A Pénzügyi Békéltető Testület (PBT) 2016. május 2. napjától kezdődően a meghallgatásokat a 1133 Budapest, Váci út 76. szám alatti Capital Square Irodaház Dráva utcai bejáratának földszintjén kialakított tárgyalókban tartja. A 2016. július 1-jei ágazati jogszabályi változásoknak való megfelelést - pl: Hpt. 288. § (8) bekezdése -  az MNB az alábbi táblázat közzétételével kívánja elősegíteni. Az MNB fogyasztóbarát gyakorlatnak tartja a táblázatban dőlt betűvel jelzett információk feltűntetését is. A közlemény a PBT Hírek, aktualitások alatt elérhető.

PBT székhelye: 1013 Budapest, Krisztina krt. 55.
ügyfélszolgálat: 1122 Budapest, Krisztina krt. 6.
telefonszáma: 06-1-489-9700, 06-80-203-776
internetes elérhetősége: www.penzugyibekeltetotestulet.hu
levelezési címe: Pénzügyi Békéltető Testület H-1525 Budapest Pf.:172.
meghallgatások helye: 1133 Budapest, Váci út 76.