A Magyar Nemzeti Bank (MNB) felügyeleti hatósági jogkörében eljárva mintaszabályzatokat ad ki a felügyelt intézmények, szolgáltatók számára. Ezek a mintaszabályzatok elsősorban segítséget adnak, de egyben minimum elvárásokat is közvetítenek a felügyelt intézmények saját szabályzatainak kialakításához. Az intézmények saját belső szabályzatukba a mintaszabályzatot beemelhetik, de azt az intézményi specifikumokkal minden esetben ki kell egészíteniük.

A mintatájékoztatók a pénzügyi intézmények ügyfeleinek jobb felkészültségét, tájékozottságát elősegítő tájékoztatók, amelyeket javasolt az intézményeknek a fogyasztók számára átadni. A központi hitelinformációs rendszerről szóló, 2011. évi CXXII. törvény kötelezően előírja, hogy az adatszolgáltatás tárgyát képező szerződés előkészítése során a pénzügyi intézménynek a szerződés megkötése ügyében eljáró természetes személyt tájékoztatnia kell, és tájékoztatásának az MNB honlapján található mintatájékoztató részét kell, hogy képezze.

A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvényben (a továbbiakban: Pmt.) előírt mintasztbályzatok külön menüpontban élrhetőek el az alábbi linken.

2019-ben az MNB által kiadott mintaszabályzatok, mintatájékoztatók

2018-ben az MNB által kiadott mintaszabályzatok, mintatájékoztatók

2017-ben az MNB által kiadott mintaszabályzatok, mintatájékoztatók

A Magyar Nemzeti Bank (MNB) 2017. október 24. napján módosította a pénzügyi intézmények által kötelezően alkalmazandó, „A Magyar Nemzeti Bank tájékoztatója magánszemélyek részére a Központi Hitelinformációs Rendszerről” és a „Tájékoztató a túlzott eladósodottság kockázatairól” elnevezésű mintatájékoztatókat (továbbiakban együtt: Mintatájékoztatók). A módosított Mintatájékoztatók alkalmazását az MNB 2017. november 2. napjától várja el

2016-ben az MNB által kiadott mintaszabályzatok, mintatájékoztatók

A körültekintő lakossági hitelezés feltételeiről és a hitelképesség vizsgálatáról szóló 361/2009. (XII. 30.) Korm. rendelet 3. § (3) bekezdése alapján a hitelnyújtó és annak közvetítői az alábbi mintatájékoztatót kötelesek a hiteligénylő természetes személyek részére a hitelképesség vizsgálatát megelőzően írásban vagy elektronikus úton átadni.

A nemzeti otthonteremtési közösségekről szóló törvény végrehajtásának szabályairól szóló 115/2016 (VI. 6.) Kormányrendelet (kormányrendelet) 6.§ (2) bekezdése szerint a szervező a panaszkezelési szabályzatát a Magyar Nemzeti Bank (MNB)  által rendszeresített és a honlapján közzétett mintaszabályzat alapján köteles elkészíteni. A kormányrendelet 46.§ (2) bekezdésében foglaltaknak eleget téve az MNB az alábbi Mintaszabályzatot teszi közzé.

2014-ben az MNB által kiadott mintaszabályzatok

Tevékenység típusonként kidolgozott mintaszabályzatok a pénzmosás és terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló szabályzat elkészítéséhez.

A felügyelt intézmények számára készült Panaszkezelési Mintaszabályzat részletesen bemutatja, hogy az intézményi panaszkezelési szabályzatok tartalmával kapcsolatban – így különösen a panasz bejelentésének módjai, a panasz kivizsgálása, a panasszal kapcsolatos adatkezelés szabályai, a panaszkezeléshez fűződő tájékoztatási kötelezettség és a panaszok nyilvántartása tekintetében – milyen minimum elvárásai vannak az MNB-nek.

2014-ben az MNB által kiadott mintatájékoztatók a pénzügyi intézmények számára, a fogyasztóvédelmi szempontok érvényesítése céljából készültek