Megjelent az Európai Bizottság 451/2021/EU végrehajtási rendelete (2020. december 17.) az intézmények CRR szerinti felügyeleti adatszolgáltatásáról, mely a 2021. június 30-tól hatályos adatszolgáltatásokat tartalmazza. Ezzel egyidőben a 680/2014/EU végrehajtási rendelet hatályát veszti.

A 451/2021/EU végrehajtási rendelet megtekinthető az alábbi helyeken:

- Az EU Hivatalos Lapjában: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=OJ:L:2021:097:TOC

- Az EBA honlapján (magyar és angol nyelven, xls és word formátumban): https://www.eba.europa.eu/risk-analysis-and-data/reporting-frameworks/reporting-framework-3.0