Az MNB engedélyezési és bejelentési eljárásaiban alkalmazandó, természetes személyek részére szolgáló ÁNYK űrlapok ezen a linken érhetőek el.

Az MNB a Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvényben meghatározott és a pénzügyi intézményrendszer működési kereteire vonatkozó szektorális jogszabályok alapján látja el alapvető feladatait.

Az MNB által felügyelt hitelintézeti, biztosítási, pénztári és tőkepiaci szektorok tevékenységét érintő jogszabályokon túl szükség van olyan felügyeleti eszközökre is, amelyek a felügyelt intézményeket segítik, orientálják a jogszabályok értelmezésével és alkalmazásával kapcsolatban. Ennek érdekében az MNB számára számos olyan felügyeleti szabályozó eszköz áll rendelkezésre, amelyek nem kötelező erejűek, de alkalmazásukat az MNB vizsgálja és értékeli.

A hazai jogszabályok és felügyeleti szabályozó eszközök mellett fontos szerepet játszik az Európai Unió szintjén történő jogalkotás figyelemmel kísérése, tekintettel arra, hogy a rendeletek a tagállamokban teljes egészében közvetlenül alkalmazandók (míg az irányelveket elfogadásukat követően nemzeti szinten szükséges átültetni).

E tekintetben kiemelendő a biztosítási és viszontbiztosítási üzleti tevékenység megkezdéséről és gyakorlásáról szóló irányelv (Szolvencia II) elfogadása, valamint a hitelintézetek és befektetési vállalkozások új prudenciális követelményeit tartalmazó CRD/CRR szabályozás és az ezekhez kapcsolódó végrehajtási szabályok.