Tisztelt Adatszolgáltatók!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a REM_HE és a REM_BENCH javadalmazási jelentések az EBA 3.0.1.0 phase2 (errata) taxonómia alapján tesztelhetők a 2020. évi adatokra a STEFI oktatón (vonatkozási idő: 2020.12.31.).

A REM_HE jelentést az összes hitelintézetnek, a REM_BENCH jelentést pedig csak a 2020. év végén 500 milliárd forintot meghaladó auditált mérlegfőösszeggel rendelkező, javadalmazási politika készítésére kötelezett hitelintézeteknek kell jelenteni.

A 2020. évi javadalmazási adatokat tartalmazó jelentések beküldési határideje 2021. június 30.

Felügyeleti statisztikai főosztály
???????MNB