Tájékoztató a megosztott főkönyvi technológián (DLT) alapuló piaci infrastruktúrák kísérleti rendszeréről, valamint 600/2014/EU és a 909/2014/EU rendelet, továbbá a 2014/65/EU irányelv módosításáról szóló 2022/858/ EU Rendelet szerinti engedélyezési eljáráshoz kapcsolódó formanyomtatványokról Tájékoztató a pénzforgalmi szolgáltatásokról szóló második irányelv szerinti zártkörű hálózatra vonatkozó kivételről szóló 2022. február 24-i EBA/GL/2022/02 európai bankhatósági iránymutatás magyarországi alkalmazásáról Tájékoztató a bizalmi vagyonkezelők felügyelt intézményekben történő befolyásoló részesedésszerzése,minősített befolyásszerzése felügyeleti ellenőrzéséről és engedélyezéséről Tájékoztatás a befektetési alapkezelőkre vonatkozó engedélyezési eljárásokban alkalmazott gyakorlat egységesítéséről és pontosításáról Tájékoztató a specifikus készpénz-helyettesítő fizetési eszköz kibocsátójának, továbbá az elektronikus hírközlő hálózat üzemeltetőjének bejelentési kötelezettsége teljesítésének rendjéről. 2018.01.18. Tájékoztató a jó üzleti hírnév megítélésének szempontrendszeréről és annak gyakorlati alkalmazásáról Tájékoztatás a Magyar Nemzeti Bank által egyes engedélyezési és nyilvántartásba vételi eljárásokban alkalmazott igazgatási szolgáltatási díjról Az igazgatási szolgáltatási díj költségszámításának módja Tájékoztató az egyes engedélyezési, illetve nyilvántartásba vételi eljárások során leggyakrabban felmerülő, a Magyar Nemzeti Bank (MNB) gyakorlatát érintő kérdésekkel kapcsolatban Útmutató a Pénzügyi vállalkozások számára az engedélyezés eljárások során benyújtandó üzleti tervek értékelésének szempontjairól Szakmai alkalmasság és üzleti megbízhatóság (Bit.) Megfeleltetési táblázat a Tpt.-ben és a Kbftv.-ben (2014. évi XVI. törvény) szereplő tevékenységekhez ABAK esetében Megfeleltetési táblázat ÁÉKBV-alapkezelő esetében Megfeleltetési táblázat a Batv.-ban és a Kbftv.-ben (2014. évi XVI. törvény) szereplő tevékenységekhez ABAK esetében