Tisztelt Adatszolgáltató!

Ezúton hívjuk fel figyelmét, néhány, a koronavírus járvány gazdasági hatását mérséklő intézkedés likviditási adatszolgáltatásokban történő helyes megjelenítésére. (Érvényes 2021.01.01-től)

Cashflow

  • MNB fedezeti kör bővülése nagyvállalati hitelekkel – a ténylegesen felajánlott állományt haircut-tal csökkentett értéken kérjük jelenteni a CASHFLOW7021,1 cellában. A CASHFLOW7022-es (fedezetek változása) sorban a -fedezeti körbe bevont - hitelek törlesztése miatti változásokat nem kell jelenteni. Ezeken túlmenően ezt az állományt is az értékpapírokhoz hasonlóan kell kezelni, azaz a ténylegesen megterhelt hiteleket nem szabad jelenteni. Jelenteni kell viszont a jegybanki hitel 30 napon belüli lejárata miatti felszabadulást a CASHFLOW7022-es soron.

LCR

  • Törlesztési moratórium – a nem pénzügyi ügyfelektől esedékes beáramlásokat 2020. március végétől kezdve ne jelentsék a táblákban. Ezt követően csak azokat az ügyleteket lehet jelenteni, ahol az ügyfél nyilatkozott, hogy folytatja a törlesztést, vagy megtörtént a következő részlet befizetése, és az intézménynek ezzel kapcsolatban nincs oka nemfizetést valószínűsíteni.
  • Fedezeti kör bővülésének hatása – a hitelállomány nem jelentendő a likvid eszközök között. A hiteleknek az MNB felé történő zárolásának ugyanakkor lehet hatása a likvid eszközökre, amennyiben a hitelintézet a fedezetek értéke és a ténylegesen igénybe vett hitel különbözetéig meg nem terheltnek tekinthető eszközöket úgy határozza meg, hogy az állampapírokat tekinti szabadnak és a hiteleket ténylegesen megterheltnek.
  • 1 hetes MNB betét – beáramlásként, 100%-os súllyal jelentendő.

L72

  • A JMM rendelet (20/2015. MNB rendelet) változása miatt a JMM/KONSZJMM14 - JMM/KONSZJMM16 sorokban 0 érték jelentendő.