2023. évben kiadott vezetői körlevelek

2022. évben kiadott vezetői körlevelek

2021. évben kiadott vezetői körlevelek

Vezetői körlevél - A lakossági jelzáloghitelekhez szükséges önerő pénzügyi intézmények általi értékelésével kapcsolatos elvárásokról Vezetői körlevél - A Magyar Nemzeti Bank elvárásairól a nem-életbiztosítási járadékok megváltásával kapcsolatosan Vezetői körlevél - A fizetési moratóriumba 2021. november 1-jével belépett ügyfelek kitettségeinek kezeléséről, valamint a minimum értékvesztés szintekről és a portfóliószintű management korrekciók elszámolásáról Vezetői körlevél - Az IFRS 9 standard alkalmazásában a makrogazdasági információk felhasználásáról és a hitelkockázat jelentős növekedését jelző tényezőkről Vezetői körlevél - Az NHP Zöld Otthon Program keretében nyújtott lakáshitelhez kapcsolódó speciális elvárásokról Vezetői körlevél - A munkanap fogalmának a hitelintézeti bankszünnap vonatkozásában történő értelmezéséről Vezetői körlevél - A Szolvencia II hatálya alá tartozó biztosítók és viszontbiztosítók részére az irányítási rendszer egyes követelményeivel összefüggésben Vezetői körlevél - A készpénz ki-, illetve befizetések lebonyolítására szolgáló automaták üzemeltetéséről, az automatákat érintő ügyfélpanaszok kezeléséről, valamint a fióki pénztárak megszüntetéséről, azok működésének korlátozásáról Vezetői körlevél - Keretszerződések felmondása Vezetői körlevél - A LIBOR megszűnésével kapcsolatos kérdésekről Vezetői körlevél - A fizetési moratórium igénybevételére tekintettel felhalmozódott tartozás rendezésével kapcsolatos díjakról Vezetői körlevél - A pénzügyi szolgáltatási ágazatban a fenntarthatósággal kapcsolatos közzétételekről szóló 2019/2088 rendelet kapcsán Vezetői körlevél - Az IFRS 9 standard alkalmazásában a makrogazdasági információk felhasználásáról és a hitelkockázat jelentős növekedését jelző tényezőkről Vezetői körlevél - A nyilvános értékpapír-kibocsátók MAR rendeletnek való megfelelése tárgyában

2020. évben kiadott vezetői körlevelek

Vezetői körlevél - Az infrastruktúra támogató faktor alkalmazásáról és a megfelelési követelmények definiálásáról Vezetői körlevél - Az utazási biztosítások kárrendezési folyamatával kapcsolatban elvárt tájékoztatásokról Vezetői körlevél - A szabályozott piacra bevezetett értékpapírokkal kapcsolatos tájékoztatási kötelezettség teljesítéséről Vezetői körlevél - Az MNB által továbbra is elvárt intézkedések az osztalékfizetés és javadalmazási politika kapcsán Vezetői körlevél - A kötelező gépjármű felelősségbiztosítás megfelelő díjszabásához felhasználható KKTA kárstatisztikákról és annak az MNB vizsgálatok során történő ellenőrzéséről Vezetői körlevél a fizetési moratóriumot igénybevevő ügyfelek hitelezhetőségének megítéléséről Vezetői körlevél a COVID-19 válságra válaszul alkalmazott intézkedések hatálya alá tartozó kitettségekre vonatkozó nyilvánosságra hozatalról Vezetői körlevél az IFRS 9 standard alkalmazásában a makrogazdasági információk felhasználásáról és a hitelkockázat jelentős növekedését jelző tényezőkről Vezetői körlevél a fizetés-kezdeményezési és számlainformációs szolgáltatásokhoz kapcsolódó biztonságos kommunikációval Vezetői körlevél a nyilvános, nyílt végű alternatív befektetési alapok hitelfelvételi szabályainak értelmezése tárgyában Vezetői körlevél a fizetési moratórium időszakát megelőzően késedelmessé vált lakossági ügyfelek KHR törvény szerinti kezelésére vonatkozóan Vezetői körlevél a lakossági jelzáloghitelekhez szükséges önerő pénzügyi intézmények általi értékelésével kapcsolatos elvárásokról Vezetői körlevél - Az MNB által elvárt intézkedések az osztalékfizetés és javadalmazási politika kapcsán, az EIOPA ajánlással összhangban Vezetői körlevél a közvetítői szektor számára koronavírus terjedése által okozott helyzetben elvárt kockázatmérséklő lépésekről Vezetői körlevél a pénztári szektor számára a koronavírus terjedése által okozott helyzetben elvárt kockázatmérséklő lépésekről Vezetői körlevél a biztosítói szektor számára koronavírus terjedése által okozott helyzetben elvárt kockázatmérséklő lépésekről Vezetői körlevél a szakmai alkalmasság és üzleti megbízhatóság értékeléséről a biztosítóknál és a viszontbiztosítóknál Vezetői körlevél az elektronikus keresetkimutatás alkalmazásáról Vezetői körlevél a pénzügyi szektor munkavállalóit érintő szakmai képzésekről Vezetői körlevél a pénzügyi intézmények közötti állományátruházás, a pénzügyi intézmények egyesülése és a pénzügyi intézmények alapvető informatikai rendszereinek cseréje esetén elvárt prudenciális, fogyasztóvédelmi és informatikai elvekről Vezetői körlevél a monetáris politikai műveletek elszámolásával összefüggő kérdésekkel kapcsolatban Vezetői körlevél a készpénz-helyettesítő fizetési eszközök használatával kapcsolatos díjak, költségek, egyéb ellenszolgáltatások kedvezményezettek általi felszámításáról Vezetői körlevél a hitelintézeti számlatermékek versenyképességének fenntarthatóságáról

2019. évben kiadott vezetői körlevelek

2018. évben kiadott vezetői körlevelek