Szabályzatokkal kapcsolatos információk

Az MNB a pénzügyi szervezetek alapítási és tevékenységi engedélykérelmei összeállításának megkönnyítése céljából segédleteket készített, melyek felsorolják a kérelemhez benyújtandó egyes szabályzatok tartalmi elemeit.

Felhívjuk a figyelmet arra, hogy ezen segédletek csak a jogszabályok és egyéb szabályozó eszközök által előírt legfontosabb tartalmi elemek felsorolására szorítkoznak, a kérelmezőnek azokat egyediesítenie kell saját szervezetének, az általa végezni kívánt tevékenységeknek és üzleti modelljének megfelelően. Amennyiben a kérelmező szabályzatai a jogszabályoknak vagy egyéb szabályozó eszközöknek nem felelnek meg vagy a szabályzatok egymással nincsenek összhangban, az MNB hiánypótlási felhívást rendelhet el.

A segédletekben található táblázat kitöltése és a kérelem mellékleteként történő benyújtása nem kötelező, de az segítséget jelenthet az MNB számára és felgyorsíthatja az engedélyezési eljárás lefolytatását.

 

Engedélyezési űrlap nyilvántartás (űrlap keresés, ERA navigáció): Pénzügyi vállalkozás

Nagyméretű állomány feltöltése (NAK/ERA): Folyamatleírás  Felhasználói segédlet

Nem éri el az ERA-rendszert? Egyéb kérdése van a rendszer használatával kapcsolatban? ERA útmutatók

 

Elérhetőségek

Telefonszám: 06(1)489-9381
E-mail cím: ptef@mnb.hu