2021. évben kiadott vezetői körlevelek

2020. évben kiadott vezetői körlevelek

Vezetői Körlevél - Az infrastruktúra támogató faktor alkalmazásáról és a megfelelési követelmények definiálásáról Vezetői körlevél - Az utazási biztosítások kárrendezési folyamatával kapcsolatban elvárt tájékoztatásokról Vezetői körlevél - A szabályozott piacra bevezetett értékpapírokkal kapcsolatos tájékoztatási kötelezettség teljesítéséről Vezetői körlevél - Az MNB által továbbra is elvárt intézkedések az osztalékfizetés és javadalmazási politika kapcsán Vezetői körlevél - A kötelező gépjármű felelősségbiztosítás megfelelő díjszabásához felhasználható KKTA kárstatisztikákról és annak az MNB vizsgálatok során történő ellenőrzéséről Vezetői körlevél a fizetési moratóriumot igénybevevő ügyfelek hitelezhetőségének megítéléséről Vezetői körlevél a COVID-19 válságra válaszul alkalmazott intézkedések hatálya alá tartozó kitettségekre vonatkozó nyilvánosságra hozatalról Vezetői körlevél az IFRS 9 standard alkalmazásában a makrogazdasági információk felhasználásáról és a hitelkockázat jelentős növekedését jelző tényezőkről Vezetői körlevél a fizetés-kezdeményezési és számlainformációs szolgáltatásokhoz kapcsolódó biztonságos kommunikációval Vezetői körlevél a nyilvános, nyílt végű alternatív befektetési alapok hitelfelvételi szabályainak értelmezése tárgyában Vezetői körlevél a fizetési moratórium időszakát megelőzően késedelmessé vált lakossági ügyfelek KHR törvény szerinti kezelésére vonatkozóan Vezetői körlevél a lakossági jelzáloghitelekhez szükséges önerő pénzügyi intézmények általi értékelésével kapcsolatos elvárásokról Vezetői körlevél - Az MNB által elvárt intézkedések az osztalékfizetés és javadalmazási politika kapcsán, az EIOPA ajánlással összhangban Vezetői körlevél a közvetítői szektor számára koronavírus terjedése által okozott helyzetben elvárt kockázatmérséklő lépésekről Vezetői körlevél a pénztári szektor számára a koronavírus terjedése által okozott helyzetben elvárt kockázatmérséklő lépésekről Vezetői körlevél a biztosítói szektor számára koronavírus terjedése által okozott helyzetben elvárt kockázatmérséklő lépésekről Vezetői körlevél a szakmai alkalmasság és üzleti megbízhatóság értékeléséről a biztosítóknál és a viszontbiztosítóknál Vezetői körlevél az elektronikus keresetkimutatás alkalmazásáról Vezetői körlevél a pénzügyi szektor munkavállalóit érintő szakmai képzésekről Vezetői körlevél a pénzügyi intézmények közötti állományátruházás, a pénzügyi intézmények egyesülése és a pénzügyi intézmények alapvető informatikai rendszereinek cseréje esetén elvárt prudenciális, fogyasztóvédelmi és informatikai elvekről Vezetői körlevél a monetáris politikai műveletek elszámolásával összefüggő kérdésekkel kapcsolatban Vezetői körlevél a készpénz-helyettesítő fizetési eszközök használatával kapcsolatos díjak, költségek, egyéb ellenszolgáltatások kedvezményezettek általi felszámításáról Vezetői körlevél a hitelintézeti számlatermékek versenyképességének fenntarthatóságáról

2019. évben kiadott vezetői körlevelek

2018. évben kiadott vezetői körlevelek

2017. évben kiadott vezetői körlevelek

2016. évben kiadott vezetői körlevelek