A Magyar Nemzeti Bank kiadmányozási szabályzata szerint kiadmányozott határozatok és végzések, valamint a Pénzügyi Békéltető Testület által hozott határozatok és ajánlások számát egységesen az alábbiak szerint kell képezni:

A határozat szám formátuma:

Határozat/ Végzés/ Ajánlás - Szakterületet jelző nagy betűk - Szektort jelző római számok - Intézkedés típusa - Sorszám / Év
H III B 12345 2015

A formátum alapján a határozat típusát jelölő nagybetű(k):

H – Határozat
V – Érdemi végzés
A – Ajánlás

N – Nem érdemi végzés

A) A kiadmányozási szabályzat szerint kiadmányozott határozatok és végzések esetén

1. A szakterületet jelző nagybetűk:

A határozatok száma elsőként a döntést előkészítő szakterületre utal

EN = Engedélyezési és jogérvényesítési igazgatóság, Engedélyezés

JÉ = Engedélyezési és jogérvényesítési igazgatóság, Jogérvényesítés

PJ = Piacfelügyeleti igazgatóság, Jogérvényesítés

KE = Piacfelügyeleti igazgatóság, kibocsátási engedélyezés

FH = Fogyasztóvédelmi igazgatóság, Hivatalból indított fogyasztóvédelmi eljárás

FK = Fogyasztóvédelmi igazgatóság, Kérelemre indított fogyasztóvédelmi eljárás

BKK = Bírság és követeléskezelési osztály

ENH = Hatósági vizsga osztály, képző szervek és vizsgabiztosok jegyzékbe vétele

JÉH = Hatósági vizsga osztály, képző szervek, vizsgabiztosok törlése, tanúsítvány visszavonása

SZN* = Szanálási jogi és szabályozási igazgatóság, szanálás

2. A szektort jelző római számok:

A szakterület betűjét egy római szám követi, amely arra a szektorra utal, amely ágazati törvényén alapul a határozat:

I = pénzpiac

II = biztosítás

III = tőkepiac

IV = pénztár

3. A „kiegészítő” betűk:

Intézkedés típusa, kitöltése intézkedést nem tartalmazó határozat/végzés esetében nem kötelező, az intézkedés(ek) esetén kitöltése kötelező:

B-Bírságot tartalmazó határozat esetében

- Egyéb határozat esetében

Amennyiben a határozat bírság megfizetésére kötelezést tartalmaz, erre a római szám után egy B betű utal.

Példa: H-FH-I-B-1111/2015.

Amennyiben a határozat nem tartalmaz bírság vagy díjfizetésre vonatkozó kötelezést egyéb típusú határozatok esetén:

Példa: H-PJ-III-1111/2015.

B) A Pénzügyi Békéltető Testület döntéseinek a típusát jelző nagybetű(k):

A= PBT ajánlása

H= PBT határozata

1. A szakterületet jelző nagybetűk:

PBT= Pénzügyi Békéltető Testület

Példa: PBT-határozat: H-PBT-H-sorszám/2015.

PBT-ajánlás: A-PBT-A-sorszám/2015.


*2014.12.31.-ig SZAN szakterületi jelző volt használatban