A Magyar Nemzeti Bank 10/2015. (VII. 22.) számú ajánlása a kiegészítő szavatoló tőkéről A Magyar Nemzeti Bank 9/2015. (VII. 22.) számú ajánlása az életbiztosítási kockázati modul alkalmazásáról A Magyar Nemzeti Bank 8/2015. (VII. 22.) számú ajánlása a báziskockázatról A Magyar Nemzeti Bank 7/2015. (VII. 22.) számú ajánlása a viszontbiztosításba adási megállapodások nem-életbiztosítási katasztrófakockázati részmodulban való figyelembevételére vonatkozóan A Magyar Nemzeti Bank 6/2015. (VII. 22.) számú ajánlása a szerződések határai-ra vonatkozóan A Magyar Nemzeti Bank 6/2018. (II. 21.) számú ajánlása a biztosítók és viszontbiztosítók pénzügyi stabilitási célokra történő jelentéstételéről A Magyar Nemzeti Bank 7/2018. (II. 21.) számú ajánlása a kapcsolt vállalkozások, köztük a részesedések biztosítók, viszontbiztosítók általi kezeléséről A Magyar Nemzeti Bank 8/2018. (II. 21.) számú ajánlása a biztosítóspecifikus paraméterek alkalmazásáról A Magyar Nemzeti Bank 9/2018. (II. 21.) számú ajánlása a belső modell alkalmazásáról A Magyar Nemzeti Bank 17/2018. (IV. 9.) számú ajánlása a biztosítók és viszontbiztosítók Szolvencia II szerinti felügyeleti jelentéstételéről és a közzétételről A Magyar Nemzeti Bank 18/2018. (IV. 9.) számú ajánlása a hosszú távú garanciákkal kapcsolatos intézkedések és átmeneti intézkedések végrehajtásáról A Magyar Nemzeti Bank 19/2018. (IV. 9.) számú ajánlása az eszközök és biztosítástechnikai tartalékoktól eltérő kötelezettségek elismeréséről és értékeléséről A Magyar Nemzeti Bank 16/2019. (IX. 20.) számú ajánlása a biztosítástechnikai tartalékok meghatározásáról