2024. évben kiadott vezetői körlevelek

2023. évben kiadott vezetői körlevelek

Vezetői körlevél a lakossági jelzáloghitelekhez szükséges önerő pénzügyi intézmények általi értékelésével kapcsolatos elvárásokról Vezetői körlevél a vagyonbiztosítási szerződésekre alkalmazandó egyes veszélyhelyzeti szabályokról szóló 25/2023. (II. 1.) Korm. rendelet 5. § (2) bekezdésében megfogalmazott tájékoztatás követelményeiről Vezetői körlevél az értékpapír-finanszírozási ügyletekről szóló rendelet szerinti adatszolgáltatásokra vonatkozóan Vezetői körlevél a hitelintézetek likviditási pufferére vonatkozó elvárásról Vezetői körlevél a bankszünnapra vonatkozó előírások alkalmazásáról Vezetői körlevél a pénzügyi vállalkozások induló tőkéjét érintő jogszabályi változásoknak való megfelelés előmozdítása érdekében Vezetői körlevél a hatósági átutalás és az átutalási végzés alapján történő átutalás fizetési számlához kapcsolódó hitelkeret terhére történő teljesítésével kapcsolatos tájékoztatási elvárásokról Vezetői körlevél a biztosítási pótadó Szolvencia II adatszolgáltatásokban és számításokban való megjelenítéséről, valamint a biztosítási adó figyelembevételéről a nem-élet díjkockázat tőkeszükséglet számítása során Vezetői körlevél az ESEF formátumú éves jelentésre vonatkozó követelmények első évi alkalmazásának tapasztalatai alapján megfogalmazott MNB elvárásokról és az ESG jellegű alternatív teljesítmény-mérőszámokról

2022. évben kiadott vezetői körlevelek

2021. évben kiadott vezetői körlevelek

Vezetői körlevél - A Magyar Nemzeti Bank elvárásairól a nem-életbiztosítási járadékok megváltásával kapcsolatosan Vezetői körlevél - A fizetési moratóriumba 2021. november 1-jével belépett ügyfelek kitettségeinek kezeléséről, valamint a minimum értékvesztés szintekről és a portfóliószintű management korrekciók elszámolásáról Vezetői körlevél - Az IFRS 9 standard alkalmazásában a makrogazdasági információk felhasználásáról és a hitelkockázat jelentős növekedését jelző tényezőkről Vezetői körlevél - Az NHP Zöld Otthon Program keretében nyújtott lakáshitelhez kapcsolódó speciális elvárásokról Vezetői körlevél - A Szolvencia II hatálya alá tartozó biztosítók és viszontbiztosítók részére az irányítási rendszer egyes követelményeivel összefüggésben Vezetői körlevél - A készpénz ki-, illetve befizetések lebonyolítására szolgáló automaták üzemeltetéséről, az automatákat érintő ügyfélpanaszok kezeléséről, valamint a fióki pénztárak megszüntetéséről, azok működésének korlátozásáról Vezetői körlevél - Keretszerződések felmondása Vezetői körlevél - A LIBOR megszűnésével kapcsolatos kérdésekről Vezetői körlevél - A pénzügyi szolgáltatási ágazatban a fenntarthatósággal kapcsolatos közzétételekről szóló 2019/2088 rendelet kapcsán Vezetői körlevél - A nyilvános értékpapír-kibocsátók MAR rendeletnek való megfelelése tárgyában

2020. évben kiadott vezetői körlevelek

Vezetői körlevél - A szabályozott piacra bevezetett értékpapírokkal kapcsolatos tájékoztatási kötelezettség teljesítéséről Vezetői körlevél - A kötelező gépjármű felelősségbiztosítás megfelelő díjszabásához felhasználható KKTA kárstatisztikákról és annak az MNB vizsgálatok során történő ellenőrzéséről Vezetői körlevél a fizetési moratóriumot igénybevevő ügyfelek hitelezhetőségének megítéléséről Vezetői körlevél a fizetés-kezdeményezési és számlainformációs szolgáltatásokhoz kapcsolódó biztonságos kommunikációval Vezetői körlevél a nyilvános, nyílt végű alternatív befektetési alapok hitelfelvételi szabályainak értelmezése tárgyában Vezetői körlevél a fizetési moratórium időszakát megelőzően késedelmessé vált lakossági ügyfelek KHR törvény szerinti kezelésére vonatkozóan Vezetői körlevél a szakmai alkalmasság és üzleti megbízhatóság értékeléséről a biztosítóknál és a viszontbiztosítóknál Vezetői körlevél az elektronikus keresetkimutatás alkalmazásáról Vezetői körlevél a pénzügyi szektor munkavállalóit érintő szakmai képzésekről Vezetői körlevél a monetáris politikai műveletek elszámolásával összefüggő kérdésekkel kapcsolatban Vezetői körlevél a készpénz-helyettesítő fizetési eszközök használatával kapcsolatos díjak, költségek, egyéb ellenszolgáltatások kedvezményezettek általi felszámításáról Vezetői körlevél a hitelintézeti számlatermékek versenyképességének fenntarthatóságáról

2019. évben kiadott vezetői körlevelek

2018. évben kiadott vezetői körlevelek