Megjelent az Európai Bizottság 453/2021/EU végrehajtási rendelete az 575/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a piaci kockázatra vonatkozó konkrét adatszolgáltatási követelmények tekintetében történő alkalmazása céljából végrehajtás-technikai standardok meghatározásáról.

A 453/2021/EU végrehajtási rendelet megtekinthető az EU Hivatalos Lapjában a következő helyen: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=CELEX%3A32021R0453&qid=1616487109537