A befektetési szolgáltatási tevékenységre, valamint a szabályozott piacokra és multilaterális kereskedési rendszerekre vonatkozó 2004/39/EK irányelv 2007 novembere óta hatályos.

Az elmúlt években a pénzügyi piacokon tapasztalható változások indokolttá tették a MiFID rezsim felülvizsgálatát. A Bizottság 2011 októberében adta be javaslatát felülvizsgálatra vonatkozóan, mely két részből állt: a MiFID irányelv módosításából (MiFID II irányelv) és egy rendelet kidolgozásából (MiFIR). Az irányelv és a rendelet végül 2014. június 12-én jelent meg az Európai Unió Hivatalos Lapjában. kereskedési helyszínek és befektetési vállalkozások nyilvánosságra hozatali követelményét, az illetékes hatóságok részére küldendő transzparencia jelentések szabályait, a származtatott ügyletekre vonatkozó előírásokat, a pénzügyi eszközökre vonatkozó megkülönböztetés-mentes elszámolási követelményeket tartalmazza, illetve az illetékes hatóságok jogköreivel (termékek és pozíciók felügyelete) is foglalkozik.

Hírek

2019. január 18.

Felhívjuk a figyelmet, hogy a Magyar Nemzeti Bank MiFID/R aloldalának Q&A felületén a 18/2017. sz. adatszolgáltatással kapcsolatos Q&A felülvizsgált változata az Adatszolgáltatás témakör alatt publikálásra került.

2018. október 19.

A Magyar Nemzeti Bank MiFID/R aloldalának Q&A felületén újabb kérdések kerültek megválaszolásra, amelyek elérhetőek az Adatszolgáltatás, Egyéb és Ösztönzők témakörök alatt.

2018. július 13.

Az ESMA 2018. július 12-én publikálta a rendszeres internalizálásra (SI) vonatkozó egyik korábban közzétett Q&A módosítását, miszerint a származtatott pénzügyi eszközök tekintetében az előírásoknak csak 2019. február 1-től kell megfelelnie a befektetési szolgáltatóknak. A halasztás oka, hogy az ESMA a származtatott eszközök esetében 2018. augusztus 1-ig nem tudja közzétenni az SI értékeléshez szükséges EU szintű adatokat.

A befektetési szolgáltatóknak az eredeti 2018. szeptember 1-i időponttól változatlanul meg kell felelniük az SI előírásoknak részvény és részvény jellegű, valamint kötvény eszközökre vonatkozóan, az ESMA ezekre az eszközökre teljesíti az EU szintű adatok közzétételét.

Az ESMA vonatkozó közzététele az alábbi linken érhető el:
https://www.esma.europa.eu/press-news/esma-news/esma-sets-out-plan-systematic-internaliser-regime-calculations-and-publications

2018. február 28.

Felhívjuk a figyelmet, hogy az MNB honlapon a befektetési tanácsot vagy információt nyújtó természetes személyek szakmai képességeinek és kompetenciáinak követelményeiről szóló szabályozásról tájékoztató került közzétételre.

2018. február 28.

A Magyar Nemzeti Bank MiFID/R aloldalának Q&A felületén újabb kérdések kerültek megválaszolásra, amelyek elérhetőek az Adatszolgáltatás, Általános és Egyéb témakörök alatt.

2018. február 7.

Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a Magyar Nemzeti Bank MiFID/R aloldalának Q&A felületén a 18/2017. sz. adatszolgáltatással kapcsolatos Q&A jelenleg felülvizsgálat alatt van, így átmenetileg nem elérhető.


MiFIR WCF service

A MiFIR adatszolgáltatás automatikus beküldésére kialakított wcf service itt tesztelhető: https://mifirservicet.mnb.hu/MifirService.svc

A szolgáltatás előzetes IP cím egyeztetés után lesz elérhető (transactionreporting@mnb.hu).

In order to submit the MiFIR data service automatically, kindly use the following wcf service for testing: https://mifirservicet.mnb.hu/MifirService.svc
The service will be available after prior IP address communication
(transactionreporting@mnb.hu).

Tisztelt Adatszolgáltatók!

A MiFIR tranzakciós jelentések az új MiFIR KAP verzió alkalmazásával 2018. január 4-étől kezdődően küldhetők az MNB részére. A jelentések feldolgozásának ütemezése az ESMA javaslata alapján került kialakításra.

Az adatszolgáltatók a jelentés MNB-be történő beérkezéséről e-mailben tájékoztatást kapnak, majd a beérkezést követő napon sor kerül az adatok feldolgozására és ellenőrzésére. Az MNB a feldolgozás eredményéről szintén küld tájékoztatást. Ha a jelentés pending státuszú tranzakciókat is tartalmazott, azokat a következő napokon újra ellenőrizzük, amíg az instrumentum valid nem lesz. Ha a 7. napon sem érvényes a referencia azonosítója, elutasításra kerül a tranzakció.

A MiFIR tranzakciós jelentéssel kapcsolatban felmerült kérdéseiket a transactionreporting@mnb.hu címen tehetik fel.

Üdvözlettel:

MNB Statisztikai igazgatóság

Figyelemfelhívás MiFIR tranzakciós jelentéssel kapcsolatban

Kérjük a Tisztelt Adatszolgáltatókat, hogy amennyiben ARM (Approved Reporting Mechanism) igénybevételével teljesítik az ügyletjelentési kötelezettségüket, úgy a https://era.mnb.hu/ERA.WEB/contents/meghatalmazas linken elérhető adatlapot kitöltve küldjék meg az MNB részére annak érdekében, hogy az ARM megkezdhesse az adatszolgáltatást. A meghatalmazással és adatszolgáltatással kapcsolatos további információk megtalálhatók az alábbi linken.

Tájékoztatás a MiFIR tranzakciós jelentés beküldésének előkészítéséről

2017. december 19.

Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a Magyar Nemzeti Bank MiFID/R aloldalának Q&A felületén a 18/2017. számú adatszolgáltatást érintő Q&A módosult.

2017. december 12.

Az ESMA nyilvánosságra hozta a MiFID II/MiFIR végrehajtásával kapcsolatos fő átláthatósági számításokat

Az ESMA 2017. december 6-án tette közzé a MiFID II/R végrehajtásához szükséges, részvény és kötvény jellegű eszközökre vonatkozó átmeneti transzparencia számításokat (TTC). A közzététellel az összes eszközosztályra vonatkozó, 2018. január 3-ától alkalmazandó, és az új keretszabályozás által megkövetelt TTC elérhetővé vált a piaci szereplők, infrastruktúrák és hatóságok számára. A TTC-k kidolgozására az ESMA-t az illetékes nemzeti hatóságok hatalmazták fel, amelyek egyúttal a mai napon nyilvánosságra hozott végleges eredményeket is elfogadták. 2018 januárjától kezdődően az ESMA rendszeres jelleggel fogja közzétenni a referenciaadatokat, a transzparencia számításokat és a volumenkorlátozási mechanizmusra vonatkozó információkat. Ezen túlmenően az ügyletjelentések cseremechanizmusa, amely lehetővé teszi az illetékes nemzeti hatóságok közötti információmegosztást, az új szabályozás életbe lépése után is működni fog.

Átmeneti transzparencia számítások– Részvény és kötvény jellegű eszközök

Az ESMA a részvény jellegű eszközökre vonatkozóan közzétett TTC-ket az EGT 133 kereskedési helyszíne által szolgáltatott adatok gyűjtése, felülvizsgálta és összeállítása alapján számította ki. Ennek eredményeképpen megállapítható, hogy 28971-ből 1907 részvény jellegű eszköz rendelkezik likvid piaccal. Az ESMA a benyújtott adatok alapján számította ki azokat a kereskedés aktivitását jellemző mutatókat, amelyek a részvények és letéti igazolások legkisebb árlépésközeinek a kerekedési helyszínek és az illetékes nemzeti hatóságok által történő kiszámításához szükségesek.

Ami a kötvényeket illeti, a tőzsdén forgalmazott áruk (ETC) és a tőzsdén forgalmazott kötvények (ETN) kivételével, az ESMA az egyes eszközökre vonatkozóan likviditási értékelést tesz közzé. A számításokat az ESMA 116 kereskedési helyszín által szolgáltatott adatok felhasználásával végezte el, melyekbe beépítette az OTC piacokra vonatkozó információkat is a TRAX-ból kapott adatok alapján. Ennek eredményeként megállapítható, hogy a MiFIR szempontrendszere alapján 61761-ből 566 kötvény jellegű eszköz rendelkezik likvid piaccal.

A TTC a 2017. szeptemberében elérhető kereskedési helyszínre bevezetett részvény jellegű eszközöket, és a 2017. októberében elérhető kereskedési helyszínre bevezetett kötvény jellegű eszközöket foglalja magában. Az e dátumok után bevezetett eszközök tekintetében a TTC-ket az illetékes nemzeti hatóságok számítják ki, és az ESMA az adatokat 2018 januárjában hozza nyilvánosságra. Az ESMA a számításokat megfelelő gondossággal és a legjobb képességei szerint végezte el, azonban tekintettel a számítások körére és összetettségére, beleértve a különböző adatforrásokat is, nem zárhatók ki a TTC-k későbbi korrekciói. Az ESMA tervei szerint folyamatosan kiegészíti és szükség esetén frissíti a szolgáltatott információkat.

A TTC 2018. január 3-ától lesz alkalmazandó, és a részvény jellegű eszközökre számított TTC 2019. március 31-ig lesz érvényben, míg a kötvény jellegű eszközökre számított TTC (likviditásértékelés) 2018. május 18-ig.

2017. december 1.

Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a Magyar Nemzeti Bank MiFID/R aloldalának Q&A felületén újabb kérdések kerültek megválaszolásra.

2017. november 30.

Konzultációs anyag az RTS1 módosításával kapcsolatban

Az ESMA 2017. november 9-én közzétette a „Consultation on proposed amendment to MiFID II RTS 1” elnevezésű konzultációs anyagát, amely elsősorban olyan befektetési vállalkozások számára bír jelentőséggel, amelyek rendszeres internalizálóknak minősülnek a MiFID II/R hatálya alatt. Felhívjuk a figyelmet, hogy a piaci szereplőknek lehetősége van az ESMA felé történő közvetlen válaszadásra, amelynek határideje 2018. január 25. A konzultációs anyaggal kapcsolatosan beérkezett észrevételek feldolgozását követően az ESMA véglegesíti az RTS1 módosításáról szóló RTS tervezetet, és benyújtja a végleges jelentést a Bizottságnak jóváhagyásra.

A konzultációs anyag az alábbi linken keresztül érhető el: https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/esma70-156-275_cp_on_revised_rts_1.pdf

2017. november 23.

Az Európai Bizottság közzétette a bizonyos derivatívák kereskedési kötelezettségéről szóló RTS tervezetét és az ahhoz kapcsolódó, MiFIR szerinti kereskedési kötelezettség hatálya alá tartozó derivatívák listáját tartalmazó mellékletet.

COMMISSION DELEGATED REGULATION (EU) …/... of 17.11.2017 supplementing Regulation (EU) No 600/2014 of the European Parliament and of the Council on markets in financial instruments with regard to regulatory technical standards on the trading obligation for certain derivatives

Annex: Derivatives subject to the trading obligation

2017. november 2.

Az EU Hivatalos Lapjában az alábbi MiFID II vonatkozású másodszintű jogszabályok jelentek meg:

A Bizottság (EU) 2017/1943 FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE (2016. július 14.) a 2014/65/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek a befektetési vállalkozások engedélyezésére vonatkozó információkat és követelményeket meghatározó szabályozástechnikai standardok tekintetében történő kiegészítéséről

A Bizottság (EU) 2017/1945 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE (2017. JÚNIUS 19.) a 2014/65/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek megfelelően a kérelmező és engedélyezett befektetési vállalkozások által és számukra nyújtandó értesítések tekintetében végrehajtás-technikai standardok meghatározásáról

A Bizottság (EU) 2017/1946 FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE (2017. július 11.) a 2004/39/EK és 2014/65/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek a részesedést szerezni kívánó személyek által a befektetési vállalkozásokban tervezett befolyásolórészesedés-szerzés bejelentésébe foglalandó információk kimerítő jegyzékére vonatkozó szabályozástechnikai standardok tekintetében történő kiegészítéséről

A Bizottság (EU) 2017/1944 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE (2017. június 13.) a 2004/39/EK és a 2014/65/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv szerinti befektetési vállalkozásban tervezett befolyásolórészesedés-szerzésre vonatkozó bejelentés kapcsán az érintett illetékes hatóságok között folytatott konzultációs folyamat egységes formanyomtatványaira, mintadokumentumaira és eljárásaira vonatkozó végrehajtás-technikai standardok megállapításáról

2017. szeptember 27.

A Bizottság elfogadta az adatszolgáltatási szolgáltatók (DRSP) engedélyezésére, szervezeti követelményeire és az ügyletek általuk történő közzétételére vonatkozó felhatalmazáson alapuló rendeletet, amely a Bizottság 2017/571 felhatalmazáson alapuló rendeletének a módosítása.

2017. szeptember 14.

Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a Magyar Nemzeti Bank MiFID/R aloldalának Q&A felületén  újabb kérdések kerültek megválaszolásra, illetve „Termékirányítás” címszó alatt bővült a kérdések és válaszok témaköre.

2017. augusztus 30.

A Bizottság  felhatalmazáson alapuló rendeletet fogadott el, amelyben egyértelművé teszi a rendszeres internalizáló fogalmának pontos alkalmazási körét, a fogalom egységes alkalmazásának biztosítása és megkerülésének megakadályozása céljából.

2017. augusztus 3.

Az ESMA 2017. júliusban közzétette a „Guidelines on certain aspects of the MiFID II suitability requirements” c. konzultációs anyagát, mely elsősorban a MiFID II hatálya alá tartozó hitelintézetek és befektetési vállalkozások tekintetében bír jelentőséggel.

Felhívjuk a figyelmet, hogy a piaci szereplőknek lehetősége van az ESMA felé történő közvetlen válaszadásra, melynek határideje 2017. október 13.

Az ESMA az ajánlás tervezetét a beérkező észrevételek feldolgozását követően véglegesíti, az ajánlásokat tartalmazó jelentését várhatóan 2018. első felében teszi közzé.

A konzultációs anyag az alábbi linken keresztül érhető el: https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/2017-esma35-43-748_-_cp_on_draft_guidelines_on_suitability.pdf

2017. 07. 14.

Az Európai Unió Hivatalos Lapjában kihirdetett MiFID II vonatkozású másodszintű jogszabályok

A BIZOTTSÁG (EU) 2017/980 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE (2017. június 7.) a 2014/65/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek megfelelően az illetékes hatóságok között a helyszíni ellenőrzések és vizsgálatok tekintetében a felügyeleti tevékenységekben történő együttműködés során, valamint az információcsere során alkalmazandó egységes formanyomtatványokra, mintadokumentumokra és eljárásokra vonatkozó végrehajtás-technikai standardok meghatározásáról (ITS 6)

A BIZOTTSÁG (EU) 2017/981 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE (2017. június 7.) a 2014/65/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek megfelelően az engedély megadása előtt más illetékes hatóságokkal folytatott konzultáció során alkalmazandó egységes formanyomtatványokra, mintadokumentumokra és eljárásokra vonatkozó végrehajtás-technikai standardok meghatározásáról (ITS 7)

A BIZOTTSÁG (EU) 2017/988 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE (2017. június 6.) a fogadó tagállamban lényegi fontosságú műveleteket végző kereskedési helyszínre vonatkozó együttműködési mechanizmusokra alkalmazandó egységes formanyomtatványokra, mintadokumentumokra és eljárásokra vonatkozó végrehajtás-technikai standardok meghatározásáról (ITS 1)

A BIZOTTSÁG (EU) 2017/1005 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE (2017. június 15.) a pénzügyi eszközök piacairól szóló 2014/65/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek megfelelően a pénzügyi eszközök kereskedésének felfüggesztésére és beszüntetésére vonatkozó tájékoztatás és közzététel formája és időpontja tekintetében végrehajtás-technikai standardok meghatározásáról (ITS 2)

BIZOTTSÁG (EU) 2017/1111 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE (2017. június 22.) a 2014/65/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek megfelelően a szankciókra és intézkedésekre vonatkozó információk benyújtásának eljárásai és formái tekintetében végrehajtás- technikai standardok meghatározásáról (ITS 8)

2017.06.30.

MiFID II vonatkozású másodszintű jogszabályok megjelenése az EU Hivatalos Lapjában

Megjelent az EU Hivatalos Lapjában a Bizottság 2017/1018 felhatalmazáson alapuló rendelete a befektetési vállalkozások, piacműködtetők és hitelintézetek által bejelentendő információkat meghatározó szabályozástechnikai standardok tekintetében történő kiegészítéséről, 2017/1110 végrehajtási rendelete az adatszolgáltatók engedélyezésére és a kapcsolódó bejelentésekre vonatkozó egységes formanyomtatványok, mintadokumentumok és eljárások tekintetében végrehajtás- technikai standardok meghatározásáról, valamint 2017/1093 végrehajtási rendelete a befektetési vállalkozások és a piacműködtetők pozíciójelentéseinek formátuma tekintetében végrehajtás-technikai standardok meghatározásáról.

2017.06.23.

Az „Előadások, tanulmányok, tájékoztatók” pont alatt elérhető két új diasor a „MiFID II szabályozással módosuló tranzakciós jelentések lényeges változásai” és „MIFIR adatszolgáltatás – Technikai információk” témakörében.

2017. 06. 19.

2017. június 9-én megjelent a pénzügyi piacok működését és a pénzügyi eszközök kereskedését szabályozó törvények jogharmonizációs célú módosításáról szóló 2017. évi LXIX. törvény.

http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK17086.pdf

2017. 04. 28.

A pénzügyi piacok működését és a pénzügyi eszközök kereskedését szabályozó törvények jogharmonizációs célú módosításáról szóló (T/15347. számú) törvényjavaslat elérhető a Parlament honlapján.


2017. 04.12.

A kormany.hu oldalon elérhető a „pénzügyi piacok működését és a pénzügyi eszközök kereskedését szabályozó törvények jogharmonizációs célú módosításáról” szóló első tervezet.

http://www.kormany.hu/hu/dok?source=8&type=302#!DocumentBrowse

2017. 03. 31.

2017. március 31-én számos, MiFID II/MiFIR vonatkozású másodszintű jogszabály jelent meg az Európai Unió Hivatalos Lapjában.

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=OJ:L:2017:087:TOC

Archív hírek

2017.02.06.

Az ESMA frissítette a MiFID II / MiFIR transzparencia kérdéseket érintő Q&A anyagát a rendszeres internalizálókra vonatkozó rezsimmel kapcsolatban, valamint a piaci struktúrákkal kapcsolatos Q&A anyagát a multilaterális rendszerekre és az algoritmikus kereskedésre vonatkozó kérdésekkel és válaszokkal.

https://www.esma.europa.eu/press-news/esma-news/esma-updates-qas-mifid-ii-transparency-and-market-structure-topics

2017. 01. 25.

Az ESMA közzétette véleményét a MiFIR-ben meghatározott termékintervenciós hatáskörök hatályával kapcsolatban.

https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/esma50-1215332076-23_opinion_mifir_intervention_powers.pdf

2017. 01. 02.

2016. december 16-án az ESMA frissítette a MiFID II/MiFIR befektetővédelmi témakörök implementálásával kapcsolatos Q&A dokumentumát.

https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/2016-1444_mifid_ii_qa_investor_protection.pdf

2016.12.16.

A Bizottság elfogadott két RTS-t (RTS 20, RTS 21) a MiFID II vonatkozásában.

COMMISSION DELEGATED REGULATION (EU) …/... of 1.12.2016 supplementing Directive 2014/65/EU of the European Parliament and of the Council with regard to regulatory technical standards for the criteria to establish when an activity is considered to be ancillary to the main business

http://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/3/2016/EN/C-2016-7643-F1-EN-MAIN.PDF

COMMISSION DELEGATED REGULATION (EU) …/... of 1.12.2016 supplementing Directive 2014/65/EU of the European Parliament and of the Council with regard to regulatory technical standards for the application of position limits to commodity derivatives

http://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/3/2016/EN/C-2016-4362-F1-EN-MAIN.PDF

2016. 11. 08.

Az ESMA közzétette a MiFID II / MiFIR alkalmazására vonatkozó, transzparencia témákat érintő frissített Q&A anyagát, amelyben – egyebek mellett – konkrét ütemtervvel szolgál a rendszeres internalizálókra vonatkozó rezsim jövőbeni alkalmazását illetően.
https://www.esma.europa.eu/press-news/esma-news/esma-prepares-mifid-ii-systematic-internaliser-regime

2016. 10. 13.

Az ESMA közzétette a kereskedés leállításának beállításával, közzétételével és jelentésével kapcsolatos iránymutatás tervezetét tartalmazó konzultációs anyagát, melyre a válaszokat 2016. december 6-ig várja.
https://www.esma.europa.eu/press-news/consultations/consultation-guidelines-calibration-publication-and-reporting-trading-halts

Az ESMA közzétette a piacműködtetők és az adatszolgáltatók vezető testületére vonatkozó iránymutatás tervezetét tartalmazó konzultációs anyagát, melyre a válaszokat 2017. január 5-ig várja.
https://www.esma.europa.eu/press-news/consultations/guidelines-management-body-market-operators-and-data-reporting-services

Az ESMA közzétette a nem-tőkeinstrumentumokra vonatkozó összesítettadat-szolgáltatás körébe tartozó adatokra vonatkozó iránymutatás tervezetét tartalmazó konzultációs anyagát, melyre a válaszokat 2016. december 5-ig várja.
https://www.esma.europa.eu/press-news/consultations/consultation-draft-rts-specifying-scope-consolidated-tape-non-equity

2016.10. 06.

Az ESMA közzétette a termékirányítási (product governance) követelményekkel kapcsolatos iránymutatás tervezetét tartalmazó konzultációs anyagát, melyre a válaszokat 2017. január 5-ig várja.

https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/2016-1436_cp_guidelines_on_product_governance.pdf

2016.10.04.

Az ESMA frissítette a MiFID II témájú kérdések-válaszok (Q&A) anyagát:

2016. 09. 22.

2016. szeptember 20-án az ESMA közzétette a derivatívákra vonatkozó kereskedési kötelezettségről szóló konzultációs anyagát, melyre a válaszokat 2016. november 21-ig várja.

Hírek: https://www.esma.europa.eu/press-news/consultations/consultation-trading-obligation-derivatives-under-mifir

Konzultációs anyag: https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/2016-1389_dp_trading_obligation_for_derivatives_mifir.pdf

2016. 08. 24.

A Bizottság elfogadta a MiFIR-hez kapcsolódó, tranzakció jelentésekről szóló RTS-t, mely az EU Hivatalos Lapjában történő közzétételt követő 20. napon lép hatályba.

http://ec.europa.eu/finance/securities/docs/isd/mifid/rts/160728-rts-22_en.pdf

2016. 07. 20.

A Bizottság elfogadott 8, MiFID II/R vonatkozású szabályozástechnikai sztenderdet (RTS), melyek az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő közzétételt követő 20. napon lépnek hatályba.

COMMISSION DELEGATED REGULATION (EU) …/... of 14.7.2016 supplementing Regulation (EU) No 600/2014 of the European Parliament and of the Council on markets in financial instruments with regard to regulatory technical standards on transparency requirements for trading venues and investment firms in respect of shares, depositary receipts, exchange-traded funds, certificates and other similar financial instruments and on transaction execution obligations in respect of certain shares on a trading venue or by a systematic internaliser

http://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/3/2016/EN/3-2016-4390-EN-F1-1.PDF

COMMISSION DELEGATED REGULATION (EU) …/... of 14.7.2016 supplementing Regulation (EU) No 600/2014 of the European Parliament and of the Council on markets in financial instruments with regard to regulatory technical standards on transparency requirements for trading venues and investment firms in respect of bonds, structured finance products, emission allowances and derivatives

https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/3/2016/EN/3-2016-4301-EN-F1-1.PDF

COMMISSION DELEGATED REGULATION (EU) …/... of 14.7.2016 supplementing Directive 2014/65/EU of the European Parliament and of the Council with regard to regulatory technical standards specifying organisational requirements of trading venues

https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/3/2016/EN/3-2016-4387-EN-F1-1.PDF

COMMISSION DELEGATED REGULATION (EU) …/... of 14.7.2016 supplementing Regulation (EU) No 600/2014 of the European Parliament and of the Council with regard to regulatory technical standards for the data standards and formats for financial instrument reference data and technical measures in relation to arrangements to be made by the European Securities and Markets Authority and competent authorities

https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/3/2016/EN/3-2016-4405-EN-F1-1.PDF

COMMISSION DELEGATED REGULATION (EU) …/... of 14.7.2016 supplementing Regulation (EU) No 600/2014 of the European Parliament and of the Council with regard to regulatory technical standards concerning the information for registration of third country firms and the format of information to be provided to the clients

https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/3/2016/EN/3-2016-4407-EN-F1-1.PDF

COMMISSION DELEGATED REGULATION (EU) …/... of 14.7.2016 supplementing Directive 2014/65/EU of the European Parliament and of the Council with regard to regulatory technical standards on information and requirements for the authorisation of investment firms

http://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/3/2016/EN/3-2016-4417-EN-F1-1.PDF

COMMISSION DELEGATED REGULATION (EU) …/... of 14.7.2016 supplementing Directive 2014/65/EU of the European Parliament and of the Council with regard to regulatory technical standards for the exchange of information between competent authorities when cooperating in supervisory activities, on-the-spot verifications and investigations.

http://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/3/2016/EN/3-2016-4415-EN-F1-1.PDF

COMMISSION DELEGATED REGULATION (EU) …/... of 14.7.2016 supplementing Directive 2014/65/EU of the European Parliament and of the Council with regard to regulatory technical standards on the tick size regime for shares, depositary receipts and exchange traded funds

http://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/3/2016/EN/3-2016-4389-EN-F1-1.PDF

2016. 07. 01.

A Bizottság elfogadott két RTS-t a MiFIR és a MiFID II vonatkozásában.

COMMISSION DELEGATED REGULATION (EU) …/... of 29.6.2016 supplementing Regulation (EU) No 600/2014 of the European Parliament and of the Council with regard to regulatory technical standards specifying the obligation to clear derivatives traded on regulated markets and timing of acceptance for clearing

http://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/3/2016/EN/3-2016-3944-EN-F1-1.PDF

COMMISSION DELEGATED REGULATION (EU) …/... of 29.6.2016 supplementing Directive 2014/65/EU of the European Parliament and of the Council on markets in financial instruments with regard to regulatory technical standards specifying information to be notified by investment firms, market operators and credit institutions

http://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/3/2016/EN/3-2016-3917-EN-F1-1.PDF

2016. 06. 30.

Megjelent az EU Hivatalos Lapjában „Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/1033 rendelete (2016. június 23.) a pénzügyi eszközök piacairól szóló 600/2014/EU rendelet, a piaci visszaélésekről szóló 596/2014/EU rendelet és az Európai Unión belüli értékpapír-kiegyenlítés javításáról és a központi értéktárakról szóló 909/2014/EU rendelet módosításáról” és „Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/1034 irányelve (2016. június 23.) a pénzügyi eszközök piacairól szóló 2014/65/EU irányelv módosításáról”.

A jogszabályok alapján a MiFIR 2018. január 3-tól alkalmazandó, míg a MiFID II nemzeti jogba történő átültetésének határideje 2017. július 3-a.

A számos további módosítást is tartalmazó rendelet és irányelv szövege az alábbi linken keresztül érhető el:

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=OJ:L:2016:175:TOC

2016. 06. 17.

Az Európai Parlament 2016. június 7-én, majd az EU Tanácsa 2016. június 17-én jóváhagyta a Bizottság javaslatát a MiFID II/MiFIR alkalmazásának egy évvel történő elhalasztásáról.

Az elfogadott szöveg alapján – mely az EU Hivatalos Lapjában még nem jelent meg - a tagállamoknak 2017. július 3-ig kell gondoskodniuk a MiFID II nemzeti jogba történő átültetéséről, míg az alkalmazás dátuma a MiFID II és MiFIR vonatkozásában 2018. január 3-a.

A kapcsolódó sajtóközlemények az alábbi linkeken keresztül érhetőek el.

http://www.europarl.europa.eu/pdfs/news/expert/infopress/20160607IPR30864/20160607IPR30864_en.pdf

http://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2016/06/17-markets-in-financial-instruments/?utm_source=dsms-auto&utm_medium=email&utm_campaign=Markets%20in%20financial%20instruments%3A%20One-year%20delay%20enacted

2016. 06. 13.

A Bizottság elfogadott három RTS-t a MiFID II vonatkozásában.

COMMISSION DELEGATED REGULATION (EU) …/... of 13.6.2016 supplementing Regulation (EU) No 600/2014 of the European Parliament and of the Council on markets in financial instruments with regard to regulatory technical standards on the volume cap mechanism and the provision of information for the purposes of transparency and other calculations
http://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/3/2016/EN/3-2016-2711-EN-F1-1.PDF

COMMISSION DELEGATED REGULATION (EU) …/... of 13.6.2016 supplementing Regulation (EU) No 600/2014 of the European Parliament and of the Council on markets in financial instruments with regard to regulatory technical standards on the direct, substantial and foreseeable effect of derivative contracts within the Union and the prevention of the evasion of rules and obligations
http://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/3/2016/EN/3-2016-3544-EN-F1-1.PDF

COMMISSION DELEGATED REGULATION (EU) …/... of 13.6.2016 supplementing Directive 2014/65/EU of the European Parliament and of the Council on markets in financial instruments with regard to regulatory technical standards specifying the requirements on market making agreements and schemes
http://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/3/2016/EN/3-2016-3523-EN-F1-1.PDF

2016. 06.08.

A Bizottság elfogadott négy RTS-t a MiFID II vonatkozásában.

COMMISSION DELEGATED REGULATION (EU) …/... of 6.6.2016 supplementing Directive 2014/65/EU of the European Parliament and of the Council on markets in financial instruments with regard to regulatory technical standards on requirements to ensure fair and non-discriminatory co-location services and fee structures
http://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/3/2016/EN/3-2016-3266-EN-F1-1.PDF

COMMISSION DELEGATED REGULATION (EU) …/... of 7.6.2016 supplementing Directive 2014/65/EU of the European Parliament and of the Council with regard to regulatory technical standards for the level of accuracy of business clocks
https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/3/2016/EN/3-2016-3316-EN-F1-1.PDF

COMMISSION DELEGATED REGULATION (EU) …/... of 8.6.2016 supplementing Directive 2014/65/EU of the European Parliament and of the Council on markets in financial instruments with regard to regulatory technical standards concerning the data to be published by execution venues on the quality of execution of transactions
http://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/3/2016/EN/3-2016-3333-EN-F1-1.PDF

COMMISSION DELEGATED REGULATION (EU) …/... of 8.6.2016 supplementing Directive 2014/65/EU of the European Parliament and of the Council with regard to regulatory technical standards for the annual publication by investment firms of information on the identity of execution venues and on the quality of execution
http://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/3/2016/EN/3-2016-3337-EN-F1-1.PDF

2016. 06. 02

A Bizottság 2016. május 31-én és június 2-án számos végrehajtási szabályt fogadott el, melyek az alábbi linkeken keresztül érhetőek el. Felhívjuk a figyelmet, hogy a technikai sztenderdeket összesítő és azok elérhetőségét is tartalmazó táblázat a „MiFID/MiFIR-technikai sztenderdek” menüpontban is megtalálható.

Commission Delegated Regulation on Supplementing Directive 2014/65/EU of the European Parliament and of the Council with regard to regulatory technical standards on the authorization, organisational requirements and the publication of transactions for data reporting services providers
http://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/3/2016/EN/3-2016-3201-EN-F1-1.PDF

Commission Delegated Regulation on Supplementing Regulation (EU) No 600/2014 of the European Parliament and of the Council with regard to regulatory technical standards on the specification of the offering of pre-and post-trade data and the level of disaggregation of data
http://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/3/2016/EN/3-2016-3206-EN-F1-1.PDF

Commission Delegated Regulation on Supplementing Regulation (EU) No 600/2014 of the European Parliament and of the Council on markets in financial instruments with regard to regulatory technical standards on access in respect of benchmarks
http://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/3/2016/EN/3-2016-3203-EN-F1-1.PDF

Commission Delegated Regulation on Supplementing Directive 2014/65/EU of the European Parliament and of the Council on markets in financial instruments with regard to regulatory technical standards for the determination of a material market in terms of liquidity in relation to notifications of a temporary halt in trading
https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/3/2016/EN/3-2016-3020-EN-F1-1.PDF

2016. 04. 25.

A Bizottság elfogadta és közzétette honlapján a MiFID II jogszabályhoz kapcsolódó második delegált jogi aktust (Commission delegated regulation):
„Commission Delegated Regulation (EU) …/... of 25.4.2016 supplementing Directive 2014/65/EU of the European Parliament and of the Council as regards organisational requirements and operating conditions for investment firms and defined terms for the purposes of that Directive”

2016. 04. 07.

A Bizottság elfogadta és közzétette honlapján a MiFID II jogszabályhoz kapcsolódó első másodszintű szabályozást (delegated directive):
„Commission delegated directive on supplementing Directive 2014/65/EU of the European Parliament and of the Council with regard to safeguarding of financial instruments and funds belonging to clients, product governance obligations and the rules applicable to the provision or reception of fees, commissions or any monetary or non-monetary benefits”
http://ec.europa.eu/finance/securities/docs/isd/mifid/160407-delegated-directive_en.pdf

2016. 02. 25.

Az Európai Parlament (Committee on Economic and Monetary Affairs) 2016. febr. 16-án közzétette javaslatát (draft report) a MiFID II átültetésének egy évvel történő elhalasztásáról.

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=COMPARL&reference=PE-576.962&format=PDF&language=EN&secondRef=01

2016. 02. 18.

Felhívjuk a figyelmet az alábbi, ESMA oldalán megjelent konzultációs dokumentumra („Guidelines on transaction reporting, reference data, order record keeping & clock synchronisation”), valamint az adatküldések új formátumának vonatkozásában az ESMA által bevezetni kívánt, XML alapú ISO 20022 formátumra. A dokumentum különösen fontos a befektetési vállalkozások, ARM-ek, kereskedési helyszínek és rendszeres internalizálók szempontjából, véleményezésére 2016. március 23-ig van lehetőség.

https://www.esma.europa.eu/press-news/consultations/guidelines-transaction-reporting-reference-data-order-record-keeping-clock

2016. 02. 10.

Megjelent a Bizottság hivatalos, határidőket is tartalmazó javaslata a MiFID II és MiFIR alkalmazásának elhalasztása vonatkozásában.

http://ec.europa.eu/finance/securities/docs/isd/mifid/160210-directive-amending-mifid_en.pdf

http://ec.europa.eu/finance/securities/docs/isd/mifid/160210-regulation-amending-mifir_en.pdf

2016. 02. 10.

Az Európai Bizottság javasolja a MiFID II irányelv alkalmazásának egy évvel történő elhalasztását. A javaslat a jogszabály átültetésének határidejét nem érinti.

Az ezzel kapcsolatos, 2016. február 10-én közzétett sajtóközlemény a következő linken keresztül érhető el:

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-265_en.htm

2015. 12. 11.

Az ESMA honlapján közzétette, valamint az Európai Bizottság részére 2015. december 11-én megküldte a MiFID II vonatkozású, végrehajtástechnikai sztenderdek tervezetét tartalmazó végső jelentést.

http://www.esma.europa.eu/system/files/2015-1858_-_final_report_-_draft_implementing_technical_standards_under_mifid_ii.pdf

2015. 09. 28.

Az ESMA közzétette végső jelentését a MiFID II/MiFIR vonatkozású RTS és ITS tervezetekről

MiFID/MiFIR jogértelmezési kérdések és válaszok

Pénzügyi eszközök jegyzéke

Szabályozott piacra bevezetett részvényekkel kapcsolatos számítások

A táblázatban foglalt adatok a 2015. április 1. - 2016. március 31. közötti időszak vonatkozásában alkalmazandóak.

MiFID I

Az irányelv hatályos szövege magyarul és angolul

MiFID II/ MiFIR

Level 1

MiFID II irányelv magyarul
AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2014/65/EU IRÁNYELVE (2014. május 15.) a pénzügyi eszközök piacairól, valamint a 2002/92/EK irányelv és a 2011/61/EU irányelv módosításáról
MiFID II irányelv angolul
DIRECTIVE 2014/65/EU OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on markets in financial instruments and amending Directive 2002/92/EC and Directive 2011/61/EU

MiFID II irányelvet módosító irányelv magyarul
AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/1034 IRÁNYELVE (2016. június 23.) a pénzügyi eszközök piacairól szóló 2014/65/EU irányelv módosításáról
MiFID II irányelvet módosító irányelv angolul
DIRECTIVE (EU) 2016/1034 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 23 June 2016 amending Directive 2014/65/EU on markets in financial instruments

MiFIR rendeletet módosító rendelet magyarul
AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/1033 RENDELETE (2016. június 23.) a pénzügyi eszközök piacairól szóló 600/2014/EU rendelet, a piaci visszaélésekről szóló 596/2014/EU rendelet és az Európai Unión belüli értékpapír-kiegyenlítés javításáról és a központi értéktárakról szóló 909/2014/EU rendelet módosításáról
MiFIR rendeletet módosító rendelet angolul
REGULATION (EU) 2016/1033 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 23 June 2016 amending Regulation (EU) No 600/2014 on markets in financial instruments, Regulation (EU) No 596/2014 on market abuse and Regulation (EU) No 909/2014 on improving securities settlement in the European Union and on central securities depositories

MiFIR rendelet magyarul
AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 600/2014/EU RENDELETE (2014. május 15.) a pénzügyi eszközök piacairól és a 648/2012/EU rendelet módosításáról
MiFIR rendelet angolul
REGULATION (EU) No 600/2014 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 15 May 2014 on markets in financial instruments and amending Regulation (EU) No 648/2012

Level 2

EU Hivatalos Lapjában kihirdetett rendeletek

A Bizottság (EU) 2016/824 végrehajtási rendelete (2016. május 25.) a pénzügyi eszközök piacairól szóló 2014/65/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek megfelelően a multilaterális kereskedési rendszerek és a szervezett kereskedési rendszerek ismertetésének, valamint az Európai Értékpapír-piaci Hatóságnak tett értesítéseknek a tartalmára és formátumára vonatkozó végrehajtás technikai standardok meghatározásáról (EGT-vonatkozású szöveg)

A BIZOTTSÁG (EU) 2016/2020 FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE (2016. május 26.) a pénzügyi eszközök piacairól szóló 600/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek az elszámolási kötelezettség hatálya alá tartozó származtatott termékek kereskedési kötelezettség hatálya alá vonásának megállapítására vonatkozó kritériumokat meghatározó szabályozástechnikai standardok tekintetében történő kiegészítéséről (EGT-vonatkozású szöveg) (RTS 4)

A BIZOTTSÁG (EU) 2016/2021 FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE (2016. június 2.) a pénzügyi eszközök piacairól szóló 600/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a referenciaértékekhez való hozzáférésre vonatkozó szabályozástechnikai standardok tekintetében történő kiegészítéséről (EGT-vonatkozású szöveg) (RTS 16)

A BIZOTTSÁG (EU) 2016/2022 FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE (2016. július 14.) a 600/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a harmadik országbeli vállalkozások bejegyzéséhez szükséges információkra, és az ügyfeleknek nyújtandó információk formátumára vonatkozó szabályozástechnikai standardok tekintetében történő kiegészítéséről (EGT-vonatkozású szöveg) (RTS on Cooperation between authorities)

Az EU Bizottság által a MiFID II/MiFIR kapcsán előkészítendő rendelet tervezetek, valamint rendeletek

Implementing and delegated acts

Level 3

ESMA által kiadott iránymutatások, ajánlások

Ügyletjelentés, megbízások rögzítése és az üzleti órák szinkronizálása témájú iránymutatás a MiFID II alatt (2016.10.10.)

Keresztértékesítéssel kapcsolatos gyakorlatokról szóló iránymutatás (2016. 07.11.)

MiFID I. mellékletének C6 és C7 részeiben található definíciók alkalmazásáról szóló iránymutatás (2015.05.06.)

MiFID – Javadalmazási politikák és gyakorlatok (2013. 06.03.)

Iránymutatások a MiFID szerinti alkalmassági követelmények bizonyos szempontjairól (2012.06.25.)

ESMA honlapján közzétett „Kérdések és válaszok” (Q&A)

ESMA Q&A felület (Kérdés feltétele, valamint az eddig kiadott „Kérdések és válaszok” anyagai témakörönként rendszerezve)

MiFID II/MiFIR – Transzparencia

MiFID II/MiFIR – Árupiaci derivatívák

MiFIR – Adatjelentés  

MiFID II/MiFIR – piaci struktúrák

MiFID (II) – Befektetővédelemmel kapcsolatos témák

MiFID – CFD-k és egyéb spekulatív termékek lakossági ügyfelek részére történő értékesítése

MiFID – Befektetővédelem és közvetítők

MiFID – Legjobb végrehajtás (best execution)  

MiFID – Komplex és nem komplex pénzügyi eszközök

MiFID – Tanács definíciója

Egyéb: Figyelmeztetések

MiFID I -  Az összetett termékekbe történő befektetések kockázatai (2014.02.07.)

CFD-kel, bináris opciókkal és egyéb spekulatív termékekkel kapcsolatos figyelmeztetés (2016.07.25.)

A Bizottság honlapján elérhető információk

Az Európai Értékpapír-piaci Hatóság honlapján elérhető információk

Előadások, tanulmányok, tájékoztatók

ARM-ek tájékoztatása a MiFIR tranzakciós jelentések vonatkozásában/Information for ARM regarding the MiFIR transaction reporting

Tájékoztatás a MiFIR tranzakciós jelentések automatizált elektronikus beküldéséről/Information about the automated submission of the MiFIR transaction reportings