Tisztelt Adatszolgáltatók!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy az EBA a felügyeleti adatszolgáltatások soron következő, 2021.06.30-tól hatályos EBA 3.0.1.0-ás taxonómia verzió szerinti változásairól az alábbiakat publikálta 2021.03.18-án:

https://www.eba.europa.eu/eba-updates-phase-2-its-30-reporting-framework

https://www.eba.europa.eu/risk-analysis-and-data/reporting-frameworks/reporting-framework-3.0

Figyelem!
A Remuneration (Javadalmazás) jelentés 2020.12.31-i adatainak XBRL taxonómia alapú beküldésénél is már ezt a friss, 2021.03.18-án publikált 3.0.1.0 taxonómiát szükséges használni, amelyben csak egyes adatpont dimenziók kerültek korrigálásra, ezen adatszolgáltatás beküldési határideje 2021.06.30-án lesz.

Az automatikus EBA adatellenőrzési (validációs) szabályok listája szintén elérhető a fenti EBA honlapon a 3.0.1.0 taxonómiához:
Validation rules (Updated 18 March 2021) [XLSX, 5,320KB]
https://www.eba.europa.eu/sites/default/documents/files/document_library/Risk%20Analysis%20and%20Data/Reporting%20Frameworks/Reporting%20framework%203.0/964094/EBA%20Validation%20Rules%202021-03-17.xlsx

A kapcsolódó DPM és teljes taxonómia:

3. DPM v3.0
  a. DPM database (Updated 18 March 2021) [ZIP, 100,741KB]
  b. DPM dictionary (Updated 18 March 2021) [XLSX, 1,175KB]
  c. DPM table layout and data point categorisation (Updated 18 March 2021) [ZIP, 443KB]

4. EBA XBRL v3.0 (Phase 1)
  a. XBRL taxonomy files and supporting documentation (Updated 14 January 2021) [ZIP, 66,347KB]
  b. EBA XBRL filing rules (Updated 14 January 2021) [PDF, 1,421KB]
  c. Taxonomy packages 3.0 (Updated 14 January 2021) [ZIP, 32,228KB]
  d. Sample files 3.0 (Updated 14 January 2021) [ZIP, 3,591KB]

5. EBA XBRL v3.0 (Phase 2) (Uploaded 18 March 2021)
  a. XBRL taxonomy files and supporting documentation [ZIP, 56,883KB]
  b. EBA XBRL filing rules [PDF, 1,402 KB]
  c. Taxonomy packages 3.0 [ZIP, 32,051KB]
  d. Sample files 3.0 [ZIP, 1,472KB]

A változások összefoglalóját a fenti  XBRL taxonomy files and supporting documentation [ZIP, 56,883KB] tömörített mappa tartalmazza:

eba_dpm_210322.png

Budapest, 2021.03.22.

Magyar Nemzeti Bank