Összhangban a Szolvencia II irányelvben foglaltakkal, továbbá az annak alapján kiadott 2015/2451/EU végrehajtási rendeletben rögzítettekkel a Magyar Nemzeti Bank ezúton tesz eleget fennálló adatszolgáltatási kötelezettségének. A lenti linkekről elérhető adatszolgáltatási táblák a következő információkat ölelik fel:

Adatszolgáltatás a törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezésekről, valamint az általános iránymutatásokról

Az adatszolgáltatás ezen részében a biztosítási szabályozásra vonatkozó, közvetlenül alkalmazandó uniós jogszabályokról, illetve azon törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezésekről, általános iránymutatásokról adunk tájékoztatást, amelyek uniós jogot ültetnek át.

Adatszolgáltatás a felügyeleti felülvizsgálatról

Az adatszolgáltatás ezen része a Szolvencia II irányelv 36. cikkében előírt felülvizsgálat és értékelés elvégzésének módjával kapcsolatban szolgáltat információt.

Adatszolgáltatás az opcionális lehetőségek gyakorlásáról

A Szolvencia II irányelv számos opciót és nemzeti diszkréciót tartalmaz, melyek az adott nemzeti sajátosságok, körülmények alapján alkalmazandók. Ezen adatszolgáltatás rövid áttekintést kíván nyújtani az opciók, illetve diszkréciók magyarországi alkalmazásával kapcsolatban.

Adatszolgáltatás a felügyeleti célokról, feladatkörökről és tevékenységekről

A felügyelet célja, fő feladatkörei és tevékenységei bemutatása a Szolvencia II irányelv 31. cikk (2) bekezdés e) pontja szerint.

Kapcsolódó információ: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:32015R2451&from=EN