Tisztelt Adatszolgáltatók!

Tájékoztatjuk az adatszolgáltatókat, hogy 2017. június 26-án hatályát veszítette a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény (régi Pmt.), a témával kapcsolatos szabályozás egy új törvényben, a 2017. évi LIII. törvényben (új Pmt.) került előírásra. A jogszabályi környezet változása érinti a pénzmosással és terrorizmus finanszírozásával kapcsolatos adatokra vonatkozó, MNB-nek teljesítendő negyedéves adatszolgáltatást (25C tábla) is.

A jogszabályi változás csak a kitöltési útmutatóban szereplő jogszabályi hivatkozásokat és a szolgáltatandó adattartalmat érinti, az adatszolgáltatási tábla szerkezetét nem.

Az adatszolgáltatási útmutatóban szereplő jogszabályi hivatkozások – a Pmt. változásával összhangban - az alábbiak szerint módosultak:

Érintett adatszolgáltatási sor

2007. évi törvények

2017. évi törvények

Magyarázat

Nem teljes körűen átvilágított ügyfél

Pmt. 8. §

Pmt. 8-9. §

tényleges tulajdonosi nyilatkozat

Pmt. 16. §

Pmt. 19. §

kiemelt közszereplői nyilatkozat

Egyszerűsített ügyfél átvilágítás

Pmt. 12. §

Pmt. 15. §

 

Fokozott ügyfél átvilágítás

Pmt. 14.-17. §

Pmt. 16.-21. §

 

Ebből kiemelt közszereplő ügyfél (PEP) átvilágítása

Pmt. 16. §

Pmt. 19. §

kiemelt közszereplői nyilatkozat

Pmt. 4. §

Pmt. 4. § (1)-(2) bekezdés
Pmt. 4. § (3) bekezdés
Pmt. 4. § (4) bekezdés

kiemelt közszereplő,
közeli hozzátartozó,
közeli kapcsolatban álló személy

Normál ügyfél átvilágítás

Pmt. 7-9. §

Pmt. 7-10. §

 

Más szolgáltató által végzett ügyfél-átvilágítás átvétele

Pmt. 18-21. §

Pmt. 22-24. §

 

Saját bejelentések

Pmt. 23. §
Kit. 10. §

Pmt. 30-33. §
Kit. 4. § és 14. § (8) bekezdés

bejelentési kötelezettség

Bejelentésekből 2/4 napra felfüggesztett tranzakciók

Pmt. 24. § (4) bekezdés

Pmt. 35. § (2) bekezdés

bejelentési kötelezettség

Pénzügyi információs egységként működő hatóság kérésére meghosszabbított felfüggesztések

Pmt. 24. § (5) bekezdés

Pmt. 35. § (3) bekezdés

bejelentési kötelezettség

Terrorizmus finanszírozásának gyanúja miatti bejelentés

Pmt. 23. §
Kit. 10. §

Pmt. 30-33. §
Kit. 4. § és 14. § (8) bekezdés

bejelentési kötelezettség

 

Budapest, 2017. június 30.

Magyar Nemzeti Bank