMIR vonatkozó rendelkezéseit a kérdéses határidős ügyletek vonatkozásában, és azon ügyletekre nem vonatkozik a jelentéstételi kötelezettség. Az MNB a Bizottság hivatalos állásfoglalásáig az ESMA közleményével összhangban kíván eljárni.

http://www.esma.europa.eu/news/ESMA-asks-Commission-clarify-derivative-definition-under-MiFID-EMIR?t=326&o=home

2014. február 10.

Figyelemfelhívás a származtatott ügyletekre vonatkozó jelentéstételi kötelezettségről

A Magyar Nemzeti Bank (MNB) felhívja a figyelmet, hogy a tőzsdén kívüli származtatott ügyletekről, a központi szerződő felekről és a kereskedési adattárakról szóló 648/2012/EU parlamenti és tanácsi rendelet (EMIR) előírja, hogy a származtatott ügyleteket kötő szerződő feleknek (mely alól kivételt képeznek a magánszemélyek) 2014. február 12. napjától az összes tőzsdei és tőzsdén kívüli származtatott ügyletkötésre vonatkozóan jelentéstételi kötelezettségük keletkezik. A megkötött származtatott ügyleteket, illetve azok módosításának adatait legkésőbb a megkötést, módosítást vagy a lezárást követő munkanapon belül mindkét szerződő félnek be kell jelenteni egy EMIR szerint elismert kereskedési adattár részére. A jelentéstételi kötelezettség delegálható, de a jelentési kötelezettségből származó felelősség a szerződő feleké marad. Az EMIR-ben foglalt jelentéstételi kötelezettség teljesítésének érvényesülését az MNB kiemelt feladatként kezeli és fokozottan vizsgálja.

2013. november 28.

Az ESMA december 5-i hatállyal nyilvántartásba vesz két újabb kereskedési adattárat. Ezzel összesen hatra nő az ESMA által nyilvántartásba vett európai uniós kereskedési adattárak száma.

ESMA registers ICE TVEL and CME TR as trade repositories

2013. november 14.

Az ESMA 2013. november 7-én jóváhagyta az első európai uniós kereskedési adattárak nyilvántartásba vételét.

A nyilvántartásba vétel 2013. november 14-én válik hatályossá, így ’a kereskedési adattáraknak benyújtandó kereskedési jelentések formátumára és gyakoriságára vonatkozó végrehajtási technikai standardok meghatározásáról szóló 1247/2012/EU Bizottsági Rendelet’ 5. cikk (1) bekezdésének b) pontja alapján onnantól számítódik az a 90 napos időszak, amelynek leteltével, azaz 2014. február 12-től a bejelentési kötelezettség kötelezővé válik. Az ESMA által nyilvántartásba vett kereskedési adattárakat az ESMA felügyeli.

Az ESMA 2013. november 14-vel nyilvántartásba veszi az első európai uniós kereskedési adattárakat

2013. március 20.
Az ESMA megjelentette az EMIR végrehajtására vonatkozó – „kérdések és feleletek” típusú – tájékoztató anyagát

2012. december 18.
Felhívás a magyarországi székhelyű gazdasági társaságok (nem pénzügyi szerződő felek) számára a tőzsdén kívüli származtatott ügyletekkel kapcsolatos tájékoztató adatok Felügyeletre történő megküldésére

 

Normaszövegek

Módosított technikai sztenderdek az EMIR 9. cikk szerinti jelentéstételi kötelezettség kapcsán

A BIZOTTSÁG (EU) 2017/104 FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE (2016. október 19.) a tőzsdén kívüli származtatott ügyletekről, a központi szerződő felekről és a kereskedési adattárakról szóló 648/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a kereskedési adattáraknak bejelentendő adatok minimális részleteit meghatározó szabályozási technikai standardok tekintetében történő kiegészítéséről szóló 148/2013/EU felhatalmazáson alapuló rendelet módosításáról A BIZOTTSÁG (EU) 2017/105 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE (2016. október 19.) a tőzsdén kívüli származtatott ügyletekről, a központi szerződő felekről és a kereskedési adattárakról szóló 648/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek megfelelően a kereskedési adattáraknak benyújtandó kereskedési jelentések formátumára és gyakoriságára vonatkozó végrehajtási technikai standardok meghatározásáról szóló 1247/2012/EU végrehajtási rendelet módosításáról A BIZOTTSÁG (EU) 2016/2251 FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE (2016. október 4.) a tőzsdén kívüli származtatott ügyletekről, a központi szerződő felekről és a kereskedési adattárakról szóló 648/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a nem központi szerződő félen keresztül elszámolt tőzsdén kívüli származtatott ügyletek kockázatcsökkentési technikáit meghatározó szabályozástechnikai standardok tekintetében történő kiegészítéséről AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 648/2012/EU RENDELETE (2012. július 4.) a tőzsdén kívüli származtatott ügyletekről, a központi szerződő felekről és a kereskedési adattárakról A BIZOTTSÁG 1247/2012/EU VÉGREHAJTÁSI RENDELETE a tőzsdén kívüli származtatott ügyletekről, a központi szerződő felekről és a kereskedési adattárakról szóló 648/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek megfelelően a kereskedési adattáraknak benyújtandó kereskedési jelentések formátumára és gyakoriságára vonatkozó végrehajtási technikai standardok meghatározásáról A BIZOTTSÁG 1248/2012/EU VÉGREHAJTÁSI RENDELETE a tőzsdén kívüli származtatott ügyletekről, a központi szerződő felekről és a kereskedési adattárakról szóló 648/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek megfelelően a kereskedési adattárak nyilvántartásba vétel iránti kérelmének formátumára vonatkozó végrehajtási technikai standardok megállapításáról A BIZOTTSÁG 1249/2012/EU VÉGREHAJTÁSI RENDELETE a tőzsdén kívüli származtatott ügyletekről, a központi szerződő felekről és a kereskedési adattárakról szóló 648/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek megfelelően a központi szerződő felek által vezetett nyilvántartások formátumára vonatkozó végrehajtási technikai standardok megállapításáról A BIZOTTSÁG 148/2013/EU FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE a tőzsdén kívüli származtatott ügyletekről, a központi szerződő felekről és a kereskedési adattárakról szóló 648/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a kereskedési adattáraknak bejelentendő adatok minimális részleteit meghatározó szabályozási technikai standardok tekintetében történő kiegészítéséről A BIZOTTSÁG 149/2013/EU FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE a 648/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a közvetett elszámolási megállapodásokról, az elszámolási kötelezettségről, a nyilvános jegyzékről, a kereskedési helyszínhez való hozzáférésről, a nem pénzügyi szerződő felekről és a nem központi szerződő fél által elszámolt tőzsdén kívüli származtatott ügyletek tekintetében alkalmazott kockázatcsökkentési technikákról szóló szabályozási technikai standardok tekintetében történő kiegészítéséről A BIZOTTSÁG 150/2013/EU FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE a tőzsdén kívüli származtatott ügyletekről, a központi szerződő felekről és a kereskedési adattárakról szóló 648/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a kereskedési adattárként történő nyilvántartásba vétel iránti kérelem részleteit meghatározó szabályozási technikai standardok tekintetében történő kiegészítéséről A BIZOTTSÁG 151/2013/EU FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE a tőzsdén kívüli származtatott ügyletekről, a központi szerződő felekről és a kereskedési adattárakról szóló 648/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a kereskedési adattárak által közzéteendő és hozzáférhetővé teendő adatokat, valamint az adatok összesítésére, összehasonlítására és az adatokhoz való hozzáférésre vonatkozó működési standardokat meghatározó szabályozási technikai standardok tekintetében történő kiegészítéséről A BIZOTTSÁG 152/2013/EU FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE a 648/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a központi szerződő felekre vonatkozó tőkekövetelményekről szóló szabályozási technikai standardok tekintetében történő kiegészítéséről A BIZOTTSÁG 153/2013/EU FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE a 648/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a központi szerződő felekre vonatkozó követelményekről szóló szabályozási technikai standardok tekintetében történő kiegészítéséről A BIZOTTSÁG 876/2013/EU FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE a 648/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a központi szerződő felek kollégiumairól szóló szabályozási technikai standardok tekintetében történő kiegészítéséről A BIZOTTSÁG 1002/2013/EU FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE a 648/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a mentesített jogalanyok jegyzéke tekintetében történő módosításáról A BIZOTTSÁG 1003/2013/EU FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE a 648/2012/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek az Európai Értékpapír-piaci Hatóság által a kereskedési adattáraknak felszámított díjak tekintetében történő kiegészítéséről A BIZOTTSÁG (EU) 2015/2205 FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE (2015. augusztus 6.) a 648/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek az elszámolási kötelezettségre vonatkozó szabályozástechnikai standardok tekintetében történő kiegészítéséről (Interest Rate Swaps) A BIZOTTSÁG (EU) 2016/592 FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE (2016. március 1.) a 648/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek az elszámolási kötelezettségre vonatkozó szabályozástechnikai standardok tekintetében történő kiegészítéséről (Credit Default Swaps) A BIZOTTSÁG (EU) 2016/1178 FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE (2016. június 10.) a 648/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek az elszámolási kötelezettségre vonatkozó szabályozástechnikai standardok tekintetében történő kiegészítéséről (NOK-ban, PLN-ben és SEK-ben denominált Interest Rate Swap)

Csoporton belüli mentesség

A tőzsdén kívüli származtatott ügyletekről, a központi szerződő felekről és a kereskedési adattárakról szóló 2012. július 4-i 648/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (EMIR) 3. cikkében megfogalmazott csoporton belüli ügyletekkel kapcsolatosan mentességi kérelmet nyújthatnak be a pénzügyi szerződő felek és a klíring küszöbérték feletti nem pénzügyi szerződő felek illetékes hatóságaikhoz (MNB) az EMIR 4. cikkében foglalt elszámolási kötelezettség alól és a 11. cikkében foglalt biztosítékeszköz cseréje alól.

Felhívjuk a szerződő felek figyelmét, hogy az Európai Értékpapír-piaci Hatóság (European Securities and Markets Authority - ESMA) által kiadott EMIR Q&A OTC Question 6 a) pontjában foglaltak szerint kizárólag akkor lehet csoporton belüli mentességi kérelmet benyújtani az elszámolási kötelezettség alól, amennyiben az EMIR 5. cikk (2) bekezdésében meghatározott elszámolási kötelezettségre vonatkozó szabályozástechnikai sztenderd hatályba lépett. Ezt követően a biztosítékeszköz cseréje alóli mentességi kérelmet az EMIR 11. cikk (14) bekezdésében foglalt szabályozástechnikai sztenderd hatálybalépését követően lehet benyújtani az illetékes hatósághoz.

Az EMIR Q&A az alábbi linken érhető el

Tekintettel arra, hogy az elszámolási kötelezettségre vonatkozó szabályozástechnikai sztenderd várhatóan csak 2015 év elején jelenik meg az EU Hivatalos Közlönyében, az MNB kéri a piaci szereplőket, hogy csoporton belüli mentességi kérelmeket csak annak hatálybalépést követően nyújtsanak be.

A szabályozástechnikai sztenderd megjelenésével egy időben az MNB további részletes tájékoztatást biztosít valamennyi szerződő fél számára. Az MNB az EMIR-rel kapcsolatos felmerült technikai jellegű kérdéseiket továbbra is az emir@mnb.hu email címen várja.

A tőzsdén kívüli származtatott ügyletekkel kapcsolatos elszámolási kötelezettség alól a csoporton belüli ügyletek vonatkozásában kérhető mentesség igénylése

A tőzsdén kívüli származtatott ügyletekről, a központi szerződő felekről és a kereskedési adattárakról szóló 2012. július 4-i 648/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (EMIR) 4. cikkében foglalt - a tőzsdén kívüli származtatott ügyletekkel kapcsolatos - elszámolási kötelezettség alól a csoporton belüli ügyletek vonatkozásában kérhető mentesség (csoportmentesség) részletszabályai hatályba léptek.

A 648/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek az elszámolási kötelezettségre vonatkozó szabályozási technikai standardok tekintetében történő kiegészítéséről szóló 2015. augusztus 6-i (EU) 2015/2205 felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet (Elszámolási kötelezettségre vonatkozó RTS) 2015. december 21. napjától hatályos.

Az Elszámolási kötelezettségre vonatkozó RTS megjelenésével a csoport-jellegű intézményeknek (pénzügyi és klíring küszöbérték feletti nem pénzügyi szerződő felek) lehetősége nyílik az EMIR 3. cikkében megfogalmazott csoporton belüli ügyletekkel kapcsolatosan mentességi kérelmet benyújtani az illetékes hatóságukhoz (MNB).

Az Európai Bizottság első körben a 4 legjelentősebb devizában (GBP, EUR, JPY és USD) denominált tőzsdén kívüli (OTC) származtatott kamatláb ügylet (IRS) esetében határozott meg elszámolási kötelezettséget. Az elszámolási kötelezettség bevezetése tekintetében 4 ügyfél-kategória került meghatározásra, amelyek esetében különböző határidők kerültek definiálásra a megfelelés tekintetében (legkésőbb 3 éven belül meg kell felelni).

    Az elszámolási kötelezettségnek való megfelelésre adott határidő Frontloading kötelezettségnek való megfelelésre adott határidő
1. kategória Azon szerződő felek, akik az Elszámolási kötelezettségre vonatkozó RTS hatálybalépésekor már klíringtagok:
- legalább 1 OTC derivatív esetében, amely az I. mellékletben szerepel
- legalább egy engedélyezett vagy elismert CCP-nél, akik legalább egy OTC derivatívot elszámolnak, ami az I. mellékletben szerepel
2016. június 21. Hatálybalépést követő 2 hónap
2. kategória Azon pénzügyi szerződő felek, és klíring küszöbérték feletti ABA-k, akik nem tartoznak az 1. kategóriába, és akik csoportjánál a nem központilag elszámolt OTC derivatív hóvégi átlagos nyitott össznévértéke meghaladja a 8 milliárd EUR-t (az RTS publikálást követő 3 hónapban, kivéve a publikálás hónapját)  2016. december 21. Hatálybalépést követő 5 hónap
3. kategória Azon pénzügyi szerződő felek és klíring küszöbérték feletti ABA-k, akik nem sorolhatók az 1. és a 2. kategóriába 2017. június 21. N/A
4. kategória Azon klíring küszöbérték feletti nem pénzügyi szerződő felek, akik nem sorolhatók az 1., 2. és 3. kategóriába 2018. december 21. N/A


A közeljövőben várhatóan további tőzsdén kívüli származtatott ügylettípusokra írnak elő elszámolási kötelezettséget:

  • Credit Default Swap (CDS);
  • Non-deliverable forward (NDF) ügyletek a következő devizapárok vonatkozásában: BRL/USD, CLP/USD, CNY/USD, COP/USD, IDR/USD, INR/USD, KRW/USD, MYR/USD, PHP/USD, RUB/USD, TWD/USD;
  • egyéb EGT-tagállam devizájában denominált IRS (NOK, SEK, PLN).

Az Elszámolási kötelezettségre vonatkozó RTS az alábbi linken érhető el: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:32015R2205&from=HU

Az elszámolási kötelezettség alóli csoporton belüli mentességi kérelem, illetve bejelentés benyújtásához kapcsolódóan a csatolt útmutató szolgál információval.

A piaci szereplők technikai kérdéseikkel az emir@mnb.hu e-mail címen fordulhatnak az MNB-hez.

Az elszámolási kötelezettség alóli mentességgel, valamint a biztosítékeszköz csere alóli mentességgel kapcsolatos bejelentésekre, illetve kérelmekre vonatkozó tudnivalókat az alábbi útmutató tartalmazza:

EMIR felülvizsgálat

Az EMIR-t 2012. július 27-én hirdették ki az Official Journal-ban. A 2017. februári FSC jelentés alapján a Bizottság jelezte, hogy felülvizsgálat keretében módosítani kívánja a joganyagot, melynek keretében bizonyos célzott területeken növelné az arányosságot, illetve a jelentési kötelezettségből felépülő adatállomány minőségét javítaná érdemben. Az EMIR 2017. május 4-én kiadott felülvizsgálati javaslata beépült a Bizottság 2016. évi célravezető és hatásos szabályozás programjába (Regulatory Fitness and Performance Programme v. REFIT). A felülvizsgálat arra a megállapításra jutott, hogy az EMIR a kisvállalkozásokra aránytalan költségeket ró, túlzottan összetett követelményeket ír elő, és az EMIR-nek a pénzügyi stabilitás fokozására irányuló célját hatékonyabban is el lehetne érni.

A Bizottság 2018. december 19-én elfogadta az elszámolási kötelezettségről szóló RTS végső szövegét. Az RTS a következő rendeleteket módosítja:

Az EU Tanácsa 2019. március 13 napján a honlapján közzétette, hogy az elnökség és a Parlament ideiglenes megállapodást kötött arról, hogy a jövőben hogyan történne majd az Unión belüli és a harmadik országbeli elszámolóházak felügyelete, különös tekintettel a Brexitnek az európai pénzügyi rendszerre gyakorolt várható hatásaira. Az új szabályok bevezetésére az európai piaci infrastruktúra-rendelet módosításával, illetve a Központi Bankok Európai Rendszere és az Európai Központi Bank alapokmányának felülvizsgálatával kerül majd sor.

A fenti megállapodást követően, a felülvizsgálat eredményeképpen az alábbi rendeletek kerültek elfogadásra:

1. Az Európai Parlament és Tanács 2019/834. számú rendelete (REFIT Rendelet v. EMIR 2.1.) a 648/2012/EU rendeletnek az elszámolási kötelezettség, az elszámolási kötelezettség felfüggesztése, a jelentéstételi kötelezettségek, a nem központi szerződő fél által elszámolt, tőzsdén kívüli származtatott ügyletekre vonatkozó kockázatcsökkentési technikák, a kereskedési adattárak nyilvántartásba vétele és felügyelete, valamint a kereskedési adattárakkal szembeni követelmények tekintetében történő módosításáról  2019. május 28. napján lett kihirdetve. A rendelet a kihirdetést követő huszadik napon, 2019. június 17. napján lépett hatályba.

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R0834&from=EN

2. A Tanács 2019. október 10. napján elfogadta a 648/2012/EU rendeletnek a központi szerződő felek engedélyezésére vonatkozó eljárások és az érintett hatóságok, valamint a harmadik országbeli központi szerződő felek elismerésére vonatkozó követelmények tekintetében történő módosításáról szóló rendelet szövegét (EMIR CCP v. EMIR 2.2.). A rendeletet 2019. október 23. napján Strasbourgban írták alá, a Hivatalos Lapban 2019. december 12-én lett kihirdetve. A rendelet a kihirdetésétől számított 20 nap elteltével, 2020. január 1. napján lépett hatályba.

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R2099&from=EN

Hasznos linkek

Előadások, tanulmányok