1. 2016. évre vonatkozó adatszolgáltatások

1.1. Közlemények

A Magyar Közlönyben megjelent a pénztárak felügyeleti adatszolgáltatását előíró 49/2016. (XII. 12.) MNB rendelet.

Felhívjuk a figyelmet, hogy a 49/2016. (XII. 12.) MNB rendelet egyes részei a rendelet kihirdetését követő napon hatályba léptek, ezért a 2016. évről szóló valamint a 2016-ban teljesítendő alábbiakban felsorolt jelentéseket már az e rendeletben meghatározottak szerint kell teljesíteni.

- Önkéntes nyugdíjpénztárak- Biztosításmatematikai statisztikai jelentése

- Önkéntes nyugdíjpénztárak- Pénzügyi terv jelentése

- Egészségpénztár, önsegélyező pénztár és az egészség-és önsegélyező pénztár- Éves jelentése

- Egészségpénztár, önsegélyező pénztár és az egészség-és önsegélyező pénztár - Biztosításmatematikai statisztikai jelentése

- Egészségpénztár, önsegélyező pénztár és az egészség-és önsegélyező pénztár – Pénzügyi terv jelentése

- Magánnyugdíjpénztár- Pénzügyi terv jelentése

A rendelet és mellékletei elérhetők a 2017. évre vonatkozó adatszolgáltatások 1.2. pontjában.

***

A Magyar Közlönyben megjelent a pénztárak felügyeleti adatszolgáltatását előíró 52/2015. (XII.11.) MNB rendeletet módosító 5/2016. (III.1.) MNB rendelet. A rendelet módosítás értelmében az önkéntes nyugdíjpénztárak portfólió állományát bemutató táblák (72OA, 72OB) - a 281/2001. Korm. rendeletnek megfelelően- kiegészítésre kerületek a „Magyarországon székhellyel rendelkező bank zártkörűen forgalomba hozott részvénye” sorral.

5/2016. (III. 1.) MNB rendelet az egyes adatszolgáltatási tárgyú MNB rendeletek módosításáról

Közlöny változat

Korrektúrás változat


1.2. MNB rendelettel elrendelt adatszolgáltatások

52/2015. (XII. 11.) MNB rendelet

a pénztárak és a foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató intézmény által a jegybanki információs rendszerhez elsődlegesen a Magyar Nemzeti Bank felügyeleti feladatai ellátása érdekében teljesítendő adatszolgáltatási kötelezettségekről

közlöny változat

· rendelet főszövege

· rendelet mellékletei

korrektúrás változat

2. Várható új, vagy módosuló adatszolgáltatások

3. Kapcsolódó előírások, technikai segédletek

3.1. KAP és ERA elérhetőségek

3.2. Ellenőrző szabályok, adatmodellek

4. Az adatszolgáltatásra vonatkozó közérdekű kérdések és válaszok

5. Elérhetőségek:

Az adatszolgáltatásra kötelezettek a rendelethez és a kitöltési útmutatóhoz kapcsolódó kérdéseiket az adatszolgpenztar@mnb.hu, az adatszolgáltatásra vonatkozó technikai, informatikai kérdéseiket az adatszolgaltatas@mnb.hu e-mail címen tehetik fel.