1. 2018. évre vonatkozó adatszolgáltatások

1.1. Közlemények

1.2. MNB rendelettel elrendelt adatszolgáltatások

30/2017. (XI. 23.) MNB rendelet

a pénztárak és a foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató intézmény által a jegybanki információs rendszerhez elsődlegesen a Magyar Nemzeti Bank felügyeleti feladatai ellátása érdekében teljesítendő adatszolgáltatási kötelezettségekről

Közlöny változat

rendelet főszövege

rendelet mellékletei

korrektúrás változat

Felhívjuk a figyelmet, hogy a 30/2017. (XI. 23.) MNB rendelet egyes részei a rendelet kihirdetését követő napon hatályba léptek, ezért a 2017. évről szóló alábbiakban felsorolt jelentéseket már az e rendeletben meghatározottak szerint kell teljesíteni.

Önkéntes nyugdíjpénztárak - Pénzmosással és terrorizmusfinanszírozással kapcsolatos éves jelentés

Egészségpénztár, önsegélyező pénztár és az egészség-és önsegélyező pénztár - Pénzmosással és terrorizmusfinanszírozással kapcsolatos éves jelentés

Egészségpénztár, önsegélyező pénztár és az egészség-és önsegélyező pénztár - Biztosításmatematikai statisztikai jelentés

2. Várható új, vagy módosuló adatszolgáltatások

3. Kapcsolódó előírások, technikai segédletek

3.1. KAP és ERA elérhetőségek

3.2. Ellenőrző szabályok, adatmodellek

4. Az adatszolgáltatásra vonatkozó közérdekű kérdések és válaszok

5. Elérhetőségek:

Az adatszolgáltatásra kötelezettek a rendelethez és a kitöltési útmutatóhoz kapcsolódó kérdéseiket az adatszolgpenztar@mnb.hu, az adatszolgáltatásra vonatkozó technikai, informatikai kérdéseiket az adatszolgaltatas@mnb.hu valamint a törzsadat bejelentéssel kapcsolatos kérdéseiket az eform@mnb.hu e-mail címen tehetik fel.