1. 2019. évre vonatkozó adatszolgáltatások

1.1. Közlemények

1.2. MNB rendelettel elrendelt adatszolgáltatások

40/2018. (XI. 14.) MNB rendelet

a pénztárak és a foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató intézmény által a jegybanki információs rendszerhez elsődlegesen a Magyar Nemzeti Bank felügyeleti feladatai ellátása érdekében teljesítendő adatszolgáltatási kötelezettségekről

Közlöny változat

 Korrektúrás változat

Felhívjuk a figyelmet, hogy a 40/2018. (XI. 14.) MNB rendeletben előírt, alábbiakban felsorolt eseti felügyeleti jelentéseket a 2019. január 1-jei állapotra vonatkozóan, első alkalommal 2019. január 15-ig kell teljesíteni. 

Önkéntes nyugdíjpénztárak - Önkéntes nyugdíjpénztári portfóliók azonosító kódja és megnevezése

Önkéntes nyugdíjpénztárak - Önkéntes nyugdíjpénztárak befektetési politikája

Egészségpénztár, önsegélyező pénztár és az egészség-és önsegélyező pénztárak - Egészségpénztári, önsegélyező pénztári és egészség- és önsegélyező pénztári portfóliók azonosító kódja és megnevezése

Magánnyugdíjpénztárak - Magánnyugdíjpénztári portfóliók azonosító kódja és megnevezése

Magánnyugdíjpénztárak - Magánnyugdíjpénztárak befektetési politikája 

2. Várható új, vagy módosuló adatszolgáltatások
3. Kapcsolódó előírások, technikai segédletek
3.1. ERA és STEFI elérhetőségek
3.2. Ellenőrző szabályok, adatmodellek  
4. Az adatszolgáltatásra vonatkozó közérdekű kérdések és válaszok
5. Elérhetőségek:

Az adatszolgáltatásra kötelezettek a rendelethez és a kitöltési útmutatóhoz kapcsolódó kérdéseiket az adatszolgpenztar@mnb.hu, az adatszolgáltatásra vonatkozó technikai, informatikai kérdéseiket az adatszolgaltatas@mnb.hu valamint a törzsadat bejelentéssel kapcsolatos kérdéseiket az eform@mnb.hu e-mail címen tehetik fel.