A pénzpiaci alapokról szóló 2017. június 14-i (EU) 2017/1131 európai parlamenti és tanácsi rendelet (PPA rendelet) az Európai Unióban létrehozott, kezelt vagy forgalmazott pénzpiaci alapokra (PPA-k), a PPA-k által befektetésre elfogadható pénzügyi eszközökre, a PPA-k portfóliójára, a PPA-k eszközeinek értékelésére, valamint a PPA-kkal kapcsolatos jelentéstételi követelményekre vonatkozóan állapít meg szabályokat. A PPA rendelet rendelkezéseit - egyes, 2017. július 20-tól alkalmazandó rendelkezésektől eltekintve - 2018. július 21-től kell alkalmazni.

  • Első szintű (Level 1): PPA rendelet

magyarul: AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2017/1131 RENDELETE (2017. június 14.) a pénzpiaci alapokról

angolul: REGULATION (EU) No 2017/1131 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 14 June 2017 on money market funds

  • Másodszintű (Level 2): Az EU Hivatalos Lapjában kihirdetett rendeletek

A BIZOTTSÁG (EU) 2018/708 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE (2018. április 17.) az (EU) 2017/1131 európai parlamenti és tanácsi rendelet 37. cikkében előírt, illetékes hatóságoknak történő jelentéstételkor a pénzpiaci alapok kezelői által használandó űrlapra vonatkozó végrehajtás-technikai standardok megállapításáról (Hatályba lépés időpontja: 2018. július 21. napja)

BIZOTTSÁG (EU) 2018/990 FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE (2018. április 10.) az (EU) 2017/1131 európai parlamenti és tanácsi rendeletnek az egyszerű, átlátható és egységesített (STS) értékpapírosítás és eszközfedezetű kereskedelmi értékpapírok (ABCP-k), a fordított repomegállapodások részeként kapott eszközökre alkalmazandó követelmények és a hitelminőség- értékelés módszertanai tekintetében történő módosításáról és kiegészítéséről (Hatályba lépés időpontja: 2018. július 21. napja, az 1. cikk kivételével, amelyet 2019. január 1-jétől kell alkalmazni)

  • Harmadszintű (Level 3): ESMA által kiadott iránymutatások, ajánlások

A PPA rendelet több felhatalmazást tartalmaz az ESMA részére iránymutatások kidolgozására.

Iránymutatások a PPA-rendelet szerinti stressztesztelési forgatókönyvekről (implementálta a 3/2021. (III.4.) MNB ajánlás, lásd lentebb)

A Magyar Nemzeti Bank 3/2021. (III.4.) számú ajánlása a pénzpiaci alapok stressztesztelési forgatókönyveiről

Iránymutatások a stressztesztelési forgatókönyvekről a pénzpiaci alapokról szóló rendelet 28. cikkének megfelelően (implementálta a 12/2019. (VI.25.) MNB ajánlás, lásd lentebb)

A Magyar Nemzeti Bank 12/2019. (VI.25.) számú ajánlása a pénzpiaci alapok stressztesztelési forgatókönyveiről (hatályát veszti: 2021. április 1-jétől; lásd 3/2021.számú MNB ajánlást)

Guidelines on stress test scenarios under the MMF Regulation (ANNUAL UPDATE)

Guidelines on the reporting to competent authorities under Article 37 of the MMF Regulation (Final Riport)

Az ESMA aktualizálta a pénzpiaci alapokról szóló rendelet szerinti stressztesztelési forgatókönyvekről szóló iránymutatásának 5. szakaszában részletezett paramétereit

Az ESMA bejelentette a pénzpiaci alapokról szóló rendelet szerinti jelentéstétel aktualizálását

Az ESMA a PPA rendelet 37. cikke szerinti adatszolgáltatás bevezetéséhez kapcsolódóan iránymutatást és technikai útmutatót adott ki.

  • PPA rendelet 37. cikke szerinti adatszolgáltatás

A PPA rendelet 37. cikke szerint a PPA kezelője az általa kezelt minden PPA tekintetében legalább negyedévente jelentést tesz a PPA illetékes hatóságának. Az előzőektől eltérve az olyan PPA esetében, amelynek kezelt eszközeinek összértéke nem haladja meg a 100 millió EUR-t, a PPA kezelője legalább évente tesz jelentést a PPA illetékes hatóságának. A vonatkozó adatszolgáltatási kötelezettség szerinti adatszolgáltatást - mint illetékes hatóság - az MNB fogadja be és továbbítja az ESMA felé.

  • Technikai információk az adatszolgáltatáshoz

A PPA rendelet 37. cikke szerinti adatszolgáltatás értelmében a PPA kezelőjének rendszeres - 100 millió EUR eszközérték felett legalább negyedéves gyakoriságú - adatszolgáltatást kell teljesítenie, amelyhez kapcsolódóan a Bizottság (EU) 2018. áprilisában végrehajtási rendeletet adott ki. A PPA-k kezelőinek az első jelentést 2020. I. negyedévre vonatkozóan szükséges megküldeni az MNB-hez, figyelembe véve az ESMA erre vonatkozó aktualizálását.

Az MNB ezeket az adatszolgáltatásokat az ESMA erre vonatkozó aktualizálását is figyelembe véve ERA Űrlapon, csatolmányként fogadja be. Az adatszolgáltatás az MNB ERA postaládájába az E-ügyintézés – Tőkepiac szolgáltatás / Felügyelés elérési útvonalon található „MOFUN PPA adatszolgáltatás” című űrlap használatával küldhető meg az MNB részére mind a teszt, mind az éles rendszerben.

Az MNB csak formailag megfelelő jelentést továbbít az ESMA-nak. Az ESMA azonban az üzleti szabályok szerint is validálja az adatokat, melynek eredményét az MNB elküldi az adatszolgáltatónak. Az esetleges hibák, hibakódok értelmezéséhez segítséget nyújt az alábbi táblázat: link

Az adatszolgáltatók számára 2021. május 26-án tartott tájékoztatón a jelentések beküldésével kapcsolatos fontos információkat ismertettük: prezentáció.

Kérdéseiket, észrevételeiket a MofunHelp@mnb.hu e-mail címre küldhetik meg.