A központi hitelinformációs rendszerről szóló, 2011. évi CXXII. törvény 15. §-a kötelezően előírja, hogy az adatszolgáltatás tárgyát képező szerződés előkészítése során a pénzügyi intézménynek a szerződés megkötése ügyében eljáró természetes személyt tájékoztatnia kell, és tájékoztatásának az MNB honlapján található mintatájékoztató részét kell, hogy képezze.

Archív ->

  

A körültekintő lakossági hitelezés feltételeiről és a hitelképesség vizsgálatáról szóló 361/2009. (XII. 30.) Korm. rendelet 3. § (3) bekezdése alapján a hitelnyújtó és annak közvetítői az alábbi mintatájékoztatót kötelesek a hiteligénylő természetes személyek részére a hitelképesség vizsgálatát megelőzően írásban vagy elektronikus úton átadni.

 

Archív ->

  

A nemzeti otthonteremtési közösségekről szóló törvény végrehajtásának szabályairól szóló 115/2016 (VI. 6.) Korm.rendelet 6.§ (2) bekezdése szerint a szervező a panaszkezelési szabályzatát az MNB  által rendszeresített és a honlapján közzétett mintaszabályzat alapján köteles elkészíteni. A Kormányrendelet 46.§ (2) bekezdésében foglaltaknak eleget téve az MNB az alábbi Mintaszabályzatot teszi közzé.

 

Fogyasztóvédelmi szempontok érvényesítése céljából készült mintatájékoztatók

Archív ->

 

 

A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvényben előírt mintaszbályzatok külön menüpontban érhetőek el az alábbi linken.