2018. január 1-jétől az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény (a továbbiakban: Eüsztv.) alapján elektronikus ügyintézést biztosító szervként a Magyar Nemzeti Bank (MNB) a feladat- és hatáskörébe tartozó ügyekben, így az engedélyezési eljárásaiban is köteles biztosítani az ügyek elektronikus intézését, míg az ügyfélként eljáró gazdálkodó szervezetek – így az MNB felügyelete alá tartozó pénzügyi szervezetek, illetve jogi képviselőik elektronikus ügyintézésre kötelezettek. Az elektronikus ügyintézésre szolgáló űrlapok az ERA rendszerből elérhetőek.

Az Eüsztv. 9. § (3) bekezdése értelmében természetes személy csak törvényben kötelezhető elektronikus ügyintézésre, így a természetes személy továbbra is jogosult kérelmét formanyomtatványon benyújtani.

Ezen az oldalon megtalálhatóak az MNB engedélyezési eljárásaihoz használandó, természetes személyek által benyújtható formanyomtatványok.
A menüpont tartalmazza továbbá a piaci szereplők vezető állású személyei, valamint befolyásoló részesedéssel rendelkező tulajdonosai jó üzleti hírnevének igazolására kitöltendő kérdőíveket adatlap formában.