1. 2024. évre vonatkozó adatszolgáltatások

1.1. Közlemények

1.2. MNB rendelettel elrendelt adatszolgáltatások

58/2023. (XI. 24.) MNB rendelet
a tőkepiaci szervezetek által a jegybanki információs rendszerhez elsődlegesen a Magyar Nemzeti Bank felügyeleti feladatai ellátása érdekében teljesítendő adatszolgáltatási kötelezettségekről

A rendelet mellékletei itt elérhetőek: https://aszp.mnb.hu/nyito/adatszolgaltatasi-mnb-rendeletek

36/2015. (IX. 24.) MNB rendelet
az értékpapírszámla, ügyfélszámla belépési azonosító és jelszó megképzésének módszertanáról, a kapcsolódó adatszolgáltatásról, valamint az adatbiztonsági követelményeket rögzítő szabályzat kötelező tartalmi elemeiről.

1.3. MNB határozattal elrendelt adatszolgáltatások

1.4 Közvetlenül hatályos EU rendeletek (ITS-ek)

 

Az EU-s szabályozásokkal kapcsolatos aktualitások a Szabályozás (mnb.hu) aloldalon követhetők figyelemmel.

2. Várható új, vagy módosuló adatszolgáltatások

3. Kapcsolódó előírások, technikai segédletek

3.1. ERA és STEFI elérhetőségek

3.2 Ellenőrző szabályok, adatmodellek

3.2.1 Az 58/2023. (XI. 24.) MNB rendelet 2., 8. és 10. mellékletében előírt felügyeleti adatszolgáltatások ellenőrző szabályai

3.2.2 A CRR és az IFR adatszolgáltatási ITS-ek ellenőrző, validációs szabályai

3.3 Technikai segédletek

3.3.1 Technikai segédlet a 30PE és 30ER táblák kitöltéséhez (az MNB felügyelete alatt álló hazai befektetési vállalkozások, illetve hazai, befektetési szolgáltatási tevékenységet végző intézmények listája)

3.3.2 AnchorKódtárak az 58/2023. (XI. 24.) MNB rendelet 10. és 11. mellékletéhez

3.3.3 XBRL formátumú beküldés

4. Az adatszolgáltatással kapcsolatos közérdekű kérdések és válaszok

4.1 Az 58/2023. (XI. 24.) MNB rendeletben előírt felügyeleti adatszolgáltatással kapcsolatos közérdekű kérdések és válaszok

Jelenleg minden korábbi kérdés beépült a kitöltési útmutatóba.

4.2 Az EBA ITS adatszolgáltatásokkal kapcsolatos közérdekű kérdések és válaszok

4.2.1 Az IFR alapján előírt EBA ITS adatszolgáltatással kapcsolatos közérdekű kérdések és válaszok

4.2.2 A CRR alapján előírt EBA ITS adatszolgáltatással kapcsolatos közérdekű kérdések és válaszok

4.3 Az EBA ITS adatszolgáltatással kapcsolatos MNB-nek feltett jogértelmezési kérdések és válaszok

4.4 Az adatszolgáltatók Európai Bankhatóságnak (EBA) közvetlenül feltett kérdései és az EBA publikált válaszai (Q&A Single Rulebook)

5. Elérhetőségek

Az adatszolgáltatásra kötelezettek a rendelethez és a kitöltési útmutatóhoz kapcsolódó kérdéseiket az adatszolgbefvall@mnb.hu, az adatszolgáltatásra vonatkozó technikai, informatikai kérdéseiket az adatszolgaltatas@mnb.hu, a törzsadat-bejelentéssel kapcsolatos kérdéseiket az eform@mnb.hu e-mail címen tehetik fel.